Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
 • Keywords is to meet
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

selected filters
Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1445
1532
1619
1706
1793
1880
1962
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
152 results, 1 - 50 shown , page 1 of 4
school of Rembrandt
Jacob sees Rachel coming to the well to water Laban's sheep, jaren 1640
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 06.1042.10
Jacob ontmoet Rachel die Labans kudde weidt (Genesis 29:10)
Jan Brandes
Ontvangst van de gezanten van de koning van Kandy in de grote ontvangstzaal van het Gouverneurshuis te Colombo, 1785
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. NG-1987-7-3-fol.127
Ontvangst van de gezanten van de koning van Kandy in de grote ontvangstzaal van het Gouverneurshuis te Colombo
Philips Koninck
The first meeting of Rebekah and Isaac: Rebekah alights from her camel and covers her face with a veil (Genesis 24:65), 1667 gedateerd
Christie's (Amsterdam (city)) 1999-05-04, nr. 114
De eerste ontmoeting van Isaak en Rebekka (Genesis 24:65)
possibly Meester van de Verloren Zoon
The Visitation, derde kwart 16de eeuw
Utrecht (city), Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. BM s3900
De ontmoeting van Maria en Elisabeth
possibly Sebastiaan Vrancx
Ontmoeting van ruiters op een bospad, ca. 1600
Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu, inv./cat.nr. Mo 129
Ontmoeting van ruiters op een bospad
attributed to Peeter van Bredael
Bergachtig landschap met onbekende Christelijke voorstelling
Sotheby's (Amsterdam (city)) 2001-11-06, nr. 208
Bergachtig landschap met onbekende Christelijke voorstelling
Ambrosius Francken (I)
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24)
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 138
De ontmoeting van Abram [Abraham] en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem (Genesis 14:18-24)
Dieric Bouts
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24), 1464-1468
Leuven, Sint-Pieterskerk (Leuven)
De ontmoeting van Abram [Abraham] en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem (Genesis 14:18-24)
studio of Rombout Uylenburgh
The meeting of David and Abigail, who kneels before him and brings him supplies for his men (1 Samuel 25:23), ca. 1605-1615
Private collection, inv./cat.nr. fol. 18 recto
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
after Gerard de Lairesse
The Visitation
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z. 1874 recto
De visitatie (Lucas 1:36-56)
Jan van Orley
Visitation (Luke 1:36-56)
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z. 1092
De visitatie (Lucas 1:36-56)
school of Rembrandt
Eliezer and Rebekah at the well (Genesis 24:15-22)
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z. 1605
Eliezer en Rebecca bij de bron (Genesis 24:15-22)
Theodoor van Loon
The meeting of Joachim and Anna at the Golden Gate (8 December), ca. 1622
Scherpenheuvel (Scherpenheuvel-Zichem), Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
De ontmoeting van Joachim en Anna bij de Gouden Poort (8 december)
Theodoor van Loon
The Visitation (2 July), ca. 1622
Scherpenheuvel (Scherpenheuvel-Zichem), Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
De Visitatie (2 juli)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) ca. 1540-1550
Moses and Aaron before Pharaoh; Aaron performs the miracle of the rod changing into a snake (left) (Exodus 7:10-13) and Aaron meets Moses after his return from Egypt and kisses him (right) (Exodus 4:27), ca. 1540-1550
Keulen, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, inv./cat.nr. Z 1402; cat. Robels 1983, nr. 57, afb.
Mozes en Aaron; links het wonder van de staf van Aaron (Exodus 7:10-13), rechts de begroetingskus van Mozes na zijn terugkeer uit Egypte door Aäron (Exodus 4:27)
Jan Goeree
Kapitein Martin Frobischer ontmoet tijdens zijn tweede ontdekkingsreis het stamhoofd van de Eskimo's
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1982:60 recto
Kapitein Martin Frobischer ontmoet tijdens zijn tweede ontdekkingsreis het stamhoofd van de Eskimo's
Anoniem Noordelijke Nederlanden (hist. regio) laatste kwart 17de eeuw
The meeting between Granida and Daifilo (P.C. Hooft, Granida), laatste kwart 17de eeuw
Bruun Rasmussen (Copenhagen) 2008-11-19 - 2008-11-20, nr. 512
De ontmoeting tussen Granida en Daifilo (P.C. Hooft, Granida)
Anoniem Noorden eerste helft 18de eeuw
De ontmoeting van Maria en Elisabeth, eerste helft 18de eeuw
Rotterdam, Museum Rotterdam, inv./cat.nr. 11054
De ontmoeting van Maria en Elisabeth
Elias van Nijmegen
The meeting of David and Abigail, who kneels before him and brings him supplies for his men (1 Samuel 25:23), 1731
Rotterdam, Museum Rotterdam, inv./cat.nr. 11001
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
Crispijn de Passe (II)
King Christian I of Denmark meets Prince Maximilian near Rothenburg in 1474, 1639 gedateerd
Copenhagen, SMK - The Royal Collection of Graphic Art, inv./cat.nr. Tu 121-37
Koning Christiaan I van Denemarken ontmoet prins Maximiliaan bij Rothenburg in 1474
Jacob Hogers
The reconciliation of Jacob and Esau (Genesis 33:3-4), 1655 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1498
De verzoening van Jacob en Esau (Genesis 33:3-4)
Jacques de Gheyn (II)
The Visitation (?)
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1084
De Visitatie (?)
Willem Luytsz. van Kittensteyn
Prins Maurits en Spinola ontmoeten elkaar bij de Hoornbrug te Rijswijk, 6 februari 1608, na 6 februari 1608
Rotterdam, Atlas van Stolk, inv./cat.nr. AVS (boek 39C14:fol. 555)
Prins Maurits en Spinola ontmoeten elkaar bij de Hoornbrug te Rijswijk, 6 februari 1608
Jan Toorop
Terugkeer van de verloren zoon, 1924 gedateerd
Mak 1926-12-22
Terugkeer van de verloren zoon
Anoniem Noordelijke Nederlanden (hist. regio) eerste helft 18de eeuw
Rebekah draws water forEliezer's camels (Genesis 24:14-18), eerste helft 18de eeuw
Private collection
Rebekka put water voor Eliëzers kamelen bij de bron (Genesis 24:14-18)
Rombout Uylenburgh
The Visitation (Mary and Elisabeth shaking hands), ca. 1610
Amsterdam, Ons' Lieve Heer op Solder, inv./cat.nr. AK 438 a
De Visitatie (ontmoeting van Maria en Elizabeth)
Pieter Pourbus
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24), 1559 gedateerd
Brugge, Museum van de Sint-Salvatorshoofdkerk
De ontmoeting van Abram [Abraham] en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem (Genesis 14:18-24)
Karel van Mander (I)
The reconciliation of Jacob and Esau (Genesis 33:3-4), ca. 1600
New York City/London, art dealer Jack Kilgore & Co.
De verzoening van Jacob en Esau (Genesis 33:3-4)
Jan van der Straet
The visitation, tweede helft jaren 1580
Paris, art dealer Nicolas Schwed
De visitatie
Herbert Fiedler
Meeting, 1923 gedateerd
Private collection, inv./cat.nr. FS 0856
Ontmoeting
Claes Moeyaert
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24)
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1768
De ontmoeting van Abram [Abraham]en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem (Genesis 14:18-24)
Jacobus Buys
Illustration for 'The friendship service' from the Fables by F.C. Gellert
London, Thomas Heneage Art Books
Illustratie bij 'De vriendschapsdienst' uit de Fabelen en vertelsels van F.C. Gellert
Dirck Vellert
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24)
Weimar (Thüringen), Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, inv./cat.nr. KK 4601
De ontmoeting van Abram [Abraham]en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem (Genesis 14:18-24)
manner of Herman van Swanevelt
Landscape withJacob asking the shepherds where Laban lives; in the distance Rachel appears with her sheep (Genesis 29:19), tweede helft van de 17de eeuw
Private collection
Landschap met Jacob die de herders vraagt waar Laban woont; in de verte verschijnt Rachel met haar schapen (Genesis 29:19)
Gerbrand van den Eeckhout
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24), eerste helft jaren 1660
Private collection
De ontmoeting van Abram [Abraham]en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem (Genesis 14:18-24)
Karel van Mander (I)
The meeting of Jacob and Joseph in Goshen (Genesis 46:29), ca. 1591
Paris, Fondation Custodia - Collection Frits Lugt, inv./cat.nr. 8295
Jozef ontmoet zijn vader Jacob te Gosen (Genesis 46:29)
manner of/after Maerten de Vos
Rebecca and Elieser at the well, tweede helft 16de eeuw
Dorotheum (Vienna (city)) 2007-12-11, nr. 111
Rebecca en Eliëzer bij de bron (Genesis 24:17)
attributed to François Verwilt
Rebekah alights from her camel and covers her face with a veil (Genesis 24:63-65)
Sotheby's (London (England)) 2006-12-07, nr. 157
Boslandschap met de eerste ontmoeting tussen Isaak en Rebekka (Genesis 24:63-65)
Anoniem Brussel ca. 1585-1600 after Lodewijk Toeput
The meeting of Odysseus and Nausicaa (4th tapestry in the series), ca. 1585-1600
Stockholm, Hallwylska Museet
De ontmoeting van Odysseus en Nausicaä (4de tapijt in de reeks)
Anna Susanna Fries
First meeting at the Porta San Gallo, 1875 gedateerd
Rudolf Neumeister 1976-06-30, nr. 1178
Eerste ontmoeting bij de Porta San Gallo
Adriaen Verdoel (I)
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24)
Christie's (Amsterdam (city)) 2006-05-10, nr. 102
De ontmoeting van Abram [Abraham]en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem (Genesis 14:18-24)
Pieter Pourbus
Abraham and Melchizedek (recto left), The Las Supper (middle), The prophet Elia and the angels (recto right); The mass of Saint Gregory the Great, attended by members of the Sacramentsbroederschap of the Sint-Salvatorskerk in Bruges (verso), 1559 gedateerd
Brugge, Museum van de Sint-Salvatorshoofdkerk
Abraham en Melchisedek (binnenzijde links), Het Laatste Avondmaal (midden), De profeet Elia en de engel (binnenzijde rechts); De Gregoriusmis, bijgewoond door de leden van de Sacramentsbroederschap van de Sint-Salvatorskerk in Brugge (buitenzijde)
Dieric Bouts
The gathering of manna and Passover (recto left), The last supper (middle), The meeting of Abraham and Melchizedek and Elijah awakened by the angel (1 Kings 19:5-6) (recto right), 1464-1468
Leuven, Sint-Pieterskerk (Leuven)
De inzameling van het manna en het Joodse Paasfeest (binnenzijde links), Het laatste avondmaal (midden), De ontmoeting van Abraham en Melchisedek en Elia door de engel gewekt (1 Koningen 19:5-6) (binnenzijde rechts)
Anonieme Antwerpse Maniërist
The meeting of Abraham and Melchizedek (recto left); The gathering of manna (recto right); The Synagogue (verso left, in grisaille); The Ecclesia (verso right, in grisaille), ca. 1500-1520
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 944, 945
De ontmoeting van Abraham en Melchisedek (binnenzijde links); De inzameling van het manna (binnenzijde rechts); De Synagoge (buitenzijde links, in grisaille); De Ecclesia (buitenzijde rechts, in grisaille)
attributed to Maerten de Vos
Abraham gives sheep, oxen and lambs to Abimelech; in the background: the Philistines fill Abraham's wells
Dorotheum (Vienna (city)) 2012-05-02, nr. 96
Abraham geeft schapen, ossen en lammeren aan Abimelech; in de achtergrond: de Filstijnen vullen Abrahams putten
circle of Cornelis Floris (II)
Jacob sees Rachel coming to the well to water Laban's sheep (Genesis 29:9)
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z 938
Jacob ziet Rachel bij de bron om de schapen van Laban te drenken (Genesis 29:9)
Peter Paul Rubens
The meeting off Maria de' Medici and Henry IV in Lyon, 9 november 1600, 1622-1625
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 2087 (cat. 1922)
De eerste ontmoeting van Maria de' Medici en Hendrik IV te Lyon, 9 november 1600
Endre Veszpremi
Encounter of Ferenc Rákóczi and Tamás Esze in 1703, 1953 gedateerd
Budapest, War History Museum, inv./cat.nr. 5143/Kp
Ontmoeting tussen Ferenc Rákóczi en Tamás Esze in 1703
Oreste Calzolari
Garibaldi and Victor Emmanuel at the bridge in Teano, 1906 gedateerd
Fiesole, City of Fiesole
Garibaldi en Victor Emmanuel op de brug in Teano
Paul Maximilien Landowski
Monument of "the Victory" or "the French-Moroccan friendship", 1921 gedateerd
Senlis, City of Senlis
Monument van "de Overwinning" of "de Frans-Marokkaanse vriendschap"
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?