Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is doorway
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

selected filters
Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1400
1502
1604
1706
1808
1910
2012
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
1115 results, 1 - 50 shown , page 1 of 23
Carel Lodewijk Dake (I)
The curiosity shop (etching after a painting by J. Israels), ca. 1909
Private collection
Zoon van het oude volk (ets naar een schilderij van Jozef Israels)
tapestry workshop of Jan van Leefdael after design of Jacques Jordaens
Telemachus leading Theoclymenus to his mother Penelope, ca. 1665-1667
Rome, Palazzo del Quirinale, inv./cat.nr. 902
Telemachus leidt Theoklymenus naar zijn moeder Penelope
Egbert van Heemskerck (I)
Peasants dancing and singing in an inn
im Kinsky (Vienna (city)) 2011-03-29 - 2011-03-30, nr. 80
Dansende en zingende boeren in een herberg
Eduard Karl Gustav Lebrecht Pistorius
Interior of an inn, 1835 gedateerd
Manson & Woods Christie (London (England)) 1982-06-25, nr. 96
Herberginterieur
possibly Peter van Boucle and possibly Pieter van den Bosch (1604-1649)
Kitchen interior with still lifes of kitchen utensils, fruit and vegetables
Hampel Kunstauktionen (Munich) 2008-07-04, nr. 186
Keuken interieur met stillevens van keukengerei, fruit en groenten
Dominique Sornique after David Teniers (II)
The delights of smoking, ca. 1750-1756
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
LES DÉLICES DE LA TABAGIE
Pieter de Hooch
Card players in a decorated interior, ca. 1660-1665
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1373
Kaartspelers in een gedecoreerd interieur
Johannes Bosboom
Church portal in Maastricht, 1848 gedateerd
The Hague, private collection Dirk van Houten
Kerkportaal te Maastricht
attributed to Jan Baptist Nollekens
Cheerful peasants at a courtyard
Nagel Auktionen (Stuttgart) 2011-02-23 - 2011-02-24, nr. 612
Vrolijk boerengezelschap op een erf
Adriaen van Ostade
Old woman in conversation with peasants smoking and drinking in the doorway of a tavern, jaren 1660-1670
Sotheby's (Amsterdam (city)) 2009-12-01, nr. 63
Oude vrouw in gesprek met rokende en drinkende boeren in de deuropening van een herberg
Jan Miense Molenaer
Interior of a classroom with a teacher and pupils, 1636 gedateerd
Christie's (London (England)) 2011-04-14, nr. 13
Interieur van een klaslokaal met een schoolmeester en leerlingen
Jan van der Straet
Two studies of a man near an open door, jaren 1590
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-164 verso onder
Twee studies van een man met hoed lopend bij een open deur
David Vinckboons (I)
View of a village with peasants making merry, 1605 gedateerd
Amsterdam, Stichting P. en N. de Boer, inv./cat.nr. 622
Dorpsgezicht met feestvierende boeren
Johann Nepomuk Muxel after Willem van Mieris
Poultry shop
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
Poelierswinkel
manner of/after Jacob Duck
Elegant company drinking and playing cards in an interior, jaren 1640
Sotheby's (New York City) 2009-01-31, nr. 75
Elegant drinkend en kaartspelend gezelschap in een interieur
tapestry workshop of Koenraad van der Brugghen and Hendrik Reydams (I) after design of Jacques Jordaens
Maidservant with a basket of fruit in front of a door with two lovers, ca. 1635
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 6/6
Dienstmeisje met fruitmand en liefdespaar in een deuropening
studio of Marten van Cleve (I)
Interior of a tavern with a peasant company, Mary and Joseph refused entry at the door, tweede helft 16e eeuw
Sotheby's (London (England)) 2008-12-04, nr. 110
Interieur van een herberg met een boerengezelschap, Maria en Josef worden weggestuurd bij de deur
after Marinus van Reymerswale
Two misers in an interior, ca. 1550
Sotheby's (London (England)) 2008-12-03, nr. 3
Twee belastingontvangers in een interieur
François Hubert after Samuel van Hoogstraten published by Jacques-François Chéreau
Woman with dog, ca. 1781-1783
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
Dame in interieur met hondje en poes
Wolfgang Heimbach
Arrival of the holy family at Nazareth (Matthew 2), 1657 gedateerd
Oldenburg (Niedersachsen), Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg
De Aankomst van de heilige familie in Nazareth (Mattheus 2)
Jan Baptist Nollekens
Interior of an inn with a large company having a meal and people smoking, drinking and in conversation
Fernando Durán 2010-04-27 - 2010-04-28, nr. 48
Herberginterieur met een groot gezelschap aan de maaltijd en rokende, drinkende en converserende figuren
attributed to Gerard de la Vallée
Saint Cecilia playing the organ with putti dancing
Bonte 2017-06-13 - 2017-06-14, nr. 668
De H. Cecilia spelend op een orgel met dansende putti
Adriaen van Ostade
Groep of peasants in the doorway of a farmhouse, ca. 1673
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 4708
Boerengezelschap in de deuropening van een werkplaats
Adriaen van Ostade
Peasants at a table in a tavern, 1677 gedateerd
Moskou, Pushkin Museum, inv./cat.nr. 4707
Boerengezelschap rond een tafel in een gelagkamer
M.D. Hout
Young boy robbing a gentleman distracted by an accomplice
Bonhams (London (England)) 2011-04-13, nr. 98
Jongen berooft een man die door een handlanger wordt afgeleid
Kimler after Nicolaes Berchem
Shepherdess on a donkey, with a shepherd, donkeys and sheep at the entrance of an inn, vermoedelijk 1797
Sotheby's (London (England)) 1972-02-24, nr. 24
Herderin gezeten op een ezel met herder, ezels en schapen bij de ingang van een herberg
Mattheus van Helmont
Company playing music in an interior
Christie's (London (England)) 2008-04-23, nr. 21
Musicerend gezelschap in een interieur
Jan Miense Molenaer
"The departure of the prodigal son", ca. 1630
Private collection
"Het vertrek van de verloren zoon"
Jan Steen
Twelfth night: the king drinks, jaren 1660
Private collection
Driekoningenavond: de koning drinkt
David Teniers (II)
Tavern interior with a woman smoking and a drinking man
American Art Association (New York City) 1913-02-13 - 1913-02-14, nr. 5
Intérieur flamand
David Teniers (II)
The prodigal son
Private collection
L'enfant prodigue
Emile Wauters (1846-1933)
The Levite of Ephraim and the old man of Gibeah, ca. 1870
The Hague, De Mesdag Collectie, inv./cat.nr. 333
De Leviet van Efraïm en de oude man van Gibea
Arnold Houbraken
Two young children playing with a dog in a niche, with an old woman in the background
Sotheby's (Amsterdam (city)) 2008-11-11, nr. 57
Twee kinderen spelen met een hond in een nisopening, met een oude vrouw in de achtergrond
Bernardus van Schijndel
Company celebrating Twelfth Night in an interior
Dorotheum (Vienna (city)) 2009-12-15, nr. 86
Feestvierend gezelschap in een interieur op Driekoningen avond
Rudolf Jordan
Interior with older couple, 1875 gedateerd
Lempertz (Keulen) 2009-05-16, nr. 1326
Interieur met ouder echtpaar met doorkijk op het strand
Anne Louis Girodet-Trioson
Bayard refusing to accept the gifts of his hostesses in Brescia, vermoedelijk 1789
Elsa Kozlowski (Paris) 2010-06-21, nr. 45
Bayard weigert de geschenken van zijn gastvrouwen in Brescia te aanvaarden
Anoniem Noordelijke Nederlanden (hist. regio) 1769 gedateerd
Family portrait of Abel Wierds Wiarda (1724-1790) en Antje Sjoerds Hoitinga with their daughters, 1769 gedateerd
Private collection
Familieportret van Abel Wierds Wiarda (1724-1790) en Antje Sjoerds Hoitinga met hun dochters
attributed to Adriaen van Ostade
Out-door still life of kitchen utensils and vegetables, with a woman under the lean-to of a house, na ca. 1650
Sotheby's (London (England)) 2007-12-06, nr. 104
Stilleven met keukengerei, groenten tilleven en een vrouw onder het afdak van een huis
Pieter de Putter
Interior with an old man besides a display of fish
Dorotheum (Vienna (city)) 2008-10-14, nr. 74
Interieur met een oude man bij een uitstalling van vis
Lambert Doomer
Barn at Anrath, 1650-1663
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1897-A-3387
Boerenhuis te Anrath
Lambert Doomer
Inn of the Blue hand at Anrath, ca. 1663
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1898-A-3530
Herberg de Blauwe Hand te Anrath
William French after Adriaen van Ostade
Adrian van Ostade in his study
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
Adriaan van Ostade in zijn atelier
Hans Rottenhammer (I) and Ambrosius Francken (II) after Tiziano
The Venus of Urbino in a flemish interior, eerste kwart 17de eeuw
Dorotheum (Vienna (city)) 2010-10-13, nr. 647
De Venus van Urbino in een vlaams interieur
Pieter de Hooch
Interior with a woman and a child; outside a maid is sweeping the yard, 1655-1656
Dorotheum (Vienna (city)) 2010-10-13, nr. 617
Interieur met een vrouw en een kind; op de binnenplaats veegt een dienstbode de stoep
Franz Hochecker
River landscape with horsmen
Dorotheum (Vienna (city)) 2010-10-13, nr. 637
Rivierlandschap met ruiters
Johannes Bosboom
Interior of Bosboom's studio, ca. 1881
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt
Ingang atelier van Bosboom
Jan Steen
Interior with a company playing music, 1666 gedateerd
Chicago (Illinois), The Art Institute of Chicago
Interieur met een musicerend gezelschap
Tibout Regters
Portret of Christiaan van Eeghen (1700-1747), 1747 gedateerd
Private collection
Portret van Christiaan van Eeghen (1700-1747)
Sara Troost
Portrait of Isaac François del Court (1758-1795), 1764 gedateerd
Private collection
Portret van Isaac François del Court (1758-1795)
Adriaan de Lelie
Portrait of Gerrit van Haarst (1764-1629) with his family and with his mother Wilhelmina Krüger (1737-....), 1809 gedateerd
Franeker (Franekeradeel), Stichting Museum 't Coopmanshûs
Portret van Gerrit van Haarst (1764-1629) met zijn gezin en zijn moeder Wilhelmina Krüger (1737-....)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?