Mainmenu

Anoniem 1561 gedateerd

Portrait of Maria Dirkxdoghter (1517- ), 1561 gedateerd
Whereabouts unknown
Object information
Object category
unknown
Shape/dimensions
rectangle (portrait format) ? x ? cm
Current attribution
Anoniem 1561 gedateerd
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
1561 (dated) (1561)
Represented
IB number
Number related to the portrait iconography collection RKD.
103633
Identification based on
wapen
Notes portrait
VERMELD IN GENEAL.FAM. DE JONGE[H.S.CBG] "MET HET WAEPEN HAERERFAMIELJE BIJ SIGH HETWELKE SCHIJNT TE BETEKENEN DAT SY UYT DEFAMILJE VAN DE POMPENS TOT DORDREGT IS GEWEEST ALS HEBBENDESAETKOPPEN IN HUN WAPENS GEVOERT HOEWEL WY HUN FAMILJE NAEM TOTNOG TOE NERGENS AENGETEKENT GEVONDEN HEBBEN,WELKE BEIDEPORTRAITTEN NOG IN ORIGINALI ONDER DE AFKOMELINGEN DER FAMILJEWERDE BEWAERT, SYNDE INDEN JAERE 1745 ALSOO DESELVE DOO DOORLANGHEYT VAN TEIJDE HIER EN DAER WAT BESCHADIGT WAEREN,AEN DEKLEDEREN EN HANDEN DOOR DE KONST SCHILDER JOHANNES VAN GOOLWEDEROM EEN WIJNIG HERSTELT".GENEALOGIE DE JONGE [COLL.CBG].+FAM.WAPEN(M. "SAETKOPPEN").
Provenance
Visual documentation
Entered on: 2009-07-07; Last modification: 2013-09-06

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?