Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is sacrifice
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1250
1367
1484
1601
1718
1835
1949
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
474 results, 1 - 50 shown , page 1 of 10
Valentin Lefèbvre after Tiziano
An angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:10-12), kort voor/in 1682
Budapest, Szépmüvészeti Múzeum, inv./cat.nr. 2248
De engel weerhoudt Abraham Isaak te offeren  (Genesis 22:10-12)
Hans Mont
Sacrifice
Budapest, Szépmüvészeti Múzeum, inv./cat.nr. K 58.202
Offerscène
Jacques Franckaert (II)
The angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:11-130, 1616 gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2003-03-27, nr. 184
De engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:11-130
Jan Goeree
Priesteres bij offeraltaar in nis
Loppem (Zedelgem), Het Kasteel van Loppem - Stichting Jean van Caloen
Priesteres bij offeraltaar in nis
Otto van Veen
The Triumph of Faith, ca. 1615-1620
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 2017.427
Triomf van het Geloof
Joris Hoefnagel
De kruisiging van Christus (Mattheus 27:45-58), waarschijnlijk 1581
Ghent, Museum van de Bijloke, inv./cat.nr. 3546
De kruisiging van Christus (Mattheus 27:45-58)
Joris Hoefnagel
De geboorte van Christus (Lucas 2:1-20), waarschijnlijk 1581
Ghent, Museum van de Bijloke, inv./cat.nr. 3546
De geboorte van Christus (Lucas 2:1-20)
Rombout van Troyen
Interior of a grotto with sacrificial scene
Sotheby's (London (England)) 2004-10-28, nr. 60
Grotinterieur met offerscène
attributed to Jan Erasmus Quellinus
Solomon's sacrifice before the Ark of the Covenant (1 Kings 3:5)
Sotheby's (Amsterdam) 2003-02-18 - 2003-02-20, nr. 757
Salomo's offers bij de wijding van de Ark des Verbonds (1 Koningen 3:5)
attributed to Jan Erasmus Quellinus
Solomon's sacrifice in front of the Ark of the Covenant to inaugurate the new temple
Museum unknown
Salomo's offers bij de wijding van de Ark des Verbonds in de nieuwe tempel (1 Koningen 8:5)
Jan van Huijsum
Arcadian landscape with offering to Flora
Sotheby's (London (England)) 1986-04-09 - 1986-04-10, nr. 68
Arcadisch landschap met offeringen aan Flora
Jean Grandjean
Arcadian landscape with sacrificing figures
Sotheby's (New York City) 2019-01-30, nr. 115
Arcadisch landschap met offerende figuren
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1830
A church interior, ca. 1830
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. RMCC s114
Interieur van de Ned. Herv. kerk te Koog aan de Zaan tijdens de eredienst
Marius Bauer
Balinese meisjes dragend offerandes
Whereabouts unknown
Balinese meisjes dragend offerandes
Claes Moeyaert
The angel leaves Manoah and his wife (Judges 13:20), ca.1650
Sotheby's (Amsterdam) 2003-11-04, nr. 111
De engel verlaat Manoach en zijn vrouw (Richteren 13:20)
Marius Bauer
Mendoet, ca. 1926
Whereabouts unknown
Mendoet
Gerard Hoet (I)
The angel leaves Manoah and his wife, voor 1720
Sotheby's (Amsterdam) 2005-11-16, nr. 94
De engel verlaat Manoach en zijn vrouw (Richteren 13:20)
Anoniem Nederland eerste kwart 20ste eeuw or after Jurriaan Andriessen
Allegorie op de handel en zeevaart, eerste kwart 20ste eeuw
Private collection
Allegorie op de handel en zeevaart
Anoniem Nederland ca. 1900
Klassieke scène met offer aan Eros, ca. 1900
Private collection
Klassieke scène met offer aan Eros
Gijsbert Jansz. Sibilla
Noah's sacrifice; various animals are offered (Genesis 8:20-22)
Sotheby's (London (England)) 1999-07-07, nr. 529
Het dankoffer van Noach en de zijnen (Genesis 8:20-22)
circle of Daniël Thivart
Paulus en Barnabus trachten te Lystra een offer aan Zeus te verhinderen
Christie's (London (England)) 2002-12-13, nr. 122
Paulus en Barnabus trachten te Lystra een offer aan Zeus te verhinderen
attributed to Abraham Meertens
Ornament met medaillon verbeeldende de Aanbidding van het Gouden Kalf (Exodus 32:1-25), jaren 1790
Private collection
Ornament met medaillon verbeeldende de Aanbidding van het Gouden Kalf (Exodus 32:1-25)
studio of Rombout Uylenburgh
As Elijah prays, God sends fire which burns up not only his sacrifice but also the altar itself; the people fall prostrate on Mount Carmel (1 Kings 18:36-40), ca. 1605-1615
Private collection, inv./cat.nr. fol. 20 recto
Elia's offerstier op de berg Karmel ontbrandt op zijn voorbede(1 Koningen 18:36-40)
Monogrammist van Brunswijk
Landscape with Abraham with Isaac, an ass and the servants on their way to Moriah (Genesis 22:3-6), tweede kwart 16de eeuw
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1980
Landschap met Abraham en Isaak op weg naar de offerplaats in de bergen van het land Moria  (Genesis 22:3-6)
Jacob Pynas
Paulus en Barnabas verhinderen een heidens offer te Lystra (Handelingen 14:14), actief ca. 1597-1648
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 1971.255
Paulus en Barnabas verhinderen een heidens offer te Lystra (Handelingen 14:14)
Godfried Maes
When Abraham has his hand raised to kill Isaac, an angel restrains Abraham's hand (Genesis 22:10)
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 151
Een engel weerhoudt Abraham om  Isaak te slachten met zijn zwaard (Genesis 22:10)
Salomon de Bray
An angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:10-12), ca. 1640-1650
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. StCC s19
Het offer van Abraham: Een engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:10-12)
Rienk Keyert
Solomon's idolatry (1 Kings 11:7-8), 1757 gedateerd
Leeuwarden, City of Leeuwarden, inv./cat.nr. XIII F 1
De afgoderij van Salomo (1 Koningen 11:7-8)
Otto van Veen
Man offerend aan Jupiter
Etude Tajan (Paris) 2001-03-27, nr. 58
Man offerend aan Jupiter
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) Tweede helft 18de eeuw tot eerste helft 19de eeuw
Bijbels tafereel met offerende mannen, Tweede helft 18de eeuw tot eerste helft 19de eeuw
Leeuwarden, City of Leeuwarden, inv./cat.nr. XI D 1
Bijbels tafereel met offerende mannen
Hendrik Frans van Lint
Southern landscape with figures sacrificing to a herm, 1742 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 1999-07-08, nr. 79
Zuidelijk landschap met aan een herme offerende figuren
Rombout van Troyen
Het offeren van Ifigeneia op het strand bij Troje, 1643 gedateerd
Duinkerken, Musée des Beaux-Arts de Dunkerque, inv./cat.nr. 33
Het offeren van Ifigeneia op het strand bij Troje
Frans Francken (II)
Paulus scheurt zijn klederen te Lystra om het offer aan Jupiter te voorkomen (Handelingen 15:13), 1632 gedateerd
New York City/London, art dealer Jack Kilgore & Co.
Paulus scheurt zijn klederen te Lystra om het offer aan Jupiter te voorkomen (Handelingen 15:13)
attributed to Elias van Nijmegen
Brandoffer aan Zeus, ca. 1730
Rotterdam, Het Schielandshuis, inv./cat.nr. 61680
Brandoffer aan Zeus
possibly Willem Uppink
Offerscène met putti, 1812
Private collection
Offerscène met putti
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1800
Klassieke scène met lierspeler en rookoffer, ca. 1800
Private collection
Klassieke scène met lierspeler en rookoffer
W.V. Boekholt
Allegorie op het Christelijk geloof, 1760 gedateerd
Private collection
Allegorie op het Christelijk geloof
Elias van Nijmegen
Noah's sacrifice afte the Flood (Genesis 8:20-21), 1731 te dateren
Rotterdam, Het Schielandshuis, inv./cat.nr. 11053
Noachs dankoffer na de zondvloed (Genesis 8:20-21)
attributed to Pietro de Lignis
The prophet Gad comes to David and gives him the choice between three punishments;God punishes Israel with three days of plague; the avenging angel with his sword drawn goes through the land; seventy thousand men are killed (2 Samuel 24:18-25)
Van Ham Kunstauktionen (Keulen) 2001-04-05 - 2001-04-07, nr. 1198
De profeet  Gad komt tot David en laat hem kiezen uit drie straffen; God zendt een engel die drie dagen van pest over Israel brengt  (2 Samuel 24:18-25)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) jaren 1760
Aersculapius, jaren 1760
Leiden, Universiteit Leiden
Aersculapius
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) eerste helft 18de eeuw
Klassiek ruïnelandschap met offerscène, eerste helft 18de eeuw
Leiden, Universiteit Leiden
Klassiek ruïnelandschap met offerscène
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 18de eeuw
An angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:10-12), 18de eeuw
Private collection
Het offer van Abraham: Een engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:10-12)
Arent de Gelder
Abraham's sacrifice, 1696 gedateerd
Private collection
Het offer van Abraham
Jan van Huijsum
A classical landscape with the worship of Bacchus, ca. 1727-1728
Christie's (London (England)) 2002-06-14, nr. 613
Arcadisch landschap met offering aan Bacchus
Nicolaes Berchem
Paulus en Barnabas in Lystra (Handelingen 14:8-18), ca. 1650
Bremen, Kunsthalle Bremen, inv./cat.nr. 2080
Paulus en Barnabas in Lystra (Handelingen 14:8-18)
Jan Bulthuis
Allegorie op de welvaart tijdens vrede
Christie's (Amsterdam) 2004-11-03, nr. 148
Allegorie op de welvaart tijdens vrede
Maerten de Vos
An angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:10-12), tweede helft 16de eeuw
Christie's (London (England)) 2000-12-13, nr. 22
Een engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:10-12)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) jaren 1790
Offer bij een beeld van de Drie Gratiën, jaren 1790
Middelburg (Zeeland), Zeeuws Archief
Offer bij een beeld van de Drie Gratiën
Jurriaan Andriessen
Klassieke offerscène, jaren 1790
Private collection
Klassieke offerscène
Johannes Evert van Leeuwen
Klassieke offscène, 1911
Private collection
Klassieke offscène
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?