Mainmenu

Simon Henrixz

Monogram
HIS
ISH
SIH
Qualifications
painter, copyist
in E.W. Moes, Iconographia Batava, Amsterdam 1897 enkele kopieën van zijn hand naar zestiende-eeuwse voorbeelden genoemd (o.a. nrs. 6824-2, 6827, 8103). Zie ook fiches C. Hofstede de Groot
Nationality/school
North Netherlandish
Born
1580/1600
voor 1600
Deceased
Amersfoort 1630/1630-03-12
op 12 maart in de Middelkerk van Amersfoort begraven mr. Sijmon, vermoedelijk was dit Simon Henrixz (Bok 1986, p. 273)
This artist in other databases
Biographical information
Period of activity
1616 - 1630
werkzaam c.q. vermeld vanaf 1616 tot 1630
Active in
 • Amersfoort 1616 - 1624
  op 7 mei 1616 werd het huwelijk voltrokken tussen Simon Henricksz van Amersfoort en Heijltie Hendricksdr., eveneens van Amersfoort, in de Gereformeerde kerk (Bok 1986, p. 272); op 15 november 1617 werd zijn dochter Debora gedoopt en in 1620 (Hillebernt), 1622 (onbekend), 1624 (Anna) en 1629 (Judith) werden nog vier kinderen gedoopt (Bok 1986, p. 272); in 1624 vervaardigde hij het schilderij 'De dood van Ananias' voor het Amersfoortse St. Pieters en Blocklandsgasthuis (RKDimages, kunstwerknr. 1260)
 • Naarden 1619
  schilderde in 1619 in opdracht van de Naardense vroedschap 'De justitie van graaf Willem de Goede' voor het stadhuis aldaar. Mogelijk heeft hij daardoor enige tijd in Naarden doorgebracht
 • Dordrecht 1624
  maakte in opdracht van de toen in Dordrecht verblijvende jurist Gerrit Pietersz Schaep zes kopietjes naar familieporrtretten (Bok 1986, p. 272 en tentoonstellingscat. Kopstukken, Amsterdam 2002, p. 92); hij schreef zich toen voor een half jaar (van 16 april tot 20 september) in als tijdelijk lid bij het Sint Lucasgilde te Dordrecht (Bok 1986, p. 272)
 • Amersfoort 1624 - 1630
  eind 1624 weer terug in Amersfoort waar op 22 december van dat jaar zijn dochter Anna werd gedoopt. In 1625 gaf hij het schilderen op en werd hij herbergier, hij huurde de stadsherberg De Doelen, gevestigd naast het St. Pietersgasthuis. In 1627 wel vermeld (als Sijmon Hendricksz) in het naamboek van de Sint Lucasbroederschap. Als herbergier was hij overigens weinig succesvol want in augustus 1627 werd hij, door schulden overladen, gevangengezet wegens wangedrag jegens zijn vrouw en zijn personeel. Na beterschap beloofd te hebben, verliet hij de gevangenis. In augustus 1629 werd Amersfoort door Spaanse troepen bezet en werden soldaten in de stadsherberg ingekwartierd. Twee weken later vertrokken ze weer met achterlating van onbetaalde rekeningen en een vernield interieur. In oktober vroeg hij aan de magistraat om vergoeding van de geleden schade ter waarde van 455 gulden. De herberg werd eind oktober aan een nieuwe waard verhuurd. (Bok 1986, p. 272-273). In 1630 wordt de St. Lucasbroederschap als gilde erkend en komt de naam Symon Hendricss, schilder in het naamboek voor (Bok 1986, p. 271)
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
allegory, mythology, Christian religious scene, portrait
Medium/technique
oil paint
Current
Here we mention the current to which an artist belonged. Many currents have not yet been entered, because the content of this field is still under development.
Caravaggisti
Entered on: 1994-01-04; Modification on: 2017-03-30

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?