Mainmenu

archief Maria Hofker-Rueter

Collection description
Archive number
NL-HaRKD.0375
Collection-/archive creator
Hofker-Rueter, Maria
Substantive description
Correspondentie en persoonlijke documenten. Stukken betreffende tentoonstellingen, verkoop van werk en uitgave van boeken met betrekking tot haar werk en dat van haar man Willem G. Hofker
Keyword artist
Hofker-Rueter, Maria
Size in meters
0.36
Consulting conditions
Openbaar met uitzondering van dagboekjes uit de jaren 1938-1941 (deels ook gezamenlijk met echtgenoot W.G. Hofker blijkens de namen voorin één boekje). Deze dagboekjes zijn vanaf december 2039 openbaar (embargo van 25 jaar vanaf 1 december 2014). Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan op deze beperking een uitzondering worden gemaakt. Hiertoe dient u een gemotiveerd schriftelijk verzoek te richten aan de Afdeling Archieven, RKD (Postbus 90418, 2509 LK Den Haag, of per e-mail, info@rkd.nl). Uw verzoek wordt door ons voorgelegd aan de contactpersoon van de familie Hofker. Aansluitend zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de al dan niet verkregen toestemming en eventuele voorwaarden. Bij voornemen tot publicatie van gegevens uit dit archief vragen we u om de betreffende passages voor te leggen aan de erven van Willem Gerard en Maria Hofker-Rueter, die zijn aangesloten bij Pictoright Amsterdam
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?