Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is Old Testament and Apocrypha
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1300
1418
1536
1654
1772
1890
2008
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
5351 results, 1 - 50 getoond , pagina 1 van 108
Maarten van Heemskerck
Susanna, Joakim, and her parents and relatives praise the Lord (Daniel 13:63), 1562 gedateerd
Private collection
Suzanna en haar verwanten danken God voor hun redding (Daniël 13:63)
school of Rembrandt
Manoah's sacrifice; the angel ascends in the flames (Judges 13:20), late jaren 1630
Sotheby's (New York City) 1999-01-28, nr. 378
Het offer van Manoach (Richteren 13::20)
circle of Jan Soens
The killing of Abel: Cain slays him with a stone, a club (Genesis 4:8), tweede helft 16de eeuw
Bonhams (London (England)) 1998-07-08, nr. 71
Kaïn slaat Abel dood (Genesis 4:8)
Jan Micker
Amnon is murdered at Absalom's banquet (2 Samuel 13:28)
Sotheby's (London (England)) 1999-10-28, nr. 334
Absaloms knechten doden Amnon (2 Samuel 13:28)
Gerrit Willemsz. Horst
The angel Raphael tells Tobias to cut the fish to pieces, ca. 1652
Private collection
Tobias snijdt de vis open op aanwijzing van de engel Rafael
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
Both mothers come before Solomon (1 Kings 3:16-28), 17de eeuw
Zwolle/Heino, Museum De Fundatie
Het oordeel van Salomo: de beide moeders voor Salomo  (1 Koningen 3:16-28)
studio of Rembrandt free after Rembrandt
The angel Raphael leaving Tobit and his family, ca. 1637
Sotheby's (New York City) 2006-05-18, nr. 59
De engel Raphaël vetrekt van Tobias en zijn familie (Tobias 12:21-22)
Rembrandt
The second meal of Ahasuerus and Haman with Esther (Esther 7:1-7), 1660 gedateerd
Moscow, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 297
De tweede maaltijd van Ahasverus en Haman bij Ester (Ester 7:1-7)
Lambert van Noort
Noah building the ark (Genesis 6:13-22), 1557 gedateerd
Amersfoort, Museum Flehite, inv./cat.nr. S 11
De bouw van de ark van Noach (Genesis 6:13-22)
manner of/after Willem Bartsius
Esther accuses Haman (Esther 7:6-7), na ca. 1630
Galerie Fischer (Luzern) 1997-06-19 - 1997-06-21, nr. 2019
Ester beschuldigt Haman (Ester 7:6-7)
Jan Victors
The brothers of Joseph recall the harm they did to him and repent; Joseph overhears the conversation and departs weeping (Genesis 42:22-24)
Christie's (London (England)) 1998-12-16, nr. 121
Jozef als onderkoning van Egypte wenend in zijn kamer nadat hij zijn broers over hem heeft horen spreken (Genesis 42:22-24)
Master of the Legend of Saint Barbara
Abner's messengers before David, offering him service as army commander (2 Samuel 3:12) with two donor portraits, ca. 1480
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 32.100.56
De boodschapper van Abner voor koning David (2 Samuel 3:12) en twee stichtersportretten
Master of the Legend of Saint Barbara
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2) and two donor portraits, ca. 1480
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 32.100.56
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2) en twee stichtersportretten
Master of the Legend of Saint Barbara or Meester van de Legende van de Heilige Catharina
Job and his family in former wealth at a meal, surrounded by other scenes from his story (Job) with a portrait of Gentina Solaro, ca. 1480-1490
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. 411
Job en zijn gezin aan een rijke dis, omringd door voorstellingen uit het leven van Job met het portret van Gentina Solaro
Barent Fabritius
Elijah meets the widow of Zarephtah and her son, while they are gathering wood neer the city gate (1 Kings 17:10-11), ca. 1660
Warszawa, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawla II
Elia ontmoet de weduwe van Sarefat , die hout sprokkelt met haar zoon,  aan de stadspoort (I Koningen 17:10-11)
circle of Frans Floris (I)
David, from the balcony of his palace, sees Bathsheba bathing (2 Samuël 11:2), tweede of derde kwart 16de eeuw
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2617
De badende Batseba door Koning David bespied (2 Samuël 11:2)
Lucas de Heere
King philips II of Spain as Solomon who is questioned by the Queen of Sheba (1 Kings 10:1-10; 2 Chronicles 9:1-9), 1559 gedateerd
Ghent, Sint-Baafskathedraal (Gent), inv./cat.nr. 434 (cat. 1965)
Filips II als koning Salomo die door de koningin van Seba op de proef gesteld wordt met raadsels (1 Koningen 10:1-3; 2 Kronieken 9:1-2)
Paul Vredeman de Vries and Adriaen van Nieulandt
Capriccio view of a palace court-yard with the crowning of Esther (Esther 2:16-17), 1612 gedateerd
Kassel (Hessen), Hessisches Landesmuseum (Kassel), inv./cat.nr. GK 988
Capriccio van een  paleisbinnenplaats met Ahasverus die Ester kroont (Ester 2:16-17)
after Jan van Eyck
The Wijts triptych: The burning bush (upper left), Gideon and the angel (lower left), Pieter Wijts in adoration before Mary with the Christ child (middle), Ezechiel's gate (upper right), Aaron (lower right), 17de eeuw naar ca. 1445
Brugge (Belgium), Groeningemuseum
De Wijtstriptiek: Het brandende braambos (linksboven), Gideon en de engel (linksbeneden), Pieter Wijts in aanbidding voor Maria met kind (midden), de poort van Ezechiel (rechtsboven), Aäron (rechtsbeneden)
follower of Jan Peeters (I)
The sailors reluctantly throw the prophet Jonah into the sea, where he is swallowed up by a big fish (Jonah 1:15-17), midden 17de eeuw
Gdansk, Centralne Muzeum Morskie, inv./cat.nr. CMM/SM/3224
De onwillige zeelui werpen Jona overboord+ een grote vis verzwelgt hem (Jona 1:15-17)
Maarten van Heemskerck
Susannah saved by the testimony of the young Daniel (Daniel 13:42-49), 1562 gedateerd
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm, inv./cat.nr. NMH 3/2010
Suzanna door de getuigenis van de jonge Daniël gered (Daniël 13:42-49)
Maarten van Heemskerck
Susannah accused before the judge by the elders (Daniel 13:28-41), 1562 gedateerd
Chatsworth House, private collection Devonshire Collection, inv./cat.nr. 667
Suzanna voor de rechter beschuldigd door de ouderlingen (Daniël 13:28-41)
school of Rembrandt
The sick son of the widow of Zarephath (1 Kings 17:17)
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 51
De zieke zoon van de weduwe van Sarefat (I Koningen 17:17)
Lucas Cranach (I) or manner of Lucas Cranach (I)
Judith with Holofernes' head (Judith 13:11), eerste helft 16de eeuw
Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv./cat.nr. 3469
Judith met het hoofd van Holofernes (Judith 13:11)
Frederik van Valckenborch
During the Belshazzar's banquet a hand appears and writes on the wall (Danel 5)
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 2333
Tijdens het feestmaal van koning Belsassar schrijft een hand op de muur (Daniël 5)
David Vinckboons (I)
Absaloms death (2 Samuel 18: 9-15), ca. 1620-1630
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1788
De dood van Absalom (2 Samuel 18: 9-15)
Gillis van Valckenborch (I)
The entry of the queen of Sheba into Jerusalem (1 Kings 10:1-3; 2 Chronicles 9:1-2)
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. WRM 2190
De intocht van de koningin van Seba in Jeruzalem (1 Koningen 10:1-3; 2 Kronieken 9:1-2)
attributed to Jacob van Oost (II)
Joseph reveals his identity and in tears forgives his brothers' past misdeed (Genesis 45:14-15)
Jacques Tajan (Paris) 1996-06-28, nr. 38
Jozef maakt zich aan zijn broers bekend (Genesis 45:14-15)
circle of Jan Pynas
The gathering of manna (Exodus 16:11-36)
Christie's (Amsterdam) 1997-09-02, nr. 56
De inzameling van het manna (Exodus 16:11-36)
Bernaert de Rijckere
The Creation of Adam, the Holy Ghost descend on the apostles and Mary; the Baptism of Christ, 1587 gedateerd
Kortrijk, St. Martinuskerk (Kortrijk)
De schepping van Adam (links), de nederdaling van de H. Geest (Pinksteren; midden), de doop van Christus (rechts)
Jheronimus Bosch and studio of Jheronimus Bosch
The Garden of Eden and theTemptation and Fall (Genesis 3:1-7), ca. 1516 of later
Madrid (Spain), Museo Nacional del Prado, inv./cat.nr. 2052
Het aards paradijs met de schepping van Adam en Eva en de Zondeval
Bernaert de Rijckere
God breathes life into Adam (Genesis 2:7), 1587 gedateerd
Kortrijk, St. Martinuskerk (Kortrijk)
De schepping van Adam  (Genesis 2:7)
Jacob van Oost (I)
David with Goliath's head (1 Samuel 17:54), 1648 gedateerd
Saint Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. 676
David met het hoofd van Goliat  (1 Samuel 17:54)
Jan Goeree
Joseph's silver cup is found in Benjamin's sack (Genesis 44:1-13)
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 152
De beker van Jozef wordt gevonden in Benjamin's zak (Genesis 44:1-13)
Gillis van Valckenborch (I)
King Ptolemy IV Philopator tries to have the Jews killed by drunken elephants; the Jews pray and are saved by two angels (3 Maccabees 5)
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 62 (cat. 1976)
Koning Ptolemeüs IV Philopator tracht de joden de verdelgen middels dronken olifanten: de joden bidden om uitkomst en worden door twee engelen gered (3 Makk. 5:30-35 en 6:1-19)
Willem van Mieris
The elders spying upon Suzanna (Daniel 13:1-63), 1707 gedateerd
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 104
Suzanna door de ouderlingen bespied (Daniël 13:1-63)
after Ferdinand Bol
Joseph interpreting the dreams of the butler and the baker (Genesis 40:1-20)
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 52
Jozef verklaart de dromen van de bakker en de schenker in de gevangenis (Genesis 40:1-20)
Hendrick Goltzius
Eve takes the fruit from the serpent (Genesis 3:6), ca. 1605
Christie's (New York City) 2002-01-23, nr. 116 b
Eva ontvangt het fruit van de boom van de slang (Genesis 3:6)
Pieter de Kempener
Triumph of Joseph, na 1563
Private collection
De triomf van Jozef
Pieter de Kempener
Moses buries the body of the Egyptian taskmaster in the sand (Exodus 2:12), na 1563
Christie's (New York City) 2002-01-23, nr. 114
Mozes begraaft de Egyptische slavendrijver (Exodus 2:12)
Gerard Hoet (I)
Jacob moves the stone which covers the opening of the well and waters Rachel's sheep (Genesis 29:9-10)
Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, inv./cat.nr. 2144
Jacob verwijdert de putdeksel van de bron, zodat  Rachels schapen kunnen drinken (Genesis 29:9-10)
manner of/after Jacob de Wet (I)
Rebekah offers Eliezer a drink from her pitcher (Genesis 24:17-18), tweede kwart 17de eeuw
Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, inv./cat.nr. 2154
Rebekka geeft Eliëzer te drinken bij de bron (Genesis 24:17-18)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) eerste kwart 17de eeuw
Moses showing the Tables of the Law, eerste kwart 17de eeuw
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s13
Mozes toont de Tafelen der Wet met de tien geboden
attributed to Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Anyone who is bitten by a snake is cured by looking at the brazen serpent, raised by Moses (Numbers 21:6-9)
Tajan (Paris) 2001-11-23, nr. 71
Al wie gebeten is door een slang en opziet naar de door Mozes opgerichte Koperen Slang wordt genezen (Numeri 21:6-9)
Herman van Swanevelt
Wooded landscape with Tobias and the angel
Christie's (New York City) 1999-01-29, nr. 79
Boslandschap met Tobias en de engel
Jacob de Wet (I)
Daniel gives food to the dragon; King Cyrus looking on (Daniel 14:23-41)
Sotheby's (Amsterdam) 1999-11-09, nr. 25
Daniël voedert de draak, terwijl koning Cyrus toekijkt (Daniel 14:23-41)
follower of Erasmus Quellinus (II)
Moses sings while Miriam takes up a tambourine and dances; all the women follow her (Exodus 15:1-21), ca. 1650
Sotheby's (Amsterdam) 1999-11-09, nr. 179
Mozes lied aan de Schelfzee; Mirjam danst  met alle vrouwen (Exodus 15:1-21)
circle of Andries Lens
Allegorical female figure with a sword and a shield (Psalm 90:5, Vulgata)
Christie's (Amsterdam) 2000-05-09, nr. 25
Allegorische vrouwenfiguur met schild en zwaard : Psalm 90:5 (Vulgata)
circle of Gerrit Willemsz. Horst
Elijah meets the widow of Zarephtah and her son, while they are gathering wood neer the city gate (1 Kings 17:10-11)
Christie's (Amsterdam) 2000-05-09, nr. 133
Elia ontmoet de weduwe van Sarefat , die hout sprokkelt met haar zoon,  aan de stadspoort (I Koningen 17:10-11)
Jan van Scorel
Landscape with Tobias capturing the fish and pulling it on the land (Tobit 4-6), 1521 gedateerd
Düsseldorf, Museum Kunstpalast, inv./cat.nr. M 1995-12
Landschap met Tobias, die op aanwijzing van de engel een vis vangt (Tobit 4-6)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?