Mainmenu

Jacobus Buys

Illustration for 'Cheerful learing' in the Small poems for children by H. van Alphen, ca. 1778-1779
The Hague, Letterkundig Museum
Object information
Object category
drawing
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.

part of a series

Reeks van 45 ontwerpen voor de 66 boekillustraties in: H. van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen. De voortekeningen voor de gedichten op p. 24 en 27 en vanaf p. 60 ontbreken (de reeks ontwerpen voor dezelfde tekeningen in het Amsterdams Historisch Museum is wel compleet).
Support/medium
paper, pen in black and grey ink, grey wash
Shape/dimensions
rectangle (portrait format) 78 x 52 mm
ca. 78 x 52 mm (voorstelling)
Current attribution
Jacobus Buys
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
c. 1778-1779 (1778 - 1782)
In 1778 verschenen de eerste twee delen van de 'Kleine gedigten'; een aantal bladen uit de reeks identieke tekeningen in het Amsterdams Historisch Museum is 1779 gedateerd, het jaar waarin de etsen op de markt kwamen. De voortekeningen voor het derde deel, dat pas in 1782, verscheen, zijn niet gedateerd.
Artistically related
Artistically related to other work
Such as a preparatory studie, comparable composition, other version, or copy of the artwork in this record.
  • design for

    ets voor: H. van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen, Utrecht 1778-1782, p. 11

    In 1778 verschenen bij de Weduwe Jan van Terveen en Zoon in Utrecht 24 kinderversjes door Hieronymus van Alphen (1746-1803) onder de titel 'Proeve van kleine gedichten voor kinderen'. Hierna volgden het 'Vervolg der kleine gedichten voor kinderen' (1778) en het 'Tweede vervolg der kleine gedichten voor kinderen' (1782). De drie (doorgenummerde) delen waren ongeïllustreerd. Jacobus Buys kreeg vervolgens van de Amsterdamse drukker en uitgever Johannes Allart de opdracht om illustraties te vervaardigen; deze werden in prent gebracht door Jan Punt, Noach van der Meer II en Mattheus Sallieth waarna ze in 1779 los, in sets van zes of acht op de markt werden gebracht; de koper kon ze desgewenst zelf bij de juiste versjes laten inbinden. In 1787 verscheen een verzameluitgave met alle gedichten, omdat de meeste koperplaten voor de 66 illustraties toen echter al versleten waren zijn deze door Reinier Vinkeles opnieuw in prent gebracht; zie: L. Buijnsters-Smets, 'Jacobus Buijs als boekillustrator', Documentatieblad Werkgroep 18de eeuw 16 (1984), p. 91-107, prentreeks nr. 5, Oud en Van Oosterzee 1999 en: L. Saalmink en J. Kok, ' 'Zie daar eenige kleine gedigten'. Een bijzondere uitgave van Hieronymus van Alphens Kleine gedigten voor kinderen', De Boekenwereld 27 (2010), p. 13-22.

  • other version of
    Jacobus Buys
    Blad in complete reeks van 66 grotendeels gesigneerde voortekeningen voor dezelfde illustraties in het Amsterdam Historisch Museum, inv.nr. 39815 - 1 t/m 66, cat. Oud en Van Oosterzee 1999, nr. 17g, afb. Daar wordt de hieronder vermelde veiling van 1811 als herkomst genoemd, dat betrof gezien het aantal bladen ('44 stuks Teekeningen, met den Titel') waarschijnlijk echter de reeks in het Letterkundig Museum. Mogelijk is daarom de tweede, in de catalogus in twijfel getrokken herkomstvermelding: coll. Cornelis Schoon in Broek in Waterland, toch correct. De bladen in het Letterkundig Museum zijn iets losser getekend en niet gesigneerd of gedateerd; mogelijk is de reeks in Amsterdam hievan een herhaling bedoeld als uiteindelijk ontwerp voor de prenten. Ook van Jacob Buys' voortekeningen voor de illustraties in Gellert's fabelen bestaan twee reeksen die op dezelfde wijze van elkaar verschillen, de meer uitgewerkte versie daarvan is eveneens opgenomen in RKD Images.

Provenance
Exhibitions and literature
Visual documentation
Creation date: 2009-12-21; Last modified date: 2015-12-08

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?