Mainmenu

after/used to be Petrus Christus (I) or after Pieter de Jode (I)

Portrait of a lady, possibly Elisabeth Braderyck, ca. 1470 of 19de eeuw
1980-03-21 - 1980-03-22, nr. 1031
after/used to be <a class="recordlink artists" href="/explore/artists/16783" title="Petrus Christus (I)"><span class="text">Petrus Christus (I)</span></a> or after <a class="recordlink artists" href="/explore/artists/42345" title="Pieter de Jode (I)"><span class="text">Pieter de Jode (I)</span></a>
provenance
Object information
Object category
painting
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.

pendant

volgens eigenhandige notitie M.J. Friedländer op reproductie in foto-archief M.J. Friedländer: 'cf. Mann'
Support/medium
transferred from linen to panel, oil paint
volgens veilingcat. Amsterdam (Mak) 1925-05-26/27, in 1908 van paneel op doek overgebracht en gerestaureerd
Shape/dimensions
rectangle (portrait format) 47 x 34 cm
Current attribution
after/used to be Petrus Christus (I)
Bron: M.J. Friedländer (1907)
volgens eigenhandige notitie M.J. Friedländer op reproductie in foto-archief M.J. Friedländer: 'Marguerite d York (??) / Hulin andere Be[...moeilijk leesbaar] / Kop.[ie] nach P.[etrus] Christus. Holz a[uf] L[einwan]d. / Toison d' or 1907 / Nardus'; Ainsworth beschouwt het portret als een mogelijk in oorsprong eigenhandig werk van Petrus Christus uit ca. 1470, dat echter in of na 1908, maar voor 1925 zwaar werd overschilderd; in de archieven van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel worden de portretten als vals beschouwd, zie hiervoor ook bij literatuur: Ainsworth 1994
or after Pieter de Jode (I)
mogelijk is het onderhavige portret een 19de-eeuwse kopie naar een prent van Pieter de Jode I, 'Elisabeth Braderyck', Brussel, Bibliothèque Royale Albert Ier; zie voor een afbeelding: Ainsworth 1994, p. 107, fig. 5a (zie bij literatuur)
Rejected attribution
Hans Memling
zie bij tentoonstelling: Brugge 1907
manner of Jan van Eyck
zie bij veiling: Basel 1980
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
c. 1470 of 19de century (1465 - 1899)
Artistically related
Artistically related to other work
Such as a preparatory studie, comparable composition, other version, or copy of the artwork in this record.
  • after
    Pieter de Jode (I)
    mogelijk is het onderhavige portret een 19de-eeuwse kopie naar de prent Pieter de Jode I, 'Elisabeth Braderyck', Brussel, Bibliothèque Royale Albert Ier; zie voor een afbeelding: Ainsworth 1994, p. 107, fig. 5a (zie bij literatuur)

Provenance
Exhibitions and literature
Visual documentation
Entered on: 2003-11-18; Last modification: 2015-12-09

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?