Mainmenu

Meesters van het Antwerpse Schetsboek and Gabriel Weyer

The Antwerp Sketchbook, ca. 1525-1550
Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen [..]
Object information
Object category
sketchbook, drawing book
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Support/medium
paper, pen in black ink, pen in brown ink, black chalk, grey wash
De folia waren gebonden in een perkamenten band. Volgens Bevers is de band waarschijnlijk oorspronkelijk (Bevers 1998). De folia bevinden zich nog steeds in deze band, maar ze zijn niet meer ingebonden (Vaststelling ter plaatse door Daan van Heesch, 21-02-2013). Het papier van de eerste 83 bladen is dunner dan dat van de volgende. Beide 'delen' hebben een verschillend watermerk, maar werden vermoedelijk op eenzelfde moment versneden en ingebonden (Bevers 1998).
Shape/dimensions
rectangle (landscape format) 190 x 260 mm
ca. 190 x 260 mm
Signature/inscription
Information about the signature, dating, inscription or any other mark on the front or back of the art work
 • inscription : Nota:- Kinderen van gheeste wilt In dit boeck v zinnekens stercken | Om oock als M.es constelijck te connen wercken
  Hoogstwaarschijnlijk opschrift door Peter Elias de Witte op de binnenzijde van de perkamenten omslag.
 • inscription : Desen boeck heeft Inne In als. 147 blaederen | Ich zegghe seven & veertig ende hondert blaederen | Dis is gescreven om dat dit boeck soude blyven te gadere | Dus diet siedt latet geheel te gadere als onbeschadere. | P. Candidus [propria manu]
  Hoogstwaarschijnlijk opschrift door Peter Elias de Witte op fol. 147v.
 • number upper right: '1' tot en met '147'
  Hoogstwaarschijnlijk was het Peter Elias de Witte die elk folium op de recto-zijde nummerde.
 • inscription : Oris me dreÿ Lamianten (?) auf dem Sand (?) Ravernas Recteas Mangnüg- | las Mag mehnas Qulazus || Oris me dreÿ Lamianten (?) auf dem Sand (?) Ravernas Recteas | Magnüglas. Mag mehnas Qŭlazŭs
  Fol. 61v
 • inscription : Sontag Mondtag Dien- | stag Mittwoch
  Fol. 118v
 • watermark in the paper
  De watermerken van fols. 14-83 zijn gelijkend op Briquet 12863. (C.M. Briquet, Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, Parijs 1907 en Bevers 1998)
 • watermark in the paper
  De watermerken van fols. 92-147 zijn deels gelijkend op Briquet 9835. (Briquet 1907 en Bevers 1998)
Current attribution
Meesters van het Antwerpse Schetsboek
Bron: (2013)
Daan van Heesch
and Gabriel Weyer
fols. 131v, 133v, 134v, 136r, 137v, 138v, 139r, 140v, 141v-143v, 144v,145r-145v en 147v; Jeutter 1997
Rejected attribution
studio of Herri met de Bles
Bron: (2013)
De toeschrijving was gebaseerd op diverse tekeningen in het Antwerpse Schetsboek die sterk verwant zijn aan het veronderstelde oeuvre van Herri met de Bles (Koch 1955, Franz 1969 en Bevers 1998). Andere tekeningen in het schetsboek zijn echter niet uitsluitend met deze kunstenaar en zijn atelier in verband te brengen (Van Heesch 2013).
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
c. 1525-1550 (1525 - 1604)
Created in
Antwerp Fol. 74r van het Antwerpse Schetsboek is 1540 gedateerd. De gezichten op Antwerpen zijn 1543 te dateren vanwege de afgebeelde afbraak van de Kipdorppoort (fol. 81v) (Lugt 1931 en Berlijn 1975). Inhoudelijk is bijna elke tekening in het schetsboek verwant aan de Antwerpse kunstproductie uit de eerste helft van de 16de eeuw (Bevers 1998, Serck 2002 en Van Heesch 2013). Enkele tekeningen van Gabriel Weyer zijn 1602, 1603 en 1604 gedateerd (Jeutter 1997).
Artistically related
Artistically related to other work
Such as a preparatory studie, comparable composition, other version, or copy of the artwork in this record.
Provenance
Exhibitions and literature
Visual documentation
Entered on: 2013-10-08; Last modification: 2019-09-16

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?