Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is Old Testament and Apocrypha
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1300
1418
1536
1654
1772
1890
2008
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
5265 results, 1 - 50 getoond , pagina 1 van 106
Nicolaas Verkolje
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13:1-63), ca. 1729
Quimper, Musée des Beaux-Arts de Quimper, inv./cat.nr. 873-1-140
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
possibly Bartholomeus Grondonck and after Gillis Claesz. de Hondecoeter
Landscape with Tobias and the angel Raphael travelling, accompanied by Tobias' dog to Ecbatana, eerste kwart 17de eeuw
Glerum (Amsterdam) 2003-05-12, nr. 61
Landschap met Tobias, zijn hond en de engel op reis naar Ekbatana
attributed to Daniël van Heil
The destruction of Sodom and Gomorrah: Lot and his family flee to Zoar, carrying their belongings; an angel may be showing the way (Genesis 19:15-29)
Dorotheum (Vienna) 1994-10-18, nr. 303
Lot en zijn familie verlaten Sodom, tot haast aangespoord door een engel (Genesis 19:15-29)
Hendrick Goltzius
Eve
Strasbourg, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg (Palais Rohan)
Eva
Hendrick Goltzius
Adam and Eve: the Fall (Genesis. 3:1-7), 1608 gedateerd
Saint Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. 702
Adam en Eva: de Zondeval (Genesis 3:1-7)
Hendrick Goltzius
Lot made drunk by his daughters (Genesis 19:33-34), 1616 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 4866
Lots dochters maken hun vader dronken (Genesis 19:33-34)
Hendrick Goltzius
Job on the dunghill (Job 2:7-13), 1616 gedateerd
New York City, The Metropolitan Museum of Art
Job op de mestvaalt (Job 2:7-13)
Hendrick Goltzius
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13:1-63), 1607 gedateerd
Douai, Musée de la Chartreuse de Douai
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
Hendrick Goltzius
Apamene takes the crown off the king's head and slaps his face with her left hand (3 Ezra 3-4), 1614 gedateerd
Verviers, Musée des Beaux-Arts et de la Céramique (Verviers)
Apame neemt de kroon van de koning en slaat hem met haar linker hand (3 Ezra 3-4)
after Hendrick Goltzius
Susanna harassed by the Elders (Daniel 13:1-63)
Private collection
Suzanna door de ouderlingen belaagd (Daniël 13:1-63)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The fall of man (Genesis 3:4-6), 1592 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK A 129
De zondeval (Genesis 3:4-6)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Bathsheba at her toilet (2 Samuel 11:2), 1594 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK A 3892
Het toilet van Batseba (2 Samuel 11:2)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Anyone who is bitten by a snake is cured by looking at the brazen serpent raised by Moses (Numbers 21:6-9), 1597 gedateerd
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. 223
Al wie gebeten is door een slang en opziet naar de door Mozes opgerichte Koperen Slang wordt genezen (Numeri 21:6-9)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Tamar confronts Judah with his ring, when he orders her burning on the stake (Genesis 38:25), 1596 gedateerd
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. I-52
Tamar confronteert Juda met de ring, die hij haar gegeven heeft (Genesis 38:25)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The purification of the Israelites at mount Sinai (Exodus 19:14), 1600 gedateerd
Sotheby's (New York City) 2010-01-28, nr. 179
De Israelieten bereiden zich voor op de wetgeving bij de berg Sinai (Exodus 19:14)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The fall of man (Genesis 3:4-6), 1620 gedateerd
Haarlem, Frans Halsmuseum, inv./cat.nr. 55
De zondeval (Genesis 3:4-6)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The fall of man (Genesis 3:4-6), 1622 gedateerd
Hamburg, Hamburger Kunsthalle, inv./cat.nr. 67
De zondeval (Genesis 3:4-6)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The adoration of the golden calf (Exodus 32:1-25), 1631 gedateerd
Private collection
De aanbidding van het gouden kalf (Exodus 32:1-25)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The depravity of mankind before the flood (Gen. 6:5-8; Matt. 24:37-39), 1632 gedateerd
Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart, inv./cat.nr. L 901
De zondige mensheid voor de zondvloed; op de achtergrond (Genesis 6:5-8; Mattheus 24:37-39)
Cornelis Saftleven
The animasl embark in the ark of Noah in pairs (Genesis 6:14-16), 1660 of 1663 gedateerd
Millon & Associés (Paris) 2005-06-24, nr. 14
De dieren schepen zich in op de ark van Noach (Genesis 6:14-16)
Nicolaes van Helt Stockade
Judith and her maidservant on their way back to Bethuliah (Judith 13:11)
Hampel Kunstauktionen (München) 2006-09-19 - 2006-09-22, nr. 388
Judith en haar dienares vluchten met het hoofd van Holofernes (Judith 13:11)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The Fall of Man (Genesis 3:4-6), 1625 gedateerd
Quimper, Musée des Beaux-Arts de Quimper, inv./cat.nr. 873-1-13
De zondeval (Genesis 3:4-6)
circle of Frans Francken (II)
Moses strikes the rock twice in front of the assembled people and water gushes out; the people quench their thirst (Exodus 17:6-7), eerste helft 17de eeuw
Quimper, Musée des Beaux-Arts de Quimper, inv./cat.nr. 873-1-35
Mozes slaat water uit de rots (Exodus 17:6-7)
Hieronymus Francken (II)
With his people safe on the shore, Moses raises his hands and causes the water to return; Pharaoh's army perishes in the water of the Red Sea (Exodus 14:26-29)
Quimper, Musée des Beaux-Arts de Quimper, inv./cat.nr. 873-1-27
Mozes sluit de Rode Zee boven de soldaten van farao, nadat de Joden met het gebeente van Jozef de andere oever hebben bereikt  (Exodus 14:26-29)
Frans Francken (II)
The queen of Sheba before Solomon, testing him with questions (1 Kings 10:2-3), 1606-1617
Quimper, Musée des Beaux-Arts de Quimper, inv./cat.nr. 893-1-5
De koningin van Seba stelt Salomo op de proef met haar raadsels (1 Koningen 10:2-3)
manner of/after Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Lot made drunk by his daughters (Genesis 19:33-34)
Private collection
Lots dochters maken hun vader dronken (Genesis 19:33-34)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The depravity of mankind before the flood (Genesis 6:5-8; Matt. 24:37-39), 1629 gedateerd
Private collection
Het leven voor de zondvloed (Genesis 6:5-8; Mattheus 24:37-39)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
David overtakes the Amalekites, who pillaged Ziklag (1 Samuel 30:1-20), 1603 gedateerd
Jeruzalem (Israel), The Israel Museum
David verrast de feestende Amalekieten, die Siklag geplunderd hebben en verslaat ze (1 Samuel 30:1-20)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The depravity of mankind before the flood (Genesis 6:5-8; Matt. 24:37-39), 1627 gedateerd
Christie's 1981-12-11, nr. 113
Het leven voor de zondvloed (Genesis 6:5-8; Mattheus 24:37-39)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The finding of Moses (Exodus 2:6), 1632 gedateerd
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 163
Het vinden van Mozes (Exodus 2:6)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Bathsheba at her toilet (2 Sam. 11:2), 1624 gedateerd
Pommersfelden, Schloss Weissenstein der Grafen von Schönborn, inv./cat.nr. 100
Het toilet van Batseba (2 Samuel 11:2)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Bathsheba at her toilet (2 Sam. 11:2), 1617 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin)
Het toilet van Batseba (2 Samuel 11:2)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
The fall of man (Genesis 3:1-6), 1599 gedateerd
Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. 658
De zondeval (Genesis 3:1-6)
manner of Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Bathsheba at her toilet (2 Sam. 11:2)
Private collection
Het toilet van Batseba  (2 Samuel 11:2)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) tweede helft 16de eeuw
The Fall of Man (Genesis 3:1-6), tweede helft 16de eeuw
Private collection
Adam en Eva: de Zondeval (Genesis 3:1-6)
after Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Cain slaying Abel (Genesis 4:3-16)
Boston (Massachusetts), Museum of Fine Arts Boston, inv./cat.nr. 60.960
Kaïn en Abel, de broedermoord (Genesis 4:3-16)
Claes Moeyaert
Abram [Abraham] gives Lot the choice of the surrounding country (Genesis 13:1-18), 1640-1646
Private collection
Abram [Abraham] en Lot verdelen het land onder elkaar (Genesis 13:1-18)
Johannes Jansz. van Bronckhorst
Laban searches the tents and belongings of Jacob to find the teraphim (Genesis 31:34-35), 1655 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 1104
Laban zoekt de terafim waar Rachel op is gezeten (Genesis 31:34-35)
Johannes Urselincx
The banishment of Hagar (Genesis 21:16-21)
Uden, Museum voor Religieuze Kunst, inv./cat.nr. BM 1
De wegzending van Hagar  (Genesis 21:16-21)
Adriaen van der Werff
While Samson sleeps in Delilah’s lap, she beckons his enemies to come hither and cut off his hair (Judges 16:19), 1693 gedateerd
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. 7698 (cat. 1980)
Terwijl Simson slaapt in Delila’s schoot, wenkt zij de Filistijnen naderbij om zijn haar af te knippen (Richteren 16:19)
Guilliam du Gardijn
Pharaoh's daughter discovers Moses in the rush basket (Exodus 2:5-6), ca. 1615-1630
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1572
De dochter van farao vindt Mozes in het biezen mandje (Exodus 2:5-6)
Lambert Jacobsz.
The prophet of Bethel meets the man of God from Judah, who invites him to his home (1 Kings 13:14-18), 1629 gedateerd
Amsterdam, Museum Het Rembrandthuis
De oude profeet van Betel ontmoet de man Gods uit Juda , die hem uitnodigt bij hem thuis (1 Koningen 13:14-18)
Lambert Jacobsz.
Isaac receives Rebecca (Genesis 24:62-63), 1634 gedateerd
Leeuwarden, Fries Museum, inv./cat.nr. 5478
Isaac ontvangt Rebecca  (Genesis 24:62-63)
Gerard de Lairesse
Esther accuses Haman
Sotheby's 1992-01-17 - 1992/01/17, nr. 117
Koningin Ester beschuldigt Haman in het bijzijn van koning Ahasveros
Nicolaas Verkolje
Tamar violated by Amnon (2 Samuel 13:11-14)
Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart
Tamar door Amnon verkracht (2 Samuel 13:11-14)
Gerard de Lairesse
Judith and her maidservant put Holofernes' head in a sack (Judith 13:11), ca. 1687
Luik, Musée de l'Art Wallon, inv./cat.nr. 107 (cat. 1954)
Judith en haar dienares met Holofernes hoofd in een tas (Judith 13:11)
Lambert Jacobsz.
Jacob kissing Rachel; he is moved to tears (Genesis 29:9-11), 1631 gedateerd
Leeuwarden, Fries Museum
Jacob kust Rachel en is tot tranen toe geroerd (Genesis 29:9-11)
circle of Lambert Jacobsz.
The meeting of David and Abigail, who kneels before him and brings him supplies for his men (1 Samuel 25:23)
Leeuwarden, Princessehof Leeuwarden
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
Nicolaes Knüpfer
Tobias and Sarah praying before their wedding night, 1654 gedateerd
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 2397
Het gebed van Tobias en Sara voor hun huwelijksnacht
Pieter Lastman
The Lamentation of Abel (Genesis 4:11), 1624 gedateerd
Amsterdam, Museum Het Rembrandthuis
De bewening van Abel (Genesis 4:11)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?