Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Keywords is saint
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

selected filters
Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1200
1335
1470
1605
1740
1875
2009
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
7113 results, 1 - 50 shown , page 1 of 143
Artus Wolffort
The four evangelists
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 69
De vier evangelisten
attributed to Marten Pepijn
The Holy Family with Saint John the Baptist as a child
Piasa (Paris) 2006-06-23, nr. 246
De H. Familie met Johannes de Doper als kind
circle of Leonaert Bramer
De val onder het kruis; De dood van een heilige; Christus aanbeden door vier figuren; De rust op de vlucht naar Egypte
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 37 verso
De val onder het kruis; De dood van een heilige; Christus aanbeden door vier figuren; De rust op de vlucht naar Egypte
Rudolf Ipold after Peter Paul Rubens
The Virgin donates Saint ildefons with his cassock, with left archduke Albrecht and to the right Infanta Isabella Clara Eugenia as patrons, 1900 gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2003-03-27, nr. 399
De H. Maagd schenkt de H. Ildefonso zijn kazuifel (middendeel), met links aartshertog Albrecht en rechts de Infanta Isabella Clara Eugenia als donors
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1700
The penitent Mary magdalene in a landscape at night, ca. 1700
Dorotheum (Vienna) 2003-03-27, nr. 158
De boetvaardige Maria Magdalena in een avondlandschap
Barent Fabritius
The martyrium of Saint catherine of Alexandria
Dorotheum (Vienna) 2003-03-27, nr. 156
Het martelaarschap van de H. Catharina van Alexandrië
pasticcio after Hans Memling pasticcio after Anoniem Duitsland 19de of 20ste eeuw naar 15de/16de eeuw
De H. Joris met stichter, 19de of 20ste eeuw naar 15de/16de eeuw
Christie's 1960-05-27, nr. 164
De H. Joris met stichter
follower of Anthony van Dyck
Saint Peter
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 151
De H. Petrus
Pietro de Lignis
Saint Martha trampling the dragon, 1620-1629
Sotheby's (London (England)) 2006-07-05, nr. 45
De H. Martha vertrapt de draak onder de hoeven van haar paard
attributed to Gabriël Franck
The penitent Mary Magdalene in the wilderness
Sotheby's (London (England)) 2006-04-25, nr. 240
De boetvaardige Maria Magdalena in de wildernis
Jan van Noordt
Saint John Evangelista, jaren 1650-1655
Sotheby's (Amsterdam) 2005-11-15, nr. 67
H. Johannes de Evangelist
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio)
The miraculous feeding of the Franciscan Saint San Diego de Alcalà (1400-1463)
Christie's (New York City) 2005-05-25, nr. 246
De miraculeuze voeding van de Franciscaner heilige San Diego de Alcalà (1400-1463)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1530
De Lactatio Bernardi, ca. 1530
Christie's (Paris) 2005-06-22, nr. 40
De Lactatio Bernardi
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1700
The peniten Mary Magdalene, ca. 1700
Sotheby's (Amsterdam) 2003-03-10, nr. 27
De boetvaardige Maria Magdalena
attributed to Johann Baptist de Ruel
Saint Antony Abbot as a hermit, retreating from the horrors of the world
Dorotheum (Vienna) 2003-06-11, nr. 309
De H. Antonius als heremiet, zich afkerend van de verschrikkingen van de wereld
attributed to Peeter Sion
The Virgin and Child in glory with Jesuit saints and fathers of the Latin church
Christie's (London (England)) 2003-09-26, nr. 4
Tronende Madonna met Jezuïeten-heiligen en Latijnse kerkvaders
Lambert Jacobsz
Saint Bartholomew, ca. 1630
Sotheby's (London (England)) 2001-12-10, nr. 403
De apostel Bartolomeus
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 1500-1550
Saint Christopher and Saint Margaret of Antioch, 1500-1550
Sotheby's (London (England)) 2001-12-10, nr. 353
De HH. Christoforus en Margaretha van Antiochië
free after Marinus van Reymerswale
St. Jerome in his study, ca. 1550
Sotheby's (London (England)) 2001-12-10, nr. 359
De H. Hieronymus in zijn studeervertrek
Guillam Forchondt (I)
The martyrdom of Saint Barbara
Sotheby's (London (England)) 2001-12-10, nr. 360
De H. Barbara door haar eigen vader onthoofd
Michiel Gast
Een engel verschijnt aan de boetvaardige Maria Magdalena in de wildernis
Sotheby's (London (England)) 2003-07-10, nr. 103
Een engel verschijnt aan de boetvaardige Maria Magdalena in de wildernis
circle of Meester met de Papegaai
Maria Magdalena lezend, eerste helft 16de eeuw
Sotheby's (London (England)) 2003-07-10, nr. 108
Maria Magdalena lezend
after Lambert Lombard
De HH. Laurentius en Elisabeth van Hongarije met een vrouwelijke donor
Christie's (Amsterdam) 2002-09-03, nr. 14
De HH. Laurentius en Elisabeth van Hongarije met een vrouwelijke donor
attributed to Theodoor van Thulden
Maria en het kind met de H. Margareta van Antiochië
Christie's (London (England)) 2002-07-12, nr. 60
Maria en het kind met de H. Margareta van Antiochië
Jürgen Ovens
The holy family with John the Baptist as a child
Christie's (London (England)) 2002-07-12, nr. 126
De Heilige Familie met Johannes de Doper als kind
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1550
De steniging van de H. Stefanus, ca. 1550
Sotheby's (Amsterdam) 2005-11-16, nr. 31
De steniging van de H. Stefanus
attributed to Jacob Cornelisz. van Oostsanen
De gekruisigde Christus met bijstanders, geflankeerd door de H. Franciscus van Assisi met mannelijke donoren (linkervleugel) en de H. Barbara met vrouwelijke donoren (rechterluik)
Sotheby's (Amsterdam) 2002-05-14, nr. 32
De gekruisigde Christus met bijstanders, geflankeerd door de H. Franciscus van Assisi met mannelijke donoren (linkervleugel) en de H. Barbara met vrouwelijke donoren (rechterluik)
Anoniem Antwerpen 1ste kwart 17de eeuw
De boetvaardige Hiëronymus in de wildernis, 1ste kwart 17de eeuw
Sotheby's (Amsterdam) 2002-05-14, nr. 34
De boetvaardige Hiëronymus in de wildernis
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 1555 gedateerd
St. Lucy (left), Mary with child (middle), St. Beatrice (right), 1555 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2003-07-10, nr. 107
St. Lucia (links), Madonna met kind (midden), St. Beatrix (rechts)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 1555 gedateerd
St. Francis of Assisi and St. Clare, 1555 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2003-07-10, nr. 107
De HH. Franciscus van Assisi en Clara
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) eerste helft 16de eeuw
De verzoeking van de H. Antonius, eerste helft 16de eeuw
Lempertz (Keulen) 2005-05-21, nr. 624
De verzoeking van de H. Antonius
Anonieme Antwerpse Maniërist
H. Catharina van Alexandrië met een opengeslagen boek, eerste kwart 16de eeuw
Lempertz (Keulen) 2012-05-10 - 2012-05-12, nr. 1203
H. Catharina van Alexandrië met een opengeslagen boek
Rombout van Troyen
Saint Christopher carrying Christ on his shoulders across the river
Sotheby's (Amsterdam) 2006-05-09, nr. 100
De H. Christoforus draagt Christus op zijn schouders over de rivier
Abraham Janssens (I)
The penitent Mary Magdalene
Dorotheum (Vienna) 2004-12-10, nr. 18
De boetvaardige Maria Magdalena
circle of Meesters van het Antwerpse Schetsboek or manner of Pieter Huys or manner of Jan Mandijn
The temptation od Saint Anthony Abbot, ca. 1525-1585
Adelaide (Australia), Art Gallery of South Australia, inv./cat.nr. 893D2
De verzoeking van de H. Antonius
attributed to Pauwels Franck
De boetvaardige Maria Magdalena in de woestenij, tweede helft 16de eeuw
Sotheby's (London (England)) 2003-07-10, nr. 163
De boetvaardige Maria Magdalena in de woestenij
Hendrik van Steenwijck (II)
St. Jerome as Doctor of the Latin Church in his study, 1625 gedateerd
Christie's 2005-11-16, nr. 83
De H. Hiëronymus in zijn studeervertrek
Lucas Gassel
Panoramalandschap met de boetvaardige H. Hiëronymus, ca. 1540
Sotheby's (London (England)) 2004-07-08, nr. 110
Panoramalandschap met de boetvaardige H. Hiëronymus
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1500-1510
Episoden uit het lijdensverhaal van Christus (voorzijde); De mis van de H. Gregorius (achterzijde), ca. 1500-1510
Christie's (New York City) 2005-01-26, nr. 17
Episoden uit het lijdensverhaal van Christus (voorzijde); De mis van de H. Gregorius (achterzijde)
after Albrecht Dürer and after Joos van Cleve
De H. Hieronymus, na 1521
Christie's (London (England)) 1996-12-12, nr. 97
De H. Hieronymus
after Marcellus Coffermans
De aanbidding van het Christuskind door Maria omgeven door engelen en de HH. Johannes de Doper, Benedictus, Catharina en Maria Magdalena
Christie's (London (England)) 1996-11-01, nr. 38
De aanbidding van het Christuskind door Maria omgeven door engelen en de HH. Johannes de Doper, Benedictus, Catharina en Maria Magdalena
after studio of Abraham Bloemaert
A bishop (St. Boniface)
London/New York, art dealer Colnaghi
Een bisschop (H. Bonifatius)
Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Christ on the cold stone, 1600 gedateerd
Christie's (London (England)) 1996-12-12, nr. 95
Herrgottsruhbild; Christus rust na de foltering
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
Bloemguirlande rond een voorstelling van de Heilige Magdalena, 17de eeuw
Fernando Durán (Madrid (Spain)) 1997-05-09, nr. 17
Bloemguirlande rond een voorstelling van de Heilige Magdalena
Cornelis van Caukercken (I) after Anthony van Dyck
De apostel Philippus
Whereabouts unknown
De apostel Philippus
Cornelis van Caukercken (I) after Anthony van Dyck
De apostel Thomas
Whereabouts unknown
De apostel Thomas
Cornelis van Caukercken (I) after Anthony van Dyck
De apostel Paulus
Whereabouts unknown
De apostel Paulus
Cornelis van Caukercken (I) after Anthony van Dyck
De apostel Thaddeus
Whereabouts unknown
De apostel Thaddeus
Cornelis van Caukercken (I) after Anthony van Dyck
De apostel Andreas
Whereabouts unknown
De apostel Andreas
Cornelis van Caukercken (I) after Anthony van Dyck
De apostel Mattheus
Whereabouts unknown
De apostel Mattheus
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?