Mainmenu
2 images

Joseph Schwachhofer

Qualifications
draftsman, painter, musician
Nationality/school
German, North Netherlandish
Born
Mainz 1772-01-18
Gedoopt op 19 februari (mededeling kunstacademie Mainz); volgens Scheen geboren in Aschaffenburg; dit is gebaseerd op een fout in de overlijdensacte, ontstaan door een verkeerde interpretatie van de huwelijksacte: Aschaffenburg wordt daar vermeld als woonplaats van zijn ouders, Mainz als geboorteplaats.
Deceased
Amsterdam 1829-03-04
Family relationschips
this field records any family relationship to one or more other artist(s).
Zoon van de Andreas Schwachhofer, cellist aan het Hoforkest in Mainz; trouwde in 1817 te Amsterdam met de toen drieëntwintigjarige Maria Magdalena van Rijn, zuster van de kunstenaar Hendrik van Reijn; zij kregen zeven kinderen, twee jongens en vijf meisjes (bron: Anmsterdam, Stadsarchief, bevolingsregister); broer van de zangeres Therese Eunicke-Schwachhofer (1776-1849) die in 1794 optrad in het Duitse Theater in Amsterdam; haar dochter Johanna, eveneels actrice en zangeres, zou later trouwen met de Duitse dierschilder Frans Krüger (1797-1857).
See also
In this field, you will find references to names of groups or to the artists that made/make up groups. You may also come across references to other artists if there was/is question of collaboration without a joint name. This is the case, for instance, with artists who rendered parts of works by other artists (such as with P.P Rubens and J. Brueghel I).
'Van zijne Teekeningen is er eene, SAPPHO voorstellende, daar zij zich in Zee stort, door de Duitschen Graveur L. BUCHHORN in het koper gebragt' (Van Eynden/Van der Willigen, dl. 3, p. 163); A. Karcher bracht een aantal van zijn portrettekeningen in prent.
This person/entity in other databases
Biographical information
Period of activity
1786 - 1829
Education
Akademie für bildende Künste (Mainz)
In 1786 ingeschreven aan de tekenacademie (mededeling kunstacademie Mainz).
Stadstekenacademie (Amsterdam)
Ingeschreven in 1793; 1802: 3de prijs; 1803: 2de; 1804: 1ste (prijswinnende tekeningen nu in het Rijksprentenkabinet; cat. Rijksdienst voor Beeldende Kunst 1986, p. 89).
Active in
  • Mainz 1786 - 1792
  • Amsterdam 1792 - 1829
    Vanaf c. 1792-'93; nam in de periode 1807-1828 deel aan tentoonstellingen in Amsterdam, Den Haag en Haarlem (zie voor titels van werken Van Eynden/Van der Willigen).
Teacher at academy/university
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (Amsterdam)
1823-1829 assistent tweede directeur (= J.A. Daiwaille)
born in
active in
died in
Subjects
This field specifies the various subject categories or genres that constitute the oeuvre of the artist in question. The contents of this field are generally based more on the documentation available at the RKD than on the literature.
history (as a genre), Christian religious scene, allegory, portrait, genre, figure study (main subject), arcadische landschappen
Medium/technique
oil paint
Member of
  • Felix Meritis (Amsterdam)
    Won in 1804 bij het Departement der Tekenkunde van Felix Meritis een ereprijs voor een tekening met 'de weduwe van Van Oldebarneveldt die prins Maurits smeekte om genade voor haar zoon' (prijsvraag uitgeschreven in 1803; Algemeene konst- en letterbode 1805, nr. 1, p. 38; Van Eynden/Van der Willigen; Knolle 1983, p. 187; tevens prijzen in 1805 en 1808).
  • Kunst zij ons doel (Amsterdam)
Entered on: 1994-12-09; Modification on: 2017-10-18

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?