Mainmenu

Adriaen Adriaensz. Ghibons

Qualifications
painter, draftsman
een gesigneerde tekening en een gesigneerd schilderij bekend
Nationality/school
North Netherlandish
Born
1567/1587
vóór 1587 (gildelid in 1605, dan waarschijnlijk tenminste ca. 18 jaar oud)
Deceased
1639/1648
na 31 augustus 1639 (datum van testament) en vóór 5 mei 1648, toen zijn weduwe Barbara van Moerkercken dit testament wijzigde (Rooses 1895). Volgens C. Hofstede de Groot in Thieme-Becker betreft dit de vader van de schilder, de reden hiervan is niet duidelijk
This artist in other databases
Biographical information
Period of activity
1605 - 1639
Active in
  • Den Haag 1605 - 1639
    in 1605 vermeld als lid van het Haagse gilde (en niet 1615, zie Obreen dl. 4, p. 319); op 27 januari 1613 werd zijn voorgenomen huwelijk afgeroepen met de Delftse Liedewij Pieters en op 9 oktober 1613 vermeld als lid van het Haagse St. Lucasgilde; op 5 juli 1616 werd een winterlandschap (volgens M. de Kinkelder in Den Haag en niet in Antwerpen) ter verkoop aangeboden ("Een seer fraey Winterken, zijnde den Haegh na 't leven, daer is sijn Excellentie met sijn Edelen ten Ys 't Volck siet rijden, door Mr. Adriaen Ghijbons" zie Rooses 1895); waarschijnlijk werkzaam tot 1639 (datum testament) en vóór 5 mei 1648, toen zijn weduwe Barbara van Moerkercken dit testament wijzigde (Rooses 1895). Volgens C. Hofstede de Groot in Thieme/Becker is de in 1639 gestorven Adriaen Ghibons zijn vader en werd Liedewij Pieters in 1645 als zijn weduwe vermeld. Dit kon tot nog toe niet worden geverifieerd (M. de Kinkelder, mei 2008)
active in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
landscape (as genre), winter landscape
Medium/technique
oil paint
Entered on: 2000-10-30; Modification on: 2016-04-19

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?