Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is musical instrument
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1443
1537
1631
1725
1819
1913
2004
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
509 results, 1 - 50 shown , page 1 of 11
Adriaen Honich
Still life with music instruments, musical scores, vases and two large shells on a draped table, 1672 gedateerd
Paris, Galerie J. Kugel
Stilleven met muziekinstrumenten, bladmuziek, vazen en twee grote schelpen op een tafel
Jacob Duck
Elegant company singing and playing music in an interior with auditors, ca. 1650
Caen, Musée des Beaux-Arts de Caen, inv./cat.nr. 89
Elegant musicerend en zingend gezelschap in een interieur met toehoorders
Jacob Duck
Elegant company playing music and playing cards in an interior, ca. 1640
Worcester (Massachusetts), Worcester Art Museum (Massachusetts), inv./cat.nr. 1974.337
Elegant musicerend en kaartspelend gezelschap in een interieur
Jacob Duck
Elegant company playing music and singing in an interior, jaren 1640
Berlin, private collection J. Reimer-Winter
Elegant musicerend en zingend gezelschap in een interieur
Bernardino Fungai
The crowning of Mary with SS. Michael, John the Baptist, Augustine and Anthony Abbot and angels
Nijmegen, Museum Het Valkhof, inv./cat.nr. C XVI 221
De kroning van Maria met de HH. Michael, Johannes de Doper, Augustinus en Antonius Abt, en engelen
Jan Cossiers
The five senses, ca. 1650
Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu, inv./cat.nr. MNP FR 436
De vijf zintuigen
Jan van der Straet
Saul meets a group of prophets playing harps, drums, flutes and lyres, 158[9] gedateerd
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37870
Koning Saul sluit zich aan bij een groep musicerende profeten
Govert Camphuysen
Halting place, ca. 1655
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 1114
Pleisterplaats
Gonzales Coques
Portrait of an unknown man with two daughters, ca. 1662-1663
London, Wallace Collection, inv./cat.nr. P 162
Portret van een onbekende man met zijn twee dochters
Jacob van Spreeuwen
Travelling musician before a cottage
Private collection
Reizende muzikant voor een boerenhuis
tapestry workshop of Charles Janssens after Peter Paul Rubens
The consequences of war: Venus tries to prevent Mars from going to War, ca. 1650-1675
Milan, private collection Collezione Sormani
De gevolgen van de oorlog: Venus tracht Mars te weerhouden ten krijg te trekken
Gerard van Honthorst
The Concert, ca.1626-1627
Rome, Galleria Borghese, inv./cat.nr. 31
Het concert
Gerard van Honthorst
Paul's Ecstatic Vision, ca. 1618
Rome, Santa Maria della Vittoria (Rome)
De extase van Paulus
Gerard van Honthorst
Madonna and Child with Saints Francis of Assisi and Bonaventura and Princess Colonna-Gonzaga, 1618 gedateerd
Albano Laziale, Chiesa di San Bonaventura (Albano)
Maria en kind met de heiligen Franciscus van Assisi en Bonaventura verschijnend in een visioen aan prinses Colonna-Gonzaga
Jan van der Straet
The entrance in the citadel of Jerusalem, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37879
Simon de Makkabeeër trekt de tempel van Jeruzalem binnen en laat de afgodsbeelden omvallen
Jan van der Straet
Miriam takes up a tambourine and dances; all the women follow her, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37869
Miriam dansend met taboerijn, en musicerende vrouwen
Jan van der Straet
David's triumph, the women of Israel come out to welcome David, singing, dancing, and playing tambourines and lyres, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37872
De triomf van David, met dansende en zingende vrouwen
Jan van der Straet
David dancing before the Ark, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37873
David dansend en musicerend voor de Ark des Verbonds
Jan van der Straet
The Ark of the Covenant is brought into the temple by king Solomon (2 Chronicles 5), ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37874
Koning Salomo brengt de Ark des Verbonds over naar de tempel van Jeruzalem (2 kronieken 5)
Jan van der Straet
Asa assembles the people in Jerusalem; they offer sacrifices and take the oath that they will worship only God (2 Chronicles 15:14-15), ca. 1589
Private collection
Asa en het offer van het volk van Juda, zich verheugend over hun eed aan God (2 Kronieken 15:14-15)
Jan van der Straet
Joash, protected by the soldiers, is crowned and anointed king (2 Kings 11:12; 2 Chronicles 23:11-12), 1589 gedateerd
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. SIV 37876
Joas door hogepriester Jojada gezalfd en gekroond (2 Koningen 11:12; 2 Kronieken 23:11-12)
Jan van der Straet
The laying of the foundation of the temple ~ book of Ezra, 1589 gedateerd
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37877
De fundering van de tempel in Jeruzalem
Jan van der Straet
The eulogy of Judith, 1589 gedateerd
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37878
Het loflied van Judith
Jan van der Straet
The annunciation to the sheperds, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37880
De verkondiging aan de herders
Jan van der Straet
Musical celebration of a mass, ca. 1589
London, art dealer Flavia Ormond
Hoogmis met gezang en muziek
attributed to Jan Jansz. Buesem
Egg dance
2013-05-28, nr. 23
Eierdans
Adriaen Collaert after Jan van der Straet
The heavenly choirs, ca. 1590
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Engelenconcert
Jan van der Straet
The heavenly choirs, ca. 1589
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. S IV 37868
Engelenconcert
tapestry workshop of Anoniem Brussel derde kwart 17de eeuw after design of Jacob Jordaens (I)
Ill gotten, ill spent, derde kwart 17de eeuw
Tarragona, Museo Diocesano (Tarragona)
So gewonnen, so geronnen
tapestry workshop of Boudewijn van Beveren after design of Jacob Jordaens (I)
As the old cock crows, the young cock learns, ca. 1647
Hluboká nad Vltava, Zámek Hluboká
Zo de ouden zongen, piepen de jongen
Esaias Boursse
Repairing a drum
Saint Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. 3069
Drie mannen repareren een drumstel
Nicolaas Bidloo
Three views of rooms in the house of Nicolaas Bidloo along the river Jaoeza near Moscow, ca. 1730
Leiden, Universitaire bibliotheken Leiden - Bijzondere collecties, inv./cat.nr. BPL 2727-9
Drie kamers in het huis van Nicolaes Bidloo lang de rivier de Jaoeza bij Moskou
Nicolaas Bidloo
View of the front of the house of Nicolaas Bidloo along the river Jaoeza near Moscow, ca. 1730
Leiden, Universitaire bibliotheken Leiden - Bijzondere collecties, inv./cat.nr. BPL 2727-7
Gezicht op de voorzijde van het huis van Nicolaes Bidloo lang de rivier de Jaoeza bij Moskou
Franchoys Elaut
Elegant company playing music, 1631 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 5418
Elegant musicerend gezelschap
attributed to Dirck Hals
Elegant company playing music in an interior, ca. 1630
London, art dealer Johnny Van Haeften (London)
Elegant musicerend gezelschap in een interieur
Dirck Hals
Elegant company drinking in an interior, 1627 gedateerd
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 816B
Elegant drinkend gezelschap aan tafel in een interieur
Herbert Fiedler
Musical instruments, ca. 1953
Private collection, inv./cat.nr. FS 0021
Muziekinstrumenten
Anoniem Antwerpen
Harpsichord lid with Orpheus playing in front of the animals
Christie's (London (England)) 1990-05-10, nr. 500
Clavecimbeldeksel met een voorstelling van Orpheus spelend voor de dieren
Monogrammist H.C. (Zuidelijke Nederlanden)
Merry company playing music in an inn
Dorotheum (Vienna) 2011-06-16, nr. 119
Musicerend gezelschap in een herberg
Isaac Isaacsz.
A banquet, 1622 gedateerd
Helsingør, Kronborg Slot
Een banket
Charles Rochussen
Illustration from the article 'Marathon', 1895
Whereabouts unknown
Illustratie bij het artikel 'Marathon'
Jacob de Wit
Allegory of Hearing and Sight
Weimar (Thüringen), Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, inv./cat.nr. KK 5700
Allegorie op het Gezicht en het Gehoor
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 18de eeuw
The mystic marriage of St. Catherine, 18de eeuw
Private collection, inv./cat.nr. 0988
Het mystieke huwelijk van de H. Catharina
Jacob Duck
'Vanitas': Sitting elegant young lady and old maid in an interior, ca. 1660
Alkmaar, art dealer Bijl-Van Urk Masterpaintings
Zittende elegante jonge vrouw met dienstmeid in een interieur
Willem Cornelisz. Duyster
Young gentleman sitting, tuning a lute, ca. 1630
Douai, Musée de la Chartreuse de Douai, inv./cat.nr. 1665
Zittende jonge man, een luit stemmend
Willem Cornelisz. Duyster
Young woman with a letter and young man standing, ca. 1630
Munich, art dealer Xaver Scheidwimmer
Zittende jonge vrouw met brief en staande jonge man
Willem Cornelisz. Duyster
Young woman sitting and young man standing in an interior with musical intruments, ca. 1630
Berlin (Grunewald), Jagdschloss Grunewald, inv./cat.nr. 5196
Zittende jonge vrouw en staande jonge man met muziekinstrumenten in een interieur
Willem Cornelisz. Duyster
Elegant company having conversations and playing music in an interior, 1634 gedateerd
Apsley House (London), Wellington Museum
Elegant converserend en musicerend gezelschap in een interieur
Jacob Duck
Elegant company playing music in an interior, jaren 1650
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1388
Elegant musicerend gezelschap in een interieur
Jacob Duck
Elegant company singing and playing music in an interior, jaren 1650
Christie's (Amsterdam) 2008-05-06, nr. 28
Elegant musicerend en zingend gezelschap in een interieur
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?