Mainmenu

collectie Jan Toorop

Collection description
Archive number
NL-HaRKD.0002
Collection-/archive creator
Toorop, Jan
Collection-/archive creator explanation
Er zijn meerdere archiefvormers in deze collectie
Substantive description
1. Collectie van brieven van Jan Toorop, o.a. aan Willem Heydt en aan Albert C.A. Plasschaert, verder aantekeningen van Plasschaert 2. Brieven van Jan Toorop aan o.a. het echtpaar Tiefenthal, de heer Loudon, Axel de Savornin Lohman en fotokopieën van brieven. 3. Grafische reproductie door de heer Levisson van een portrettekening die Jan Toorop maakte van mevrouw Kleykamp, 1926. Op de afdruk zelf schrijft Toorop aan Levisson zijn waardering uit voor de schoonheid waarmee de reproductie is uitgevoerd. Het betreft een schenking uit 1998 van de zoon van de heer Levisson. N.B. Archiefmateriaal en fiches m.b.t. Jan Toorop, aangelegd door kunsthistoricus N. Zon, oorspronkelijk aanwezig in de Jan Toorop Collectie, is ondergebracht in het afzonderlijke archief 'N. Zon'
Keyword period
19th century, second half, 20th century, first half
Keyword artist
Toorop, Jan
Language
Nederlands [TA]
Size in meters
1
Type of material
correspondence
Access sort
inventaris, beschrijvende lijst
Access explanation
Nadere toegang van de Toorop Collectie van het RKD, vervaardigd door Robert Siebelhoff
Access link
Conditions for consultation
Openbaar
Repro usage conditions
Gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze-project Jan Toorop en daarom alleen nog als scan raadpleegbaar. Maak voor raadpleging een afspraak met de archivaris (minimaal een week van tevoren). Neemt u contact op via info@rkd.nl of +31(0)70-3339777.
Aanwezigheid originelen
De kern van de Jan Toorop-Collectie van het RKD ('RKD.TC-collectie') is ontstaan vanuit kunsthistorisch onderzoek dat in het verleden werd verricht naar de kunstenaar Jan Toorop. Diverse personen hebben onderzoek verricht, waaronder Albert Plasschaert (1874-1941), Charles Beets, N.H.E.J.J. Zon, en recenter, de kunsthistorici Robert Siebelhoff en Victorine Hefting. Deze vanuit het Toorop-onderzoek gevormde Toorop-collecties werden bij het RKD ondergebracht vanuit de aard van deze instelling en, in geval van Zon en Siebelhoff, de inhoudelijke ondersteuning die vanuit het RKD aan dit onderzoek werd gegeven. De collecties zijn door de betreffende personen tijdens hun werk soms ook aangevuld met door henzelf verzamelde brieven en contemporaine documentatie betreffende Jan Toorop, die voor een deel eveneens bij het RKD zijn ondergebracht en terecht zijn gekomen in de Jan Toorop-Collectie. Een manuscript van Siebelhoff van de toenmalige inventaris van de T.C. Collectie van het RKD bevindt zich in het beheersdossier van de RKD.TC-collectie. Naast het handschriftelijk materiaal dat zich in de Jan Toorop-Collectie van het RKD bevindt, is tevens handschriftelijk materiaal van Toorop aanwezig in de volgende archieven, dat ook is gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfoze-project Jan Toorop. Ten eerste in het archief van N.H.E.J.J. Zon (archiefnummer 0655), waarin ook wordt verwezen naar de Toorop Collectie van de Koninklijke Bibliotheek die raadpleegbaar is op microfilm; zie hiervoor de inventaris van het archief N.H.E.J.J. Zon. Ten tweede de archieven berustend bij het RKD em tenslotte de brieven van Toorop in de collectie schildersbrieven van het Haags Gemeentearchief, alle beschreven in de bijlage van deze inventaris Museum Het Valkhof in Nijmegen bewaart ook een aantal uitvoerige correspondenties van Jan Toorop: - Correspondentie van Toorop met Anthonij Nolet (1867-1961) over de periode 1908-1927 (in: MHV inv.nr. 1978.08.1 (267 stukken)); - Correspondentie van Toorop en Annie Toorop-Hall enerzijds met H.J. ('Henk') Donkers (1879-1962) en Agatha Donkers-De Vries (1886-1973) anderzijds over de periode 1912-1927 (in: MHV (149 stukken)) ; - Correspondentie van Toorop met J.H.M. ('Jo') Beukers-Van Ogtrop (1865-1948) over de periode 1914-1923 (in: MHV 1982.08.6 en 1983.09.3 (43 stukken)); - Correspondentie van Toorop met P.J.W. ('Willem') Heijdt (1858-1928) over de periode 1910-1922 (in: MHV inv.nr. 1995.01.16/17 (9 stukken)). Voorts beschikt het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven ook over enig archiefmateriaal van Jan Toorop (onder andere in het archief van de Vrouwen van Bethanië (AR-Z122)). Tenslotte bevonden zich bij ir. H.E. van Gelder (Arnhem) en bij mevrouw Van den Noort Van Gelder ('s-Gravenhage), alsmede bij haar vader en oom ten tijde van de inbewaringgeving aan het Haags Gemeentearchief nog archivalia van dr. H.E. van Gelder over de periode 1895-1936, waaronder een brief van J. Toorop en één van D.F. Scheurleer. Beide betreffende Dirk van Gelder, en correspondentie met en over de zoons van dr. H.E. van Gelder.
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?