Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Baroni Vannucci 1997
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1538
1565
1592
1619
1646
1673
1699
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
711 results, 1 - 50 shown , page 1 of 15
Jan van der Straet
The visitation, tweede helft jaren 1580
Paris, art dealer Nicolas Schwed
De visitatie
Jan van der Straet
Pearl catch in the Persian gulf, ca. 1596
London, Courtauld Institute of Art
Parelvangst in de Perzische golf
Jan van der Straet
Pearl diving, ca. 1596
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, inv./cat.nr. 1901-39-2664 verso
Parelvangst in de Perzische Golf
Jan van der Straet
The righteousness of emperor Trajan, ca. 1563
Private collection
De rechtvaardigheid van keizer Trajanus
Jan van der Straet
The speech of Antonio Giacomini in the Sala del Consiglio in Palazzo Vecchio in Florence, kort voor 1565
Florence, Museo Horne, inv./cat.nr. 5610
De toespraak van Antonio Giacomini in de Sala del Consiglio in Palazzo Vecchio te Florence
Jan van der Straet
The sorcerer Elymas is struck blind by Paul, kort voor 1584
Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), inv./cat.nr. 187
Paulus verblindt de tovenaar Elymas in Paphos op Cyprus (Handelingen 13:11-12)
Jan van der Straet
Abraham picks up the knife to kill Isaac (Genesis 22:10-12), ca. 1595
Private collection
Abraham neemt het mes op om Isaak te slachten (Genesis 22:10-12)
Jan van der Straet
Allegory with justitia, temperantia and victoria/liberalitas, ca. 1570
Seattle (Washington), Seattle Art Museum
Allegorie met justitia, temperantia en victoria/liberalitas
Jan van der Straet
Wolf hunt with nets and dogs, ca. 1580
Zeist, John and Marine van Vlissingen Foundation
Wolvenjacht met netten en honden
Jan van der Straet
Boar hunt with the herding to pitfalls, ca. 1580
Sotheby's (New York City) 2006-01-25, nr. 32
Jacht op wilde zwijnen met het opdrijven naar valkuilen
Jan van der Straet
The ascension of Christ, kort voor 1569
Sotheby's (New York City) 2005-01-26, nr. 62
De hemelvaart van Christus
Jan van der Straet
St. Joseph, ca. 1595
Sotheby's (New York City) 2005-01-26, nr. 78
De H. Jozef, ten halven lijve
Jan van der Straet
Death of the woman of Sestos: the eagle that has been reared by her throws itself on her funeral pyre and is consumed with her body, ca. 1600
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 20.517
De arend van het meisje uit Sestos (Plinius, Historia Naturalis X, 6)
Jan van der Straet
The Indian dragon hunt, ca. 1596
Private collection
Drakenjacht in India
Jan van der Straet
Mary with child and saint Anne, ca. 1590
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z. 546; cat. Heusinger 1992-1997, p. 341, afb.
Maria met kind en de heilige Anna
Jan van der Straet
The first sermon of Peter and the choice of the apostle Matthias (Acta 1:15-26), in the background the ascension of Christ (Acta 1:9-12), ca. 1584
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z. 548; cat. Heusinger 1992-1997, p. 340, afb.
De eerste preek van Petrus en de keuze van de apostel Matthias (Acta 1:15-26), op de achtergrond de hemelvaart van Christus (Acta 1:9-12)
Jan van der Straet
The charity of St. Martin, 1585 gedateerd
Lucca, Museo di Palazzo Mansi
De H. Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar
attributed to Jan van der Straet
Portrait of a Knight in the order of Santo Stefano
Venice, private collection Giorgio Cini, inv./cat.nr. 6326
Portret van een ridder van de Orde van Santo Stefano
Jan van der Straet
The birth of Mary, ca. 1600
Florence, Museo di San Stefano al Ponte, inv./cat.nr. 1863 nr. 432
De geboorte van Maria
after Alessandro Allori
Christ and the woman of Samaria, na 1575
Christie's (New York City) 1998-05-22, nr. 68
Christus en de Samaritaanse vrouw
Jan van der Straet after Michelangelo
John the Baptist
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 17.331 F
Johannes de Doper
Jan van der Straet
Saint Giovanni Gualberto visits a sick woman, jaren 1590
Hamburg, Hamburger Kunsthalle, inv./cat.nr. 22563
De H. Giovanni Gualberto bezoekt een zieke vrouw
Jan van der Straet
The generosity of Saint Nicholas, 1588 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 7790 F
De vrijgevigheid van de Heilige Nicolaas
Jan van der Straet
The assumption of the Virgin Mary, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4712
De tenhemelopneming van Maria
Jan van der Straet
The presentation in the temple, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4705
De presentatie in de tempel
Jan van der Straet
The engagement of Mary, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4700
De verloving van Maria
Jan van der Straet
The Christ child worshipped by the shepherds, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4703
Het Christuskind aanbeden door de herders
Jan van der Straet
The circumcision of the Christ child, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4706
De besnijdenis van het Christuskind
Jan van der Straet
The coronation of Mary, 1589 gedateerd
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4713
De kroning van Maria
Jan van der Straet
Birth of Mary, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4698
Geboorte van Maria
Jan van der Straet
The crucifixion of Christ, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4710
De kruisiging van Christus
Jan van der Straet
The deathbed of the Virgin, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4711
Het sterfbed van Maria
Jan van der Straet
The flight to Egypt; in the background the legend of the quick-growing corn, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4707
De vlucht naar Egypte; op de achtergrond de legende van het snelgroeiende koren
Jan van der Straet
The wedding at Cana, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4709
De bruiloft te Kana
Jan van der Straet
Christ's dispute with the doctors in the temple, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4708
Christus lerarend in de tempel
Jan van der Straet
Adoration of the Kings, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4704
Aanbidding der Koningen
Jan van der Straet
The Annunciation, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4701
De annunciatie
Jan van der Straet
Joachim meets Anna at the Golden Gate; in the background the annunciation of the birth of Mary to Joachim by an angel, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4697
Joachim ontmoet Anna bij de Gouden Poort; in de achtergrond de verkondiging van de geboorte van Maria aan de herder Joachim door een engel
Jan van der Straet
The presentation of Mary in the temple, 1589 gedateerd
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4699
De tempelgang van Maria
Jan van der Straet
The visitation, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4702
De visitatie
Jan van der Straet
Title page with hunters, wild animals, birds and fish, 1599 gedateerd
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1997-33
Titelpagina met jagers, wilde dieren, vogels en vissen
Jan van der Straet
The charity of Saint Nicholas, kort voor/in 1585
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. D 1744
De vrijgevigheid van de Heilige Nicolaas
Jan van der Straet
Martha of Bethany, jaren 1595
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. D 1691
Martha van Bethanië
Jan van der Straet
The calling ot Matthew
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. D 2829
De roeping van Matteüs
Jan van der Straet
The retreat of the Turks after the siege of Vienna in 1529, 1589 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23437; cat. Benesch 1928, p. 21-22, nr. 169, afb. op pl. 46
De aftocht van de Turken na het beleg van Wenen in 1529
Jan van der Straet
Cloelia flees the camp of Porsenna (Livy 2:13; Plutarch 6:19)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23438; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 172, afb. op pl. 46
Cloelia ontvlucht het kamp van Porsenna (Livius 2:13; Plutarchus 6:19)
Jan van der Straet
Hersilia reconciles the Romans and the Sabines
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23434; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 171, afb. op pl. 46
Hersilia beëindigt de strijd tussen de Romeinen en de Sabijnen
Jan van der Straet
The Vestal virgin Tuccia proves her virginity by carrying water in a sieve (Valerius Maximus 8.1.5)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23436; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 175, afb. op pl. 47
De Vestaalse maagd Tuccia bewijst haar maagdelijkheid door water in een zeef te dragen (Valerius Maximus 8.1.5)
Jan van der Straet
Claudia prevents the tribune to interrupt her father's triumph
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23439; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 174, afb. op pl. 47
Claudia verhindert de tribuun haar vaders triomftocht te onderbreken
Jan van der Straet
Coriolanus is convinced by the pleas of his mother Veturia and his wife Volumnia to lift the siege of Rome (Livy 2:40; Plutarch 12:34-36)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23441; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 173, afb. op pl. 47
Coriolanus laat zich door de smeekbeden van zijn moeder Veturia en zijn vrouw Volumnia overreden het beleg van Rome op te heffen (Livius 2:40; Plutarchus 12:34-36)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?