Mainmenu

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
       
 
 
 
 
 
 
 
-100
1200
1337
1474
1611
1748
1885
2017
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
245519 results, 301 - 350 getoond , pagina 7 van 4911
Jan Harmensz. Vijnck
Landschap met een boerderij met waterputtende vrouw
Galerie Fischer 1946-10-23 - 1946-10-26, nr. 1377
Landschap met een boerderij  met waterputtende vrouw
Jan Harmensz. Vijnck
View of Scheveningen
Dorotheum (Vienna) 1997-06-10, nr. 99
Gezicht op Scheveningen
follower of Jan van Goyen
Extensive landscape with houses and windmills, midden 17de eeuw
Weids polderlandschap met een groepje huizen en molens
attributed to Charles Cornelisz. de Hooch
Een weids bergachtig landschap met reizigers op een weg langs een ruïne
Sotheby's 1986-10-29 - 1986-11-05, nr. 134
Een weids bergachtig landschap met reizigers op een weg langs een ruïne
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Banquet of the officers and sub-alterns of the Haarlem Calivermen Civic Guard, 1599 gedateerd
Haarlem, , inv./cat.nr. OSI-53
De maaltijd van de officieren van de Oude Schutsdoelen
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Banquet of members of the Haarlem Calivermen Civic Guard, 1583, 1583 gedateerd
Haarlem, , inv./cat.nr. 0S I-48
Schutters van de Kloveniersdoelen te Haarlem, 1583
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
A monk and a nun, 1591 gedateerd
Haarlem, , inv./cat.nr. 50
Een monnik die in de borst van een begijn knijpt
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The massacre of the innocents (Matt. 2:16-18), 1590 gedateerd
Amsterdam, , inv./cat.nr. SK A 128
De kindermoord te Betlehem (Mattheus 2:16-18)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The fall of man (Genesis 3:4-6), 1592 gedateerd
Amsterdam, , inv./cat.nr. SK A 129
De zondeval (Genesis 3:4-6)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The wedding of Peleus and Thetis, 1592-1593 te dateren
Haarlem, , inv./cat.nr. 51
De bruiloft van Peleus en Thetis
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The difficult choice: an old man with money or a poor young man for love, 1594 gedateerd
Christie's (London (England)) 2009-12-08, nr. 6
De moeilijke keus:de oude man met geld of de arme jongeman uit liefde
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Bathsheba at her toilet (2 Samuel 11:2), 1594 gedateerd
Amsterdam, , inv./cat.nr. SK A 3892
Het toilet van Batseba (2 Samuel 11:2)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Apollo urged by Jupiter and the other gods to resume control from Phaeton over the chariot (Ovid, Met. 2:381-400), 1594 gedateerd
Madrid (Spain), , inv./cat.nr. 2088
Jupiter spoort Apollo aan het commando over de zonnewagen na de dood van Phaeton weer op zich te nemen (Ovidius, Metamorfoses 2:381-400)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
A Kitchen Piece with a couple of lovers; in the background a merry company, 1596 gedateerd
Stuker (Bern (Switzerland)) 2014-05-18 - 2014-05-27, nr. 192
Keukenstuk met amoureus paar. In de achtergrond een feestvierend gezelschap
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Anyone who is bitten by a snake is cured by looking at the brazen serpent raised by Moses (Numbers 21:6-9), 1597 gedateerd
Darmstadt (Germany), , inv./cat.nr. 223
Al wie gebeten is door een slang en opziet naar de door Mozes opgerichte Koperen Slang wordt genezen (Numeri 21:6-9)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Tamar confronts Judah with his ring, when he orders her burning on the stake (Genesis 38:25), 1596 gedateerd
Haarlem, , inv./cat.nr. I-52
Tamar confronteert Juda met de ring, die hij haar gegeven heeft (Genesis 38:25)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Christ on the cross, 1600 gedateerd
Christus aan het kruis
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The purification of the Israelites at mount Sinai (Exodus 19:14), 1600 gedateerd
Sotheby's (New York City) 2010-01-28, nr. 179
De Israelieten bereiden zich voor op de wetgeving bij de berg Sinai (Exodus 19:14)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Allegory on Peace, the Arts and Science, with portraits of the artist and friends, 1607 gedateerd
Knole House (Sevenoaks), private collection
Allegorie op Vrede, Kunsten en Wetenschappen met portretten van o.a. Karel van Mander, Hendrick Goltzius, Jan Govertsen van der Aer en Jan Pietersz. Sweelinck
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Mars, Venus and Cupid, 1604 gedateerd
San Francisco (California),
Mars, Venus en Cupido
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The Prodigal Son amidst the prostitutes (Luke 15:13-14), 1607 gedateerd
De Verloren Zoon bij de courtisanes (Lucas 15:13)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Sine Cerere et Baccho friget Venus (Terentius, Eunuchus, 732), 1614 gedateerd
Dresden, , inv./cat.nr. 851
Sine Cerere et Baccho friget Venus (Terentius, Eunuchus, 732)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Mars and Venus as lovers, 1614 gedateerd
Dessau (Saksen-Anhalt), , inv./cat.nr. 2066
Mars en Venus als geliefden
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Mercury, 1616 gedateerd
Sotheby's 1977-10-19, nr. 125
Mercurius
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Paris and Oenone carving their names in the tree trunk, 1616 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2015-07-08 - 2015-07-09, nr. 40
Paris en Oenone schrijven hun naam op een boom
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Allegory of the brevity of life, 1617 gedateerd
Copenhagen, , inv./cat.nr. 341
Allegorie op de kortstondigheid des levens
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Venus trying to prevent Adonis from going hunting (Ovid, Met. 10:529-559), 1619 gedateerd
Baltimore (Maryland), , inv./cat.nr. 1966.1
Venus tracht Adonis te weerhouden om op jacht te gaan (Ovidius, Metamorfoses 10:529-559)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Mercenary love: a young woman with an older man, 1619 gedateerd
Sotheby's (New York City) 2015-06-04, nr. 47
Veile liefde: jonge vrouw met oudere man
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The fall of man (Genesis 3:4-6), 1620 gedateerd
Haarlem, , inv./cat.nr. 55
De zondeval (Genesis 3:4-6)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The fall of man (Genesis 3:4-6), 1622 gedateerd
Hamburg, , inv./cat.nr. 67
De zondeval (Genesis 3:4-6)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The Hesperides filling the cornucopia, 1622 gedateerd
Montreal (Canada),
De Hesperiden vullen de hoorn des overvloeds
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The three Graces, 1622 gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2016-10-18, nr. 33
De drie Gratiën
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Portrait of the Emperor Augustus, 1622 gedateerd
Berlin (Grunewald), , inv./cat.nr. 973
Portret van keizer Augustus
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Mars and Venus as lovers, 1628 gedateerd
Amsterdam, , inv./cat.nr. SK-A-3016
Mars en Venus als minnaars
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The baptism of Christ (Matt. 3:13-17), 1623 gedateerd
Karlsruhe, , inv./cat.nr. 220
De doop van Christus (Mattheus 3:13-17)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Portrait of an ancient hero, possibly the Trojan prince Paris, 1624 gedateerd
Manson & Woods Christie (London (England)) 1976-07-02, nr. 19
Heupstuk van een antieke held, mogelijk de Trojaanse prins Paris
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Allegory of temperance, 1623 gedateerd
Potsdam (Germany), , inv./cat.nr. GK I 2658
Allegorie op de matigheid
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Sine Cerere et Baccho friget Venus (Terence, Eunuch, 732), 1624 gedateerd
Lille (France), , inv./cat.nr. P 1680
Sine Cerere et Baccho friget Venus (Terentius, Eunuchus, 732)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Allegory of temperance, 1626 gedateerd
Christie's 1983-01-18, nr. 154
Allegorie op de matigheid
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The adoration of the golden calf (Exodus 32:1-25), 1631 gedateerd
De aanbidding van het gouden kalf (Exodus 32:1-25)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The depravity of mankind before the flood (Gen. 6:5-8; Matt. 24:37-39), 1632 gedateerd
Stuttgart, , inv./cat.nr. L 901
De zondige mensheid voor de zondvloed; op de achtergrond (Genesis 6:5-8; Mattheus 24:37-39)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Zeven pap etende kinderen, 1637 gedateerd
Florence, private collection
Zeven pap etende kinderen
attributed to Gerrit Pietersz. Sweelink
De aanbidding van de herders (links), de kruisiging (midden), de opstanding (rechts), 1601-1604
Amsterdam, , inv./cat.nr. Br. 82
De aanbidding van de herders (links), de kruisiging (midden), de opstanding (rechts)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Christ nailed to the cross (Matt. 27:35), ca. 1600
Warszawa,
Christus wordt aan het kruis genageld (Mattheus 27:35)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Christ on the cold stone, 1597 gedateerd
Philadelphia (Pennsylvania), , inv./cat.nr. 68-182-1
Christus op de koude steen
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The Resurrection of Christ, 1632 gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2015-06-24, nr. 12
De wederopstanding van Christus
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The resurrection of Christ, 1593 gedateerd
Christie's 1987-01-13, nr. 125
De wederopstanding van Christus
attributed to Gerrit Pietersz. Sweelink
John the Baptist (left) and the bishop Nicholas of Myra (right), 1601-1604
Amsterdam, , inv./cat.nr. Br. 82
De H. Johannes de Doper (links) en de H. Nicolaas (rechts)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The virgin in distress, 159[7]
Treurende Maria
Jan Peeter Verdussen
Fouragerende soldaten in een dorp
Dorotheum (Vienna) 1994-10-18, nr. 64
Fouragerende soldaten in een dorp
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?