Mainmenu

Herman Servaes

Qualifications
painter
Nationality/school
South Netherlandish
Born
1598/1601
Zegt in januari 1654 'tweenvijftich jaeren' en in september 1668 'ontrent seventich jaeren' te zijn (Duverger, lit.), terwijl in Rombouts/Van Lerius 1872, dl.2, p. 214 noot 2 een bron geciteerd wordt, die zegt dat hij in 1660 59 jaar was
Deceased
1674/1675
zijn doodschuld werd voldaan in 1674-75 (Rombouts/Van Lerius 1872)
Biographical information
Active in
  • Antwerpen 1627 - 1675
    Rombouts/Van Lerius 1872, dl.2, p. 46 noot 1; 1633-34 meester in het gilde
active in
Medium/technique
oil paint
Entered on: 2004-09-22; Modification on: 2016-04-19

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?