Mainmenu

archief Wilhelm Martin

Collection description
Archive number
NL-HaRKD.0327
Collection-/archive creator
Martin, Wilhelm
Collection-/archive creator explanation
Was directeur van het Mauritshuis en van het Rijksmuseum H.W. Mesdag (Den Haag), beheerder van het Prentenkabinet en buitengewoon hoogleraar (Leiden). In 1949 schonk Martin zijn omvangrijke documentatie en boeken betreffende schilders uit de 19de eeuw aan het RKD. In 1954 volgde als legaat zijn materiaal over de 17de-eeuwse schilderkunst.
Date/period
1886-2009
Substantive description
Aantekeningen en correspondentie betreffende Rembrandt (o.a. met prof. Johan Quirijn van Regteren Altena) en betreffende Albert Neuhuys (1844-1914); reisnotities; aantekenboek; tentoonstelling Zeewezen (1900); correspondentie, o.a. brieven van A. Bredius; stukken betreffende de Haagse School; voorbereiding tentoonstelling Kerkelijke Kunst in Den Bosch, 1913; voorbereiding tentoonstelling Brussel, 1912, miniaturen; aankondiging van huwelijk met Maria C. Visser, 1906; aantekeningen betreffende de woning van Jan Steen; contracten met verschillende kunstenaars i.v.m. met een te maken catalogus (deze uitgave is niet doorgegaan). Aanvulling: correspondentie o.a met kunstenaars, personalia, (portret)foto's, krantenknipsels, publicaties (div.overdrukken, boeken). Dossier over de "Water-tentoonstelling" in Luik, 1939. Foto's van het Maurishuis begin 20ste eeuw.
Keyword period
19th century, second half, 20th century, first half
Keyword artist
Martin, Wilhelm
Size in meters
6
Type of material
correspondence, photograph, note, publication, clipping, personal paper
Access sort
inventaris
Access explanation
Marie Mundigler
Access link
https://rkd.nl/data/com_rkd_archive/pdf/NL-HaRKD-0327.ead.pdf
Conditions for consultation
Openbaar
Repro usage conditions
Briefkaart van Jan Toorop (inv.nr. 1) is gedigitaliseerd en alleen nog als scan beschikbaar voor raadpleging. De foto 'Restauratoren aan het werk' (zie W. Martin, Alt-höllandische Bilder, p. 191, nr. 103) is gedigitaliseerd: barcodes 0001523142 (eigentijdse afdruk, 120 x 171 mm) en 0001523470 (fotografische reproductie). De brief van Einstein (inv.nr. 75) is gedigitaliseerd (00001523767).
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?