Mainmenu
Qualifications
painter, art dealer (person)
Born
Amsterdam 1586-07/1586-07-27
op 27 juli 1586 gedoopt te Amsterdam; zijn vader verliet Antwerpen op 30 december 1585
Deceased
Amsterdam 1638/1658
na 1638
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
zoon van Artus van der Wijen, een Vlaamse emigrant (Willigen/Kinkelder)
This artist in other databases
Biographical information
Active in
  • Amsterdam 1604 - 1638
    werkzaam vanaf ca. 1604 (ca. 18 jaar oud) als schilder; vanaf 1607 ook vermeld als kunsthandelaar (in 1607 vermeld als koper op de veiling van Gillis (II) van Coninxloo, idem in 1612 op de veiling Claes Rauwaert, idem in 1627 op de veiling Rocourt). In 1615 huwelijkse voorwaarden en in 1616 testament opgemaakt, in 1618 nam hij - voor zes jaar - een leerling , Andries Bruynseels, in huis; in 1622 getuige bij huwelijkse voorwaarden van zijn broer Charles; ook in 1622 en in 1629 kinderen gedoopt; in 1624 verklaringen over de voorwaarden van het leerlingschap; in 1631 vermeld als wonende tussen de Raamsloot en de Breestraat; laatste vermelding in augustus 1638 toen een kind van hem werd begraven in de Nieuwe Kerk (Bredius 1938)
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
landscape (as genre), portrait
Medium/technique
oil paint
Entered on: 1994-04-27; Modification on: 2017-10-18

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?