Mainmenu

ANBI Friends of the RKD

Statutaire naam: Stichting Cornelis Hofstede de Groot, Vrienden van het RKD.
Publiek bekende naam: Vrienden van het RKD

KVK-nummer: 41157972/ RSIN (Fiscaalnummer): 802616471

Contactgegevens:
Postadres:
Postbus 90418
2509 LK Den Haag

Bezoekadres:
Prins Willem Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Telefoonnummer: +31(0) 70-3339785
E-mail adres: hofstede@rkd.nl

Doelstelling
De Stichting beoogt de kring van geïnteresseerden in het werk van het RKD in binnen- en buitenland te vergroten en het instituut financieel te ondersteunen, onder andere bij bijzondere aankopen. Zij wil een bijdrage leveren aan de versteviging van de plaats en aan de verbreding van de activiteiten van het RKD in de kunsthistorische wereld, musea, universiteiten, kunsthandel, veilingwezen, verzamelaars en (particuliere) onderzoekers.

De hoofdlijnen van het beleidsplan om dit doel te bereiken zijn
:

 • Het uitbreiden van het aantal leden/Vrienden (10 % groei per jaar)
 • Het bijdragen aan de merkbouw van het RKD
 • Het bijdragen aan aankopen en restauraties van de collectie van het RKD
 • Het ondersteunen van publicaties en evenementen
 • Het organiseren van activiteiten voor de leden, zoals rondleidingen en lezingen

De inkomsten van de stichting  komen uit de jaarlijkse contributie van de  leden. Uit de lopende inkomsten worden bijdragen gedaan ten behoeve van Vriendenactiviteiten en publicaties. Het vermogen van de stichting wordt belegd in eerste klas effecten, onder het toezicht van de penningmeester die daar tijdens de bestuursvergaderingen over rapporteert. In principe blijft het vermogen in stand en haalt de stichting inkomsten uit rente en dividend. Het vermogen is beschikbaar voor bijzondere aanvragen vanuit het RKD, voor bijvoorbeeld uitbreiding van de collectie door middel van aankopen en voor de organisatie van bijzondere symposia.

Bestuurssamenstelling

 • Lidewij de Koekkoek (voorzitter), Algemeen directeur  Museum Het Rembrandthuis
 • Alfons van Gulick (penningmeester), Algemeen directeur Nedspice Group
 • Hans Nijstad, Partner en Senior adviseur UNO bedrijfsadviseurs BV.
 • Jaap van Duijn, Bestuurder Greenport Food & Flower Xperience
 • Quentin Buvelot, Hoofdconservator Mauritshuis
 • Daantje Meuwissen, Universitair docent Kunstgeschiedenis Vroegmoderne tijd Vrije Universiteit Amsterdam
 • Baukje Coenen, Kunsthistorica, taxateur, Consultant Oude Meesters Schilderkunst

Het secretariaat van de Stichting wordt door het RKD verzorgd.

Beloningsbeleid
Niet van toepassing. De bestuursleden van de Stichting beoefenen hun functie op vrijwillige basis uit.

Financiële verantwoording

Balans en resultaat 2016

Balans 2015
Jaarrekening 2015