Mainmenu

follower of Albrecht Bouts

Christus als Man van Smarten, eind 15de/begin 16de eeuw
Amsterdam, Kunsthandel P. de Boer
Object information
Object category
painting
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.

interior of left wing of a diptych

Support/medium
panel, oil paint
Shape/dimensions
rectangle (portrait format) 41,5 x 27,5 cm
Current attribution
follower of Albrecht Bouts
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
late 15th/early 16th century (1475 - 1525)
Artistically related
Artistically related to other work
Such as a preparatory studie, comparable composition, other version, or copy of the artwork in this record.
  • after unknown original
    Dieric Bouts
    Volgens Friedländer (1967-1976) is deze compositie vaak gekopieerd in het atelier van Dieric Bouts. Smeyers (1998) ziet de oorsprong van de compositie van 'De treurende Madonna en Christus met doornen gekroond' eveneens bij Dieric Bouts. Het thema gaat mogelijk terug op Rogier van der Weyden en speelde in op de groeiende lijdensdevotie in de late middeleeuwen. De compositie is alleen bekend als repliek in verschillende versies, als tweeluik of Christus en Maria afzonderlijk (zie bij literatuur); Zie ook de lijst van de nog bekende exemplaren in Corpus des Primitifs Flamands I: M. Davies, The National Gallery, London, dl. 3, Antwerpen 1954, p.34-36, H. Adhémar, Le Musée National du Louvre, dl. 5, Brussel 1961, p. 57-59 en C. Eisler, New England Museums, dl. 4, Brussel 1962, p. 59-61.

  • related to

    zie voor de diptieken kunstwerknummers: 70645/70647, 70650/70653, 70748, 70750, 70781, 70785 en 70994/70995; zie voor Christus alleen 70758 en 70775; zie voor Maria alleen 70787, 70860, 70861, 70874, 70998, 71002 en 71003

Provenance
Exhibitions and literature
Visual documentation
Creation date: 2006-01-03; Last modified date: 2016-11-14

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?