Mainmenu

archief Jan van Adrichem en Martijn van Nieuwenhuyzen

Collection description
Archive number
NL-HaRKD.0671
Collection-/archive creator
Adrichem, Jan van
Nieuwenhuyzen, Martijn van
Date/period
1984-2008
Substantive description
Het archief bestaat uit 6 onderdelen: Jan van Adrichem en Martijn van Nieuwenhuyzen schonken de volgende archiefdelen aan het RKD: een exemplaar van het manuscript van een 'Catalogue raisonné Karel Appel 1990-1999;' (ongepubliceerd); brieven, briefkaarten en fotomateriaal van Philip Akkerman aan Jan van Adrichem en Martijn van Nieuwenhuyzen over de periode 1984-1987; stukken betreffende de samenstelling van de Nederlandse inzending van de kunstenaars De Rijke/De Rooij naar de Biënnale in Venetië (2005); stukken betreffende de Adviescommissie Internationale Beelden Collectie (IBC) te Rotterdam over de periode 2005-2009, en stukken betreffende deelname aan de Adviescommissie Beeldende Kunsten Utrecht over de periode 1996-1998. Aanvulling 2013: bestuurslidmaatschap Stichting Jan van Eyck Academie (2002-2013) en aanvullende correspondentie vanwege het proefschrift 'Picasso als pars pro toto'
Keyword period
20th century, second half
Keyword artist
Adrichem, Jan van; Nieuwenhuyzen, Martijn van
Language
Nederlands [TA]
Size in meters
8
Conditions for consultation
niet openbaar
Repro usage conditions
Het archief is niet openbaar. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan op deze beperking een uitzondering worden gemaakt. Hiertoe dient u een gemotiveerd schriftelijk verzoek te richten aan de Afdeling Archieven, RKD (Postbus 90418, 2509 LK Den Haag, of per e-mail, info@rkd.nl). Uw verzoek wordt door ons voorgelegd aan de betreffende schenker. Aansluitend zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de al dan niet verkregen toestemming en eventuele voorwaarden. Bij voornemen tot publicatie van gegevens uit dit archief vragen we u om de betreffende passages voor te leggen aan de schenker van het archief.
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?