Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is national history
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1506
1585
1664
1743
1822
1901
1976
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
484 results, 1 - 50 shown , page 1 of 10
Willem van de Velde (I)
The naval battle at Nieuwpoort in 1653, 1654 gedateerd
Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum, inv./cat.nr. 1990.0949
De zeeslag bij Nieuwpoort in 1653
Reinier Vinkeles after Jan Willem Pieneman
The inauguration of King Willem I (1772-1843), 30 March 1814, 1814
Rotterdam, Atlas van Stolk
De inhuldiging van koning Willem I (1772-1843) als soeverein vorst, 30 maart 1814
Gerard van Wijland
The inauguration of Queen Juliana (1909-2004), 6 September 1948, 1949 gedateerd
Whereabouts unknown
De inhuldiging van koningin Juliana (1909-2004), 6 september 1948
Simon Fokke published by Isaac Tirion
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) disrobed before his decapitation, tweede helft 18de eeuw
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) wordt ontkleed voor de onthoofding
after Simon Fokke
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) disrobed before his decapitation
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) wordt ontkleed voor de onthoofding
after Claes Jansz. Visscher
View of the Binnenhof, The Hague, with the decapitation of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), ca. 1669
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Gezicht op het Binnenhof te Den Haag met de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
after Claes Jansz. Visscher
View of the Binnenhof, The Hague, with the decapitation of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), 18de eeuw (?)
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Gezicht op het Binnenhof te Den Haag met de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
after Claes Jansz. Visscher
View of the Binnenhof, The Hague, with the decapitation of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), 18de eeuw
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Gezicht op het Binnenhof te Den Haag met de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
Reinier Vinkeles published by Petrus Conradi en V. van der Plaats
The decapitation of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), 1777 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
Simon Fokke
The decapitation of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), 1745 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
Simon Fokke
The decapitation of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), ca. 1758
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
Anoniem 17de of 18 eeuw
The decapitation of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), 17de of 18 eeuw
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
Anoniem 17de of 18 eeuw
The decapitation of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), 17de of 18 eeuw
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)
Jos Rovers
The inauguration of Queen Wilhelmina 6 September 1898 in the Nieuwe Kerk at Amsterdam
The Hague, Hoge Raad van Adel
De inhuldiging van koningin Wilhelmina op 6 september 1898 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Crispijn de Passe (II)
Allegory with porrait of Frederik Hendrik van Oranje-Nassau and eight other portraits, 1630-1644
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Allegorie met portret van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1584-1647) en acht andere portretten
Andrew Carrick Gow
The relief of Leiden, 1876 gedateerd
Sotheby's (New York City) 1996-01-17, nr. 240
Leidens ontzet
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio)
Allegory on the victory of the Calvinist puritans over their opponents
Neumeister (München) 2011-07-06, nr. 448
Allegorie op de overwinning van de contra-remonstranten over de remonstranten
Mari ten Kate
The inauguration of Queen Wilhelmina (1880-1962), 6 September 1898, 1899 gedateerd
The Hague, Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
De inhuldiging van koningin Wilhelmina (1880-1962), 6 september 1898
Noach van der Meer (II) after C. van Waard published by J. Numan
The inauguration of King Willem I (1772-1843), 30 March 1814, ca. 1814
Rotterdam, Atlas van Stolk
De inhuldiging van koning Willem I (1772-1843) als soeverein vorst, 30 maart 1814
Claes Jansz. Visscher
Portraits of Willem Perty (....-1623) and Abraham Blansaert (....-1623) and scenes of their execution, 1623
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-OB-81.059
Portretten van Willem Perty (....-1623) en Abraham Blansaert (....-1623) en afbeeldingen van hun terechtstelling
Jan Luyken
The decapitation of Johan van Oldenbarneveld at The Hague, May 13, 1619, ca. 1698
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
De onthoofding Johan van Oldenbarneveld te Den Haag op 13 mei 1619
Claes Jansz. Visscher
Portraits of Hendrick Danielsz. Slatius (1585-1623) and Jan Blansaert (....-1623) and scenes of their execution, 1623
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-OB-81.059
Portretten van Hendrick Danielsz. Slatius (1585-1623) en Jan Blansaert (....-1623) en afbeeldingen van hun terechtstelling
Johann Wilhelm Kaiser (I) after Willem Hendrik Schmidt
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) hears the death sentence, na 1844
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) verneemt zijn doodvonnis
Willem Hendrik Schmidt
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) hears the death sentence, 1844 gedateerd
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. AA 065
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) verneemt zijn doodvonnis
Jan Frederik Christiaan Reckleben after Hendrik Jacobus Scholten
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) and his servant Jan Francken (....-1664) in prison, 1841-1879
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) en zijn knecht Jan Francken (....-1664) in gevangenschap
Jan Frederik Christiaan Reckleben after Hendrik Johannes Brill
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) being arrested (1618), 1841-1879
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) wordt gearresteerd (1618)
Christiaan Lodewijk van Kesteren after Jacob Taanman
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) and Robert Dudley, earl of Leicester (1532-1588), 1868-1872
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) en Robert Dudley, graaf van Leicester (1532-1588)
Simon Fokke published by Isaac Tirion
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) disrobed before his decapitation, 1751 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) wordt ontkleed voor de onthoofding
Hendricus Johannes Scheeres
Prison with figures in 17th Century attire (historical scene?), 1849 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Gevangenis met figuren in 17de-eeuws kostuum (historische scène?)
Herman ten Kate
Agnes van der Sluis and Witte van Haemstede with the priest, 1280, 1841 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Agnes van der Sluis en Witte van Haemstede bij de priester, 1280
Jacobus Buys
Prince William V having reached his age of maturity is introduced to the States-General
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
De meerderjarig geworden Prins Willem V wordt voorgesteld aan de Staten Generaal
Jacobus Buys
Johan Derk van der Capellen tot de Poll (1741-1784) lecturing about a public administration subject concerning the region of Overijssel
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Johan Derk van der Capellen tot de Poll (1741-1784) houdt een lezing over de Overijsselse Drostendiensten
Johannes Philippus Lange after Herman ten Kate published by Koenraad Fuhri
Agnes van der Sluis and Witte van Haemstede with the priest, 1280
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Agnes van der Sluis en Witte van Haemstede bij de priester, 1280
Charles Rochussen
Taking of Rotterdam by the Spanish, april 9, 1572, 1876 gedateerd
American Art Association (New York City) 1920-03-08 - 1920-03-10, nr. 238
Verovering van Rotterdam door de Spaanse admiraal Bossu op 9 april 1572
tapestry workshop of Maximiliaan van der Gucht after design of Adriaen van de Venne
The Battle at Nieuwpoort, 1647-1648
Brussels, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, inv./cat.nr. 832
De slag bij Nieuwpoort
Claes Jansz. Visscher
The execution of Arminians in Leiden with portraits of Jan Pietersz. Lijndraeyer (....-1623), Samuel de Plecker (....-1623), Gerrit Cornelisz. Cleermaecker (....-1623) and Claes Michielsz. Bontebal (....-1623), 1623
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
De terechtstelling van Arminianen te Leiden, met portretten van Jan Pietersz. Lijndraeyer (....-1623), Samuel de Plecker (....-1623), Gerrit Cornelisz. Cleermaecker (....-1623) en Claes Michielsz. Bontebal (....-1623)
Cornelis Kruseman
Departure of Philips II from the Netherlands in 1559, 1831-1832
Muller (Amsterdam) 1900-02-27 - 1900-03-01, nr. 69
Vertrek van Phillips den II uit de Nederlanden in 1559
after Jan Smeltzing (I) after Michiel van Mierevelt
Coins with portrait of Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) and an image of the Synode of Dordrecht in 1618, 18de eeuw (?)
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Penningen met portret van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) en afbeelding van de Synode van Dordrecht in 1618
Reinier Vinkeles and Cornelis Bogerts after Jacobus Buys
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) wordt advocaat van Holland (1586), 1783-1795
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) wordt advocaat van Holland  (1586)
Reinier Vinkeles and Cornelis Bogerts after Jacobus Buys
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) on the scaffold, 1783-1795
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) komt op het schavot
Reinier Vinkeles after Jacobus Buys
Adriaan Tedeing van Berkhout (1571-1620) warns Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) that he will be taken in prison (1618), 1787 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Adriaan Teding van Berkhout (1571-1620) waarschuwt Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) voor gevangenname (1618)
Reinier Vinkeles after Jacobus Buys
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) before his judges, 1787 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) voor zijn rechters
Reinier Vinkeles after Jacobus Buys
The mother, wife and son of Reinier van Oldenbarnevelt ask forgiveness fot him (1623), 1792 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Moeder, vrouw en zoontje van Reinier van Oldenbarnevelt smeken prins Maurits om genade (1623)
Dirk Sluyter after Haatje Pieters Oosterhuis
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) hears the death sentence
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) verneemt zijn doodvonnis
after Willem Hendrik Schmidt printed by Pieter Willem Marinus Trap
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) hears the death sentence, na 1844
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) verneemt zijn doodvonnis
Willem van de Velde (I)
Battle of Vågen, august 12, 1665, 1669 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1384
Slag in de baai van Bergen, 12 augustus 1665
Jan Adam Kruseman
Willem I, prins van Oranje, door Balthazar Gerards verraderlijk getroffen, roept stervende uit: ‘ Mijn God! Erbarm u over mij en over Uw arm volk!’, ca. 1846
Arnhem, Museum Bronbeek, inv./cat.nr. 1863/11/04-1
Willem I, prins van Oranje, door Balthazar Gerards verraderlijk getroffen, roept stervende uit: ‘ Mijn God! Erbarm u over mij en over Uw arm volk!’
Reinier Vinkeles
H.W. Tadema kondigt te Amsterdam den vrede en verbintenis met de Franschen aan (18 mei 1795), tussen 1795 en 1811
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
H.W. Tadema kondigt te Amsterdam den vrede en verbintenis met de Franschen aan (18 mei 1795)
Abraham Vinkeles after Jan Willem Pieneman
Eerste gehoorgeving van Z.K.H. den souvereinen vorst der Verenigde Nederlanden te Amsterdam (2 december 1813), 1816 of kort daarvoor
The Hague, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Collectie Iconografisch Bureau)
Eerste gehoorgeving van Z.K.H. den souvereinen vorst der Verenigde Nederlanden te Amsterdam (2 december 1813)
Johannes Hinderikus Egenberger
Adriaan Brouwer te Antwerpen, als Spion aangehouden
Campo 2011-11-29 - 2011-12-02, nr. 78
Adriaan Brouwer te Antwerpen, als Spion aangehouden
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?