Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is God the Father
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1330
1443
1556
1669
1782
1895
2003
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
292 results, 1 - 50 shown , page 1 of 6
Maarten van Heemskerck
Jonah flees before the face of the Lord to go to Tarshish; Jonah is thrown into the sea by sailors (Jonah 1: 1-15), 1566 gedateerd
Boston (Massachusetts), Museum of Fine Arts Boston, inv./cat.nr. 55.27, als Scène uit het Oude Testament
Jona vlucht weg voor het aangezicht van de Heer om naar Tarsis te gaan; Jona wordt door zeelieden in zee geworpen (Jona 1: 1-15)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
Design for a silver bowl with Neptune and Amphitrite, Tritons and Naiads, 17de eeuw
Cleveland (Ohio), The Cleveland Museum of Art, inv./cat.nr. 64.100
Ontwerp voor een zilveren schaal met Neptunus en Amphitrite, Tritonen en Najaden
studio of Bernard van Orley
Bishop Joris van Egmond (1505-1559) near his patron saint, kneeling before the Trinity, in a niche, 1541 ca.
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Bisschop Joris van Egmond (1505-1559) naast zijn beschermheilige knielend voor de Drie-eenheid, in een nis
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 16de eeuw
Creation of the animals; in the background: creation of man, 16de eeuw
Hamburg, Hamburger Kunsthalle, inv./cat.nr. 1963/98
God schept de dieren; in de achtergrond: God schept de mens
Frans Francken (II) and attributed to Andries Daniels
Flowers around a Coronation of the Virgin, ca. 1620
Koller (Zürich) 2014-03-24 - 2014-03-29, nr. 3064
Bloemenkrans rond een kroning van Maria
Jacob Cornelisz. van Oostsanen
Holy Trinity surrounded by angels, saints and figures from the Old Testament, 1523 gedateerd
Kassel (Hessen), Museum Schloss Wilhelmshöhe, inv./cat.nr. GK 30
De H. Drieëenheid omgeven door engelen, heiligen en figuren uit het Oude Testament
Nicolas Van Houy
De profeet Ezechiel
Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, inv./cat.nr. 1993-10
De profeet Ezechiel
studio of Meester van Frankfurt
Saint Cathrine (left), Saint Anne, Virgin Mary and Christ (center), Saint Barbara (right), jaren 1500 of 1510
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2893
De H. Catharina (links), Anna-te-Drieën (midden), de H. Barbara (rechts)
attributed to Raphael Coxie
The Creation of Eve (Genesis 2:21-23), ca. 1600-1610
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G. 3807
De schepping van Eva (Genesis 2:21-23)
Jan Nagel
The creation of Eve and the Fall of Man (Genesis 3)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 15115 (groot formaat); cat. Benesch 1928 nr. 366 met afb.
De schepping van Eva en de zondeval (Genesis 3)
Theodoor van Thulden
The Holy Trinity
Cleveland (Ohio), The Cleveland Museum of Art, inv./cat.nr. 61.169
De Heilige Drieëenheid
Maarten van Heemskerck
Last Judgement, 1552 gedateerd
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 394; cat. Bergsträsser 1979, nr. 61 met afb.
Het laatste oordeel
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
The creation of Adam (Genesis 2: 7), 17de eeuw
Private collection
De schepping van Adam (Genesis 2: 7)
circle of Chrispijn van den Broeck
A man tortured by demons, with above God the Father holding the body of Christ
Christie's (Amsterdam) 1998-11-09, nr. 4 recto
Door demonen gefolterde man, met daarboven God de vader en het lichaam van de gestorven Christus
attributed to Herman Posthumus
God descends to earth to destroy the Tower of Babel and dispers mankind in confusion (Genesis 11:5-7), ca. 1550
Dorotheum (Vienna) 1996-06-11, nr. 116
Landschap met de Geest Gods, die neerdaalt lt om de mensheid komt straffen voor het bouwen van de toren van Babel (Genesis 11:5-7)
Cornelis Massijs
Een weids vergezicht over een rotsachtig landschap en een rivier met Jupiter en andere (mythologische?) figuren op de voorgrond
Phillips Auctioneers (London (England)) 1995-07-04, nr. 42
Een weids vergezicht over een rotsachtig landschap en een rivier met Jupiter en andere (mythologische?) figuren op de voorgrond
Frans Francken (II)
God de Vader zegent de H. Familie, 1618-1620
Michael Zeller (Lindau (Bodensee)) 1997-10-07 - 1997-10-11, nr. 1179
God de Vader zegent de H. Familie
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 1600 ?, ca.
De dood van de H. Cecilia, 1600 ?, ca.
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK A 1221
De dood van de H. Cecilia
Joris van Schooten
The last Judgement with a self-portrait
Leiden, Lutherse Kerk (Leiden)
Het Laatste Oordeel met het zelfportret van de schilder
Jan Boeckhorst
God commands the angel of wrath to stop after David has shown remorse (2 Samuel 24:16)
Greenville (South Carolina), Bob Jones University Museum & Gallery, inv./cat.nr. P.72.525
God beveelt de engel op te houden de pest te verspreiden, nadat koning David berouw getoond heeft voor zijn zonden op instigatie van de ziener Gad  (2 Samuel 24:16)
Jan Boeckhorst
God commands the angel of wrath to stop after David has shown remorse (2 Samuel 24:16), ca. 1654
Ghent, St. Michielskerk (Gent)
God beveelt de engel op te houden de pest te verspreiden, nadat koning David berouw getoond heeft voor zijn zonden op instigatie van de ziener Gad (2 Samuel 24:16)
attributed to Lieven Mehus
The Annunciation
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 3099 S
De Verkondiging
attributed to Lieven Mehus
Holy family with God the Father
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 3097 S
Heilige Familie met God de Vader
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) tweede helft 17de eeuw
The rivergod Marfiore lying with a torch in his hand, in an architectural setting (after an antique sculpture), tweede helft 17de eeuw
Christie's (London (England)) 1998-04-21, nr. 407 (met pendant: De riviergod Tiber)
De riviergod Marfiore liggend met een fakkel in zijn hand, in een architecturale omgeving (naar een antieke sculptuur)
circle of Meester van Frankfurt free after Robert Campin
Maria met kind en engelen met de Arma Christi, eerste kwart 16de eeuw
Bremen (Germany), art dealer or private collection dr. Herbst
Maria met kind en engelen met de Arma Christi
Meester van Frankfurt and studio of Meester van Frankfurt
Anna-te-Drieën, ca. 1511
Rudolph Lepke 1909-04-27, nr. 34
Anna-te-Drieën
Jan Anton Garemijn
De opvoeding van Maria, 18de eeuw
Brugge (Belgium), Sint-Annakerk (Brugge)
De opvoeding van Maria
circle of Meester van de Verloren Zoon after Lambert Lombard
De aanbidding van de herders, op de luiken teksten, tweede helft 16de eeuw
Phillips Auctioneers (London (England)) 1997-12-02, nr. 269
De aanbidding van de herders, op de luiken teksten
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) eerste helft 16de eeuw
The Lamb of God surrounded with biblical scenes, eerste helft 16de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 705
Medaillon met het Lam Gods omringd door voorstellingen (met de klok mee) van God de Vader, de schepping van de hemel en de aarde, de schepping van Eva, de verdrijving uit het paradijs, de geboorte van Christus, de Zondeval, de schepping van dieren en planten, engelen
attributed to Theodoor van Thulden
The Annunciation (Luke 1:26-38)
Sotheby's (New York City) 2000-01-26, nr. 150
De Annunciatie (Lucas 1:26-38)
studio of Meester van Frankfurt
De heilige Anna-te-Drieën, ca. 1510
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 575
De heilige Anna-te-Drieën
circle of Pieter Coecke van Aelst (I)
De H. Bernardus van Clairvaux (?), tweede kwart 16de eeuw
Whereabouts unknown
De H. Bernardus van Clairvaux (?)
attributed to David Pièrre Giottino Humbert de Superville
God the Father, blessing, ca. 1789-1798
Venice, Galleria dell'Accademia Venezia, inv./cat.nr. 1398; cat. Torrini 1991, nr. 176, afb.
God de Vader, zegenend
attributed to Adriaen Isenbrant follower of Gerard David
De doop van Christus
Christie's (Amsterdam) 2015-06-23 - 2015-06-24, nr. 16
De doop van Christus
Adriaen Isenbrant
De vlucht naar Egypte (links), Maria met de symbolen van de Onbevlekte Ontvangenis (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts)
Phoenix (Arizona), The Phoenix Art Museum
De vlucht naar Egypte (links), Maria met de symbolen van de Onbevlekte Ontvangenis (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts)
after Adriaen Isenbrant and manner of Joachim Patinir
De vlucht naar Egypte (links), Maria met de symbolen van de Onbevlekte Ontvangenis (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts), 16de eeuw
Private collection
De vlucht naar Egypte (links), Maria met de symbolen van de Onbevlekte Ontvangenis (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts)
circle of Adriaen Isenbrant
Portrait of the donor Mathias Laurin (Lauwerin) (left wing), The immaculate conception (centre panel) and portrait of the donor's wife Françoise Ruffault (right wing), eerste helft 16de eeuw
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. M.Ob.16
Portret van de stichter Mathias Laurin (binnenzijde linkerluik), Maria met de symbolen van de Onbevlekte Ontvangenis (middenpaneel), portret van de stichtster Françoise Ruffault (binnenzijde rechterluik)
after Adriaen Isenbrant
Maria met de symbolen van de Onbevlekte Ontvangenis, 16de eeuw
London/Paris/New York City, art dealer Duveen Brothers
Maria met de symbolen van de Onbevlekte Ontvangenis
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) eerste helft 16de eeuw circle of Joachim Patinir
De doop van Christus in de Jordaan, eerste helft 16de eeuw
Veilinghuis Bernaerts (Antwerp) 2009-11-16 - 2009-11-17, nr. 29
De doop van Christus in de Jordaan
Gerard David
De doop van Christus in de Jordaan, ca. 1502-1508
Brugge (Belgium), Groeningemuseum, inv./cat.nr. O.35
De doop van Christus in de Jordaan
Jan Anton Garemijn
De opvoeding van Maria, 18de eeuw
Brugge (Belgium), Klooster van de Zwarte Zusters Augustinessen (Brugge)
De opvoeding van Maria
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1600
Christelijk-religieuze allegorische voorstelling met Christus en Zijn Bruid, gezegend door God de Vader en aanbeden door twee vrouwelijke donors, ca. 1600
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 658
Christelijk-religieuze allegorische voorstelling met Christus en Zijn Bruid, gezegend door God de Vader en aanbeden door twee vrouwelijke donors
Anoniem Nederland 19de eeuw
Het oog van God, 19de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 658
Het oog van God
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1500
De H. Maagschap, ca. 1500
Amsterdam, private collection Otto Lanz
De H. Maagschap
Cornelis Schut (I)
God the Father with the Christ-child, standing on a globe held by angels
Madrid (Spain), Biblioteca Nacional de España, inv./cat.nr. 8721; cat. De Barcia 1906, p. 722
God de Vader en het Christuskind staand op een door engelen gedragen wereldbol
circle of Lambert Lombard
De aanbidding van de herders, ca. 1560
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. ABM s123
De aanbidding van de herders
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
Creation of Eve (Genesis 1-2), 17de eeuw
Madrid (Spain), Biblioteca Nacional de España, inv./cat.nr. 8737; cat. De Barcia 1906, p. 726
Schepping van Eva (Genesis 1-2)
Jan van der Straet
The gathering of manna (Exodus 16), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7947; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 156, afb. op pl. 42
De manna-regen (Exodus 16)
Jan Punt after Jacob de Wit after Peter Paul Rubens
Coronation of the Virgin, 1751 gedateerd
Haarlem, Teylers Museum
Kroning van Maria
Jan Cornelisz. Vermeyen
De Heilige Familie, ca. 1528-1529
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. 683
De Heilige Familie
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?