Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Baroni Vannucci 1997
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1538
1565
1592
1619
1646
1673
1699
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
709 results, 1 - 50 shown , page 1 of 15
Jan van der Straet
Saint Giovanni Gualberto visits a sick woman, jaren 1590
Hamburg, Hamburger Kunsthalle, inv./cat.nr. 22563
De H. Giovanni Gualberto bezoekt een zieke vrouw
Jan van der Straet
The generosity of Saint Nicholas, 1588 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 7790 F
De vrijgevigheid van de Heilige Nicolaas
Jan van der Straet after Michelangelo
John the Baptist
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 17.331 F
Johannes de Doper
Jan van der Straet
The prophet Gad
Private collection
De profeet Gad
Jan van der Straet
Zephaniah the Prophet
Private collection
De profeet Zefanja
Jan van der Straet
The assumption of the Virgin Mary, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4712
De tenhemelopneming van Maria
Jan van der Straet
The presentation in the temple, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4705
De presentatie in de tempel
Jan van der Straet
The engagement of Mary, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4700
De verloving van Maria
Jan van der Straet
The Christ child worshipped by the shepherds, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4703
Het Christuskind aanbeden door de herders
Jan van der Straet
The circumcision of the Christ child, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4706
De besnijdenis van het Christuskind
Jan van der Straet
The coronation of Mary, 1589 gedateerd
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4713
De kroning van Maria
Jan van der Straet
Birth of Mary, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4698
Geboorte van Maria
Jan van der Straet
The crucifixion of Christ, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4710
De kruisiging van Christus
Jan van der Straet
The deathbed of the Virgin, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4711
Het sterfbed van Maria
Jan van der Straet
The flight to Egypt; in the background the legend of the quick-growing corn, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4707
De vlucht naar Egypte; op de achtergrond de legende van het snelgroeiende koren
Jan van der Straet
The wedding at Cana, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4709
De bruiloft te Kana
Jan van der Straet
Christ's dispute with the doctors in the temple, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4708
Christus lerarend in de tempel
Jan van der Straet
Adoration of the Kings, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4704
Aanbidding der Koningen
Jan van der Straet
The Annunciation, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4701
De annunciatie
Jan van der Straet
Joachim meets Anna at the Golden Gate; in the background the annunciation of the birth of Mary to Joachim by an angel, ca. 1589
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4697
Joachim ontmoet Anna bij de Gouden Poort; in de achtergrond de verkondiging van de geboorte van Maria aan de herder Joachim door een engel
Jan van der Straet
The presentation of Mary in the temple, 1589 gedateerd
Windsor (England), private collection Royal Collection - Windsor Castle, inv./cat.nr. RL 4699
De tempelgang van Maria
Jan van der Straet
The charity of Saint Nicholas, kort voor/in 1585
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. D 1744
De vrijgevigheid van de Heilige Nicolaas
Jan van der Straet
Martha of Bethany, jaren 1595
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. D 1691
Martha van Bethanië
Jan van der Straet
The calling ot Matthew
Edinburgh, Scottish National Gallery, inv./cat.nr. D 2829
De roeping van Matteüs
Jan van der Straet
Title page with hunters, wild animals, birds and fish, 1599 gedateerd
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-T-1997-33
Titelpagina met jagers, wilde dieren, vogels en vissen
Jan van der Straet
Title page with the Medici coat-of-arms, allegorical figures and animals around a cartouche, ca. 1578
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 1999.258
Titelblad met het Medici-wapen, allegorische figuren en dieren rond een cartouche
Jan van der Straet
The retreat of the Turks after the siege of Vienna in 1529, 1589 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23437; cat. Benesch 1928, p. 21-22, nr. 169, afb. op pl. 46
De aftocht van de Turken na het beleg van Wenen in 1529
Jan van der Straet
Cloelia flees the camp of Porsenna (Livy 2:13; Plutarch 6:19)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23438; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 172, afb. op pl. 46
Cloelia ontvlucht het kamp van Porsenna (Livius 2:13; Plutarchus 6:19)
Jan van der Straet
Hersilia reconciles the Romans and the Sabines
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23434; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 171, afb. op pl. 46
Hersilia beëindigt de strijd tussen de Romeinen en de Sabijnen
Jan van der Straet
The Vestal virgin Tuccia proves her virginity by carrying water in a sieve (Valerius Maximus 8.1.5)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23436; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 175, afb. op pl. 47
De Vestaalse maagd Tuccia bewijst haar maagdelijkheid door water in een zeef te dragen (Valerius Maximus 8.1.5)
Jan van der Straet
Claudia prevents the tribune to interrupt her father's triumph
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23439; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 174, afb. op pl. 47
Claudia verhindert de tribuun haar vaders triomftocht te onderbreken
Jan van der Straet
Coriolanus is convinced by the pleas of his mother Veturia and his wife Volumnia to lift the siege of Rome (Livy 2:40; Plutarch 12:34-36)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23441; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 173, afb. op pl. 47
Coriolanus laat zich door de smeekbeden van zijn moeder Veturia en zijn vrouw Volumnia overreden het beleg van Rome op te heffen (Livius 2:40; Plutarchus 12:34-36)
Jan van der Straet
Battle between the Greeks and the Amazons (Plutarch 1:27), 1564 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 15119; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 154, afb. op pl. 42
Slag tussen de Grieken en de Amazones (Plutarchus 1:27)
Jan van der Straet
The king of Persia and the peasant woman
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23435; cat. Benesch 1928, p. 22, nr. 170, afb. op pl. 46
De koning van Perzië en de boerin
Jan van der Straet
Giovanni de' Medici for François I of France
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 23440; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 168, afb. op pl. 45
Giovanni de' Medici voor Frans I van Frankrijk
Jan van der Straet
Three angels with the sweat cloth of Christ
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7958; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 152, afb. op pl. 41
Drie engelen met de zweetdoek van Christus
Jan van der Straet
The sibyl takes Aeneas to the Elysian fields, where his father shows him the heroes of his posterity (Aeneid 6)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7959; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 153, afb. op pl. 42
De sibylle voert Aeneas naar de Elysische velden, waar zijn vader hem de helden van zijn nageslacht toont (Aeneis 6)
Jan van der Straet
The defeat of Saul against the Philistines; left in the background: Saul throws himself into his sword (1 Samuel 31:4), 1579 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 15120; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 167, afb. op pl. 45
De nederlaag van Saul tegen de Filistijnen; links op de achtergrond: Saul stort zich in zijn zwaard (1 Samuël 31:4)
Jan van der Straet
Sacrament procession, jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7954; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 164, afb. op pl. 44
Sacramentsprocessie
Jan van der Straet
The sacrifice of Manoah (Judges 13:20), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7946; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 157, afb. op pl. 43
Het offer van Manoach (Richteren 13:20)
Jan van der Straet
The celebration of the Eucharist, jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7953; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 163, afb. op pl. 44
De viering van de Eucharistie
Jan van der Straet
Communion in the church, jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7955; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 165, afb. op pl. 45
Communie uitreiking in de kerk
Jan van der Straet
Parable of the unworthy wedding guest (Matthew 22:1-14), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7951
Parabel van de onwaardige bruiloftsgast (Mattheüs 22:1-14)
Jan van der Straet
The presentation of the communion to a sick, jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7956; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 166, afb. op pl. 45, als: Het Heilig Oliesel
De uitreiking van de communie aan een zieke
Jan van der Straet
The gathering of manna (Exodus 16), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7947; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 156, afb. op pl. 42
De manna-regen (Exodus 16)
Jan van der Straet
The last supper (Matthew 26:17-30)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7952; cat. Benesch 1928, p. 21, nr. 162, afb. op pl. 44
Het laatste avondmaal (Mattheüs 26:17-30)
Jan van der Straet
Jonathan eats the honeycomb (1 Samuel 14:24-31), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7948; cat. Benesch 1928, nr. 158, afb.
Jonathan eet de honingraat (1 Samuël 14:24-31)
Jan van der Straet
The prophet Elijah awakened by the angel on Mount Horeb; to the right God speaks to Elijah, who covers his face (I Kings 19:5-18), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7949; cat. Benesch 1928, nr. 159, afb., als: 'De engel brengt Habakuk brood en water'
De profeet Elia gewekt door een engel op de berg Horeb; op de achtergrond spreekt God tot Elia in de grot (1 Koningen 19:5-18)
Jan van der Straet
The guest meal of king Ahasuerus (Esther 1:1-6), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7950
Het gastmaal van koning Ahasveros (Ester 1:1-6)
Jan van der Straet
Melchizedek offers Abraham bread and wine (Genesis 14:17-24), jaren 1595
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7945
Melchisedek biedt Abraham brood en wijn aan (Genesis 14:17-24)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?