Mainmenu
Qualifications
painter, miniaturist painter, art teacher, etcher, watercolorist, musician, poet, playwright
Was muziekmeester; gaf in 1806 uit een 'Panorama naar het leven getekend op Belvedere te Nijmegen' in acht geëtste met de hand gekleurde platen (Scheen 1981). Schreef vier toneelstukken en vertaalde er twee uit het Frans. Recensie van zijn toneelstuk 'de schilder', Algemeene Vaderlandsche letter-oefeningen […], 1796, p. 432: 'Dit toneelspel komt ons voor weinig te interesseeren, en den Leezer in ’t geheel niet te kunnen roeren; ten minste wij hebben ‘er weinig belangryks in kunnen vinden. – Het laat zich, in een tydstip waarin men leezen wil om te leezen, tamelyk wel gebruiken; doch de Characters zyn niet zo leerzaam over het algemeen, als wij ze in dergelyke stukken verwagten, ten minsten wenschen.'
Nationality/school
North Netherlandish
Born
Amsterdam 1767-06-10
Deceased
Nijmegen 1824-04-08
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
echtgenoot van Geertruij Maria Brachtesen (Amsterdam, Stadsarchief, Ondertrouwregister: NL-SAA-26308512, DTB 636, p. 56: ondertrouwakte van 15 april 1791; vermeld als: Wart, Dirk Anthonie van de)
This artist in other databases
Biographical information
Period of activity
1782 - 1815
ca. 1782-1815
Education
Stadstekenacademie (Amsterdam)
tekenlid in de periode 1783-1795; 1787: accessit-aantekening (niet geaccepteerd); 2de prijs in 1789; 1ste prijs in 1790 (Offerhaus 1979); Van Eynden/Van der Willigen noemt ook een prijs in 1788
Active in
  • Amsterdam 1782 - 1814
    tot 1814
  • Nijmegen 1815 - 1824
    Van Eynden/Van der Willigen vanaf 1815, daarvoor echter al reizen door Gelderland
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
landscape (as genre), portrait, self-portrait, architecture (genre), flower piece, figure
Medium/technique
oil paint
Member of
Entered on: 1994-05-26; Modification on: 2017-10-18

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?