Mainmenu

Hendrick Pot

Portrait of Bernardus Paludanus (1550-1633), ca. 1620-1630
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. OS I-288
Object information
Object category
painting
Support/medium
panel, oil paint
Shape/dimensions
rectangle (portrait format) 26,5 x 19 cm
Signature/inscription
Information about the signature, dating, inscription or any other mark on the front or back of the art work
  • inscription bottom (positional attribute): Siet Paludanus hier seer aerdig naer het leven, / Het leven schorter maer, datkan de const niet geve[n] / Een oud aensienlijck Heer, een vroom godsalig man, / Eenmeester inde const, die ’t quaet genesen kan. / Den vorsten lief en waerd: die selfs van ’sKeijsers wege / Het Hooch Notaris-ampt ter eeren heeft vercregen. / Wat Hoven, en watSteen, wat landen, en wat liên / En heeft hij niet besocht, doorreist en doorgesien? / Hijheeft een groote treck tot alle vreemde saecken, / Dat kont ghij bij hem sien, dat kan u daervermaecken. / Een Vorsten schat en lust, soo is sijn naem vermaerd, / En zijn gedachtenisbij groot en kleyn bewaard. / S. AMPZING
    op een in trompe l'oeil geschilderd stuk papier onder het portret
Current attribution
Hendrick Pot
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
c. 1620-1630 (1620 - 1630)
Represented
IB number
Number related to the portrait iconography collection RKD.
52220
Identification based on
herkomst; opschrift
Artistically related
Artistically related to other work
Such as a preparatory studie, comparable composition, other version, or copy of the artwork in this record.
Provenance
Exhibitions and literature
Visual documentation
Creation date: 2001-08-13; Last modified date: 2019-06-25

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?