Mainmenu

archief Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en rechtsvoorgangers

Suggested searches in RKDcollections
Collection description
Archive number
NL-HaRKD.0739
Collection-/archive creator
BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers)
Vereniging van Edelsmeden en Sieraadontwerpers (VES)
Grafische Vormgevers Nederland (GVN)
Vereniging van Illustratoren / NIC
Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK), Nederlandsche
Gebonden Kunsten Federatie (GKf)
Kring Industriële Ontwerpers (KIO)
KIO-Branche
Vereniging van Reclameontwerpers en Illustratoren (VRI)
beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (bNO)
Collection-/archive creator explanation
Rechtsvoorgangers van de BNO zijn achtereenvolgens VANK, GKf, VRI, GVN, NIC, VES, bNO, KIO en KIO-branche
Date/period
1952-2005
Substantive description
Het archief bevat verslagen, correspondentie en neerslag van de taakuitvoering zoals het behartigen van de belangen van de leden, het organiseren van tentoonstellingen, het verstrekken van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het publiceren van onder andere tijdschriften en deelname aan overleg met (inter)nationale aanverwante organisaties zoals BEDA, ICSID en ICOGRADA. Daarnaast bevat het archief een grote hoeveelheid dia’s die veelal zijn gebruikt als afbeelding in ledenboeken of zijn gepubliceerd in het tijdschrift Vormberichten. Ook zijn foto’s, videomateriaal en audioverslagen van tentoonstellingen, symposia en activiteiten voor leden van de BNO en rechtsvoorgangers in het archief opgenomen
Keyword period
20th century
Keyword artist
BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers); Vereniging van Edelsmeden en Sieraadontwerpers (VES); Grafische Vormgevers Nederland (GVN); Vereniging van Illustratoren / NIC; Kring Industriële Ontwerpers (KIO); KIO-Branche; beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (bNO); Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK), Nederlandsche; Vereniging van Reclameontwerpers en Illustratoren (VRI)
Language
Nederlands [TA]
Arrangement
geordend per organisatie en vervolgens op soort archiefmateriaal
Size in meters
52
Type of material
ektachrome, report, minute, correspondence artifact, letter (correspondence), letter book, administrative document, statutes, financial record, account, administrative record, address book, catalog, invitation, brochure, poster, periodical, article, clipping, visual material (guide term), photograph, audiovisual material, competition design, newsletter, publication, official document, budget, legal document, report, appointment book, model, questionnaire
Access sort
inventaris
Access explanation
Schematische geschiedenis van de BNO en rechtsvoorgangers
Nadere toegang op beeldmateriaal
Access link
Conditions for consultation
Gedeeltelijk openbaar
Repro usage conditions
Stukken van de Raad van Toezicht, de Raad van Beroep en de Ad Hoc Commissie zijn niet openbaar en daarnaast het gehele archief van de BNO. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan op deze beperking een uitzondering worden gemaakt. Hiertoe dient u een gemotiveerd schriftelijk verzoek te richten aan de Afdeling Collecties (e-mail archieven@rkd.nl). Uw verzoek wordt door ons voorgelegd aan de schenker. Aansluitend zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de al dan niet verkregen toestemming en eventuele voorwaarden. Bij voornemen tot publicatie van gegevens uit dit archief vragen we u om de betreffende passages voor te leggen aan de schenker van het archief.
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?