Mainmenu

manner of/after/was Dieric Bouts

Christus als Man van Smarten
Heilbron 1912-10-24, nr. 27
Object information
Object category
painting
Support/medium
panel, oil paint
Shape/dimensions
rectangle (portrait format) 17,5 x 13 cm
Current attribution
manner of/after/was Dieric Bouts
volgens notitie op opzetkarton RKD: navolger van Dieric Bouts
Rejected attribution
Rogier van der Weyden
zie bij veiling: Berlijn 1912; zie ook de aantekening in veilingcatalogus, Berlijn 24-10-1912: 'afb. ligt op Imitatie (M.I.F.)' (catalogus aanwezig op het RKD)
Date
Exact or approximate dating of the described art work; the search parameters adopted for this art work in this database, are found in brackets.
1475 - 1525
werkzame periode Dieric Bouts
Artistically related
Artistically related to other work
Such as a preparatory studie, comparable composition, other version, or copy of the artwork in this record.
  • based on
    after Dieric Bouts
    Volgens Friedländer (1967-1976) is deze compositie vaak gekopieerd in het atelier van Dieric Bouts. Smeyers (1998) ziet de oorsprong van de compositie van 'De treurende Madonna en Christus met doornen gekroond' eveneens bij Dieric Bouts. Het thema gaat mogelijk terug op Rogier van der Weyden en speelde in op de groeiende lijdensdevotie in de late middeleeuwen. De compositie is alleen bekend als repliek in verschillende versies, als tweeluik of Christus en Maria afzonderlijk (zie bij literatuur); Zie ook de lijst van de nog bekende exemplaren in Corpus des Primitifs Flamands I: M. Davies, The National Gallery, London, dl. 3, Antwerpen 1954, p.34-36, H. Adhémar, Le Musée National du Louvre, dl. 5, Brussel 1961, p. 57-59 en C. Eisler, New England Museums, dl. 4, Brussel 1962, p. 59-61.

    zie voor de diptieken kunstwerknummers: 70645/70647, 70650/70653, 70748, 70750, 70781, 70785 en 70994/70995; zie voor Christus alleen 70758 en 70775; zie voor Maria alleen 70787, 70860, 70861, 70874, 70998, 71002 en 71003

Provenance
Exhibitions and literature
Visual documentation
Creation date: 2005-10-21; Last modified date: 2014-06-17

Comments

No comments

My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?