Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is angel
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

selected filters
Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1248
1376
1504
1632
1760
1888
2012
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
3727 results, 1 - 50 shown , page 1 of 75
Jacob Andries Beschey
The baptism of Christ (Mathew 3:15)
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 67
De doop van Christus in de Jordaan (Mattheus 3:15)
Otto van Veen
The Triumph of the word of God, ca. 1615-1620
Galerie Gerda Bassenge (Berlin) 2016-11-24 - 2016-11-26, nr. 6009
Triomf van het woord van God
attributed to Marten Pepijn
The Holy Family with Saint John the Baptist as a child
Piasa (Paris) 2006-06-23, nr. 246
De H. Familie met Johannes de Doper als kind
follower of Frans Francken (II)
Allegory of Music: Angels and women with musical instruments, eerste helft 17de eeuw
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 66
Allegorie op de Muziek: musicerend gezelschap vrouwen met engelen
Gaspar de Witte
Wooded landscape with the angel, who points out the wel to Hagar (Genesis 21:14-21)
Dorotheum (Vienna) 2003-03-27, nr. 124
Boslandschap met de engel, die Hagar de bron wijst in de wildernis (Genesis 21:14-21)
Louis de Caullery
The Madonna on the crescent of the moon as Queen of Heaven with the Child as Salvator Mundi with angels
Dorotheum (Vienna) 2003-03-27, nr. 148
Maria staande op de maansikkel als koningin der hemelen met het Kind als Salvator Mundi en engelen
Frans Ykens
A garland of fruits surrounding a niche with angels worshipping the monstrance
Tajan (Paris) 2015-10-15, nr. 80
Een krans van vruchten en bloemen rondom een voorstelling van engelen in aanbidding voor een monstrans
Willem van Herp (I)
Abraham entertaining the angels; the promise of a son is renewed; Sarah, overhearing it, laughs incredulously (Genesis 18:8-13), 1650-1660
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 145
De engelen op bezoek bij Abraham voorzeggen hem wederom de geboorte van een zoon. Sara luistert  stiekem vol ongeloof toe (Genesis 18:8-13)
Jacob Houbraken after follower of Rembrandt
Manoah's sacrifice
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Het offer van Manoah (Richteren 13:20)
Jacques Franckaert (II)
The angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:11-130, 1616 gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2003-03-27, nr. 184
De engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:11-130
school of Peter Paul Rubens
Angel with hour glass, 1630-1640
Dorotheum (Vienna) 2003-06-11, nr. 117
Engeltje met zandloper
Adam Colonia
The annunciation to the shepherds, 1662 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2001-12-10, nr. 319
De verkondiging aan de herders
Michiel Gast
Een engel verschijnt aan de boetvaardige Maria Magdalena in de wildernis
Sotheby's (London (England)) 2003-07-10, nr. 103
Een engel verschijnt aan de boetvaardige Maria Magdalena in de wildernis
Nicolaas Roosendael
Portrait ofGerbrand Molenaer (....-1703), Elisabeth de Jager (....-1719) en vier kinderen, 1669 gedateerd
Bukowski 1930, nr. 102
Portret van Gerbrand Molenaer (....-1703), Elisabeth de Jager (....-1719) en vier kinderen
Anoniem Frankrijk 1655 gedateerd
Coastal landscape at night with Tobias and the angel, 1655 gedateerd
Christie's (Amsterdam) 2002-09-03, nr. 56
Kustlandschap met Tobias en de engel
Isas de Hoey
Berglandschap met de dode Christus beweend door engelen, 1623 gedateerd
Christie's (London (England)) 2003-12-12, nr. 2
Berglandschap met de dode Christus beweend door engelen
Jan van Kessel (I)
Relief met trossen jachtbuit, vissen en vele andere zaken rondom een afbeelding van een zijn boog spannende amor, 1664 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2001-12-13, nr. 37
Relief met trossen jachtbuit, vissen en vele andere zaken rondom een afbeelding van een zijn boog spannende amor
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) tweede helft 17de eeuw
Portrait of an unknown baby with Vanitas symbols, tweede helft 17de eeuw
Stockholms Stads Auktionsverk (Stockholm) 2005-11-30 - 2005-12-02, nr. 2430
Portret van een onbekende baby met Vanitassymbolen
Frans Francken (II) Abraham Govaerts
Forest landscape with the Madonna with dancing and music making angels, ca. 1516-1518
Dorotheum (Vienna) 2004-12-10, nr. 86
Boslandschap met de Madonna en musicerende en dansende engelen
Maerten de Vos
The son of God crowning the multitude on mount Sion (2 Esdras 2:42-48), 1582 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2007-07-04, nr. 21
De zoon van God kroont de menigte op de berg Sion (2 Esdras 2:42-48)
Adam Pijnacker
Landscape with the annunciation to the shepherds
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 3906
Landschap met de verkondiging aan de herders
attributed to David Teniers (I)
Wooded landscape with Jacob wrestling with the angel (Genesis 32:23-32)
Sotheby's (London (England)) 2007-04-26, nr. 54
Boslandschap met Jakob worstelend met de engel (Genesis 32:23-32)
after Marcellus Coffermans
De aanbidding van het Christuskind door Maria omgeven door engelen en de HH. Johannes de Doper, Benedictus, Catharina en Maria Magdalena
Christie's (London (England)) 1996-11-01, nr. 38
De aanbidding van het Christuskind door Maria omgeven door engelen en de HH. Johannes de Doper, Benedictus, Catharina en Maria Magdalena
Michiel Cabbaey
The death of Dido
Lempertz (Keulen) 1998-12-05, nr. 1247
De dood van Dido
Anoniem na 1626 after Peter Paul Rubens
Elijah fed by the angel on Mount Horeb (I Kings 19:5-6), na 1626
Galerie Fischer 1929-12-27 - 1929-12-28, nr. 49
De profeet Elia gevoed door een engel op de berg Horeb (I Koningen 19:5-6)
Rembrandt
The risen Christ appearing to Mary Magdalene, 1638 gedateerd
Great Britain, private collection The Royal Collection, inv./cat.nr. RCIN 404816
Christus verschijnt als hovenier aan Maria Magdalena (Johannes 20:11-17)
Claes Moeyaert
The assumption of the Virgin Mary, 1649 gedateerd
Sotheby's (New York City) 1999-01-28, nr. 251
De tenhemelopneming van Maria
attributed to Jacob de Wit
De Apokalyptische vrouw (Openbaring 12:1-6)
Paul Brandt 1970-04-13, nr. 1221
De Apokalyptische vrouw (Openbaring 12:1-6)
attributed to Erasmus Quellinus (II)
Onbevlekte ontvangenis
Gutekunst & Klipstein 1949-06-21 - 1949-06-22, nr. 134
Onbevlekte ontvangenis
Willem van Herp (I)
Abraham entertaining the angels; the promise of a son is renewed; Sarah, overhearing it, laughs incredulously (Genesis 18:8-13), 1650-1660
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 102
De engelen op bezoek bij Abraham voorzeggen hem wederom de geboorte van een zoon. Sara luistert  stiekem vol ongeloof toe (Genesis 18:8-13)
Denys Calvaert
De aanbidding van de herders
Sotheby's (New York City) 1999-05-28, nr. 52
De aanbidding van de herders
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 15de eeuw or Justus van Gent
The Annunciation, 15de eeuw
Rudolph Lepke 1910-02-22, nr. 107
De annunciatie
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 15de eeuw
Christus tussen God de Vader en een engel, 15de eeuw
Dorotheum (Vienna) 1999-03-24, nr. 184
Christus tussen God de Vader en een engel
Benjamin Gerritsz. Cuyp
De bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Handelingen 12:7-8)
Sotheby's (Amsterdam) 2002-11-05, nr. 58
De bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Handelingen 12:7-8)
Pieter de Grebber
De drie Maria's bij het lege graf van Christus
Lempertz (Keulen) 2008-03-13, nr. 23
De drie Maria's bij het lege graf van Christus
follower of Bernard van Orley
De Heilige Familie met twee engelen, 16e eeuw
Lempertz (Keulen) 1999-05-15, nr. 1123
De Heilige Familie met twee engelen
Abraham van Diepenbeeck
The Lamentation of hrist, ca. 1630
London, art dealer Rafael Valls Limited
De bewening van Christus
Lambert de Hondt (I)
Lanscape with an angel chases Adam and Eve out of paradise with a sword (Genesis 3:23-24)
Christie's (Amsterdam) 2001-05-09, nr. 26
Landschap met de verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs (Genesis 3:23-24)
Gerrit Pietersz. Sweelink
The four evangelists, ca. 1606
Christie's (Amsterdam) 2001-05-09, nr. 118
De vier evangelisten
Lieven Mehus
The presentation of the Christ child in the temple
Christie's (London (England)) 2001-07-13, nr. 91
De presentatie van het Christuskind in de tempel
attributed to Pieter Soutman
The four Evangelists and their attributes
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm
De vier evangelisten met hun attributen
Pieter Bout
The annunciation to the shepherds
Whereabouts unknown
De verkondiging der herders
school of Rembrandt
The angel leaves Manoah and his wife (Judges 13:20), ca. 1640
Christie's (Amsterdam) 2002-11-06, nr. 22
De engel verlaat Manoach en zijn vrouw (Richteren 13:20)
Gerrit Maes
Landscape with Tobias and the angel on their way to Ecbatana (Tobit 4-6), 1691 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2001-10-30, nr. 336
Landschap met Tobias en de engel op weg naar Ekbatana (Tobit 4-6)
attributed to Cornelis de Baellieur (I)
Het slapende Christuskind met Maria, gezegend door de H. Geest, aanbeden door engelen
Phillips Auctioneers (London (England)) 2001-10-29, nr. 4
Het slapende Christuskind met Maria, gezegend door de H. Geest, aanbeden door engelen
Adam Colonia
The annunciation to the shepherds
Sotheby's (London (England)) 2001-11-01, nr. 31
De verkondiging aan de herders (Lucas 2: 8-15)
Antoine van den Heuvel
De boetvaardige Maria Magdalena in een grot
Sotheby's 1984-10-24, nr. 83
De boetvaardige Maria Magdalena in een grot
Carel de Vogelaer and Anoniem Rome ca. 1685
Three angels with a bird's nest in a wrath of flowers, ca. 1685
Sotheby's (London (England)) 2001-04-26, nr. 467
Drie engeltjes met vogelnestjes in een bloemenkrans
Pieter van Avont
Wooded landscape with the mystic marriage of St. Catherine of Siena
Sotheby's (London (England)) 2001-07-12, nr. 25
Boslandschap met het mystieke huwelijk van de H. Catharina van Siena
after Hans Memling
Maria met kind en een engel, 16de eeuw (?)
Lempertz (Keulen) 2015-11-14, nr. 1404
Maria met kind en een engel
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?