Mainmenu

Pieter Holsteyn (I) and Pieter Holsteyn (II)

Collection of birds, poultry, reptiles and mammals, 1621-1667
Haarlem, archive Noord-Hollands Archief
Object information
Object category
album (looseleaf)
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Verzameling van tekeningen van vogels, pluimvee, reptielen en zoogdieren, oorspronkelijk los tussen grauwe vellen filtreerpapier, in een album voorzien van een dunne perkamenten band zonder tekst of opdruk, thans allemaal opgezet op een karton en bewaard in dozen. Aanvankelijk telde het album 160 resp. omstreeks 150 tekeningen; na de schenking in 1888 werd de collectie nog aangevuld
Support/medium
vellum
Shape/dimensions
rectangle (portrait format) 320 x 192 mm
de afmetingen betreffen de perkamenten band, de afmetignen van de bladen variëren
Signature/inscription
Information about the signature, dating, inscription or any other mark on the front or back of the art work
  • inscription : 1667. den 10 Maert in alles 160 getelt
    op de eerste pagina, op een vastgeplakte strook papier, in pen in bruin, in oud handschrift
Current attribution
Pieter Holsteyn (I)
één blad is gedateerd 1621, aangezien Pieter Holsteyn (II) pas ca. 1614 geboren werd moet dit blad wel van de vader stammen. Uitgaand van dit blad heeft Sam Segal, op basis van de vormgeving en plaats van het monogram (met ronding onder hoofdletter P, zonder 'fe' voor 'fecit', voorkomend op heuvel, boomstronk of tak) , de gebruikte techniek (zonder krijtsporen en met tegen elkaar afgezette kleuren) en de afmetingen van de vogels op de bladen (vrij groot ca. 30 à 50 % van het blad innemend), een groepje van 7 gedateerde (1621, 1636, 1655 [3x] en 1656 [2x]) bladen gevormd dat naar zijn mening van Pieter Holsteyn I stamt (Sam Segal 1986)
and Pieter Holsteyn (II)
het resterende, overgrote, deel van de bladen, die niet gedateerd zijn, schrijft Sam Segal op basis van bovenstaande argumenten (maar nu monogram met schreef onder hoofdletter 'P', met 'fe'voor 'fecit', meer geleidelijk overgaande kleuren, met resten van contourlijnen in zwart krijt en een kleiner deel van het blad innemend, 10 à 30 % innemend) toe aan de zoon Pieter Holsteyn (II) (Sam Segal 1986)
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
1621-1667 (1621 - 1667)
enkele bladen zijn gedateerd, het oudst voorkomende jaartal is 1621; een opschrift voor in het album vermeldt het jaartal 1667 toen de hele collectie geteld werd en 160 bladen omvatte
Created in
Haarlem de bladen van Pieter Holsteyn I werden vervaardigd in Haarlem, die van zijn zoon vermoedelijk ook hoewel de laatste pas in 1662 vanuit Amsterdam naar zijn geboortestad Haarlem terugkeerde en een deel van zijn tekeningen derhalve ook in Amsterdam gemaakt zou kunnen hebben (Sander Erkens, mei 2011)
Provenance
Exhibitions and literature
Visual documentation
Entered on: 2011-05-24; Last modification: 2013-09-05

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?