Mainmenu
3 images

Pieter Bruegel (I)

Qualifications
print artist, painter, draftsman
Nationality/school
South Netherlandish
Born
Breugel (Son en Breugel)/Breda 1526/1530
geboren tussen 1526 en 1530 (Saur 1992-); volgens Het Schilder-Boeck van Karel van Mander geboren 'op een Dorp, gheheeten Brueghel', 'niet wijt van Breda' en werkzaam 'in Brabant in een onbekent Dorp onder den Boeren, om Boeren met den Pinceel nae te bootsen'; de combinatie van deze gegevens wijst erop dat het geboortedorp Brueghel veeleer geïdentificeerd kan worden met het huidige Son en Bruegel (bij Eindhoven, Noord-Brabant) dat gelegen was in het toenmalige Hertogdom Brabant, dan met het huidige Kleine-Brogel en Grote-Brogel nabij Bree (Belgisch Limburg), dat in het Latijn als Breda werd aangeduid en behoorde tot het Prinsbisdom Luik (zie o.m. Sellink 2011)
Deceased
Brussels 1569-09-09
sterfdatum volgens Saur; volgens Thieme/Becker gestorven op 5 september 1569
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
In 1563 gehuwd met Mayken Coecke, dochter van Pieter Coecke van Aelst; vader van Pieter Brueghel II en Jan Brueghel I.
This person/entity in other databases
Biographical information
Active in
  • Antwerpen 1551 - 1563
    de schilder 'Peeter Brueghels'wordt in 1551 ingeschreven als vrijmeester in het Antwerpse Sint- Lucasgilde (Bastiaensen 2013)
  • Italië 1553
  • Antwerpen 1563-07
    de akte van ondertrouw van 'Peeter Brueghel' en 'Mayken Koeck' in de huwelijksregisters van de kathedraal van Antwerpen dateert van 25 juli 1563 (Bastiaensen 2013)
  • Brussel 1563-08 - 1569
    de huwelijksakte in de Kapellekerk te Brussel van 'Peeter Brugel' en 'Mayken Cocks' dateert van 1563 (zonder vermelding van jaar en dag) (Bastiaensen 2013)
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
landscape (as genre), portrait, still life, animal painting (genre), marine (as genre)
Medium/technique
oil paint
Entered on: 1991-11-20; Modification on: 2017-11-16

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?