Mainmenu

Jacobus Jansz. van Dorsten

Qualifications
painter, draftsman
Nationality/school
North Netherlandish
Born
Dordrecht 1617/1637
Ca. 1627 waarschijnlijk in Dordrecht. Ruud Lamboer 2014: Zijn geboortejaar is 1645. Dit blijkt uit zijn venia aetatis (meerderjarigheidverklaring) op 8 december 1667. Zie Nationaal Archief toegang 3.01.04.01 (Staten van Holland, 1572-1795), inv.nr. 2090, stuk 6 van de stapel 1667: verleend op het rekest van Jacobus van Dorsten te A’dam, door hemzelf ondertekend, inhoudende dat hij 22 jaar oud is en in staat is zijn eigen affaires te regelen. Inliggende attestatie d.d. 1-12-1667 voor notaris Johannes d’Amour te Amsterdam door Sr. Isaack Pool koopman, Mr. Ambrosius van Dorsten advocaat en Sr. Matthijs van Dorsten, naaste bloedverwanten, resp. neef en broeders, dat hij van goed en bekwaam leven is en bekwaam is om zijn eigen goed naar behoren te regeren, gevende voor reden van wetenschap dat zij in de tijd van drie jaren (die de requirant hier ter stede gedurig gewoond heeft) met de requirant dagelijkse en gemeenzame omgang hebben gehad en bevonden dat hij niet alleen is van een goed, stil en eerlijk leven maar ook dat hij bekwaam is om zijn goederen zelf te regeren.
Deceased
Amsterdam 1674-12/1674-01-06
begraven op 6 januari
This person/entity in other databases
Biographical information
Active in
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
history (as a genre), portrait
Medium/technique
oil paint
Project
RemBench
Entered on: 1991-12-03; Modification on: 2016-04-18

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?