Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Baumstark/Dekiert/Quaeitzsch 2009
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1524
1570
1616
1662
1708
1754
1799
Medium/technique
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
158 results, 1 - 50 shown , page 1 of 4
after Pieter Soutman
Portrait of King Sigismund III Vasa of Poland (1566-1632) in coronation robe, ca. 1642
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 984
Portret van koning Sigismund III Wasa van Polen (1566-1632) in kroningsgewaad
Peter Paul Rubens
The Death of Seneca, ca. 1614-1615
Munich, Alte Pinakothek
De dood van Seneca
Adriaen van der Werff
Sarai [Sara] brings Hagar to Abram [Abraham] (Genesis 16:3-4), 1699 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 261
Sarai [Sara] brengt Hagar tot Abram [Abraham] (Genesis 16:3-4)
Adriaen van der Werff
Angels crown the Virgin in heaven, 1713 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. N 82
Engelen kronen Maria  tot koningin der hemelen
Jan Brueghel (I)
View of a village near a river, with figures at a landing place, 1616 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2008-07-09, nr. 19
Gezicht op een dorp aan een rivier, met figuren bij een aanlegplaats
Eglon van der Neer
Young woman tuning a lute, 1678 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 204
Jonge vrouw die een luit stemt
Eglon van der Neer
Fainted woman, 1680 gedateerd
Private collection
Flauwgevallen vrouw
Peter Paul Rubens and Frans Snijders and Jan Wildens
A fruit garland upholded by seven putti, ca. 1616
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 330
Een vruchtenguirlande gedragen door zeven putti
Frans van Mieris (I)
Woman teasing her lap dog, 1662 gedateerd
Worcester (Massachusetts), Worcester Art Museum (Massachusetts), inv./cat.nr. 2003.50
Vrouw die haar schoothondje plaagt
Frans van Mieris (I)
The doctor's visit, 1667 gedateerd
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 86.PB.634
Het bezoek van de dokter
Gerard Dou
Woman praying before her meal, ca. 1645-1650
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 588
Vrouw biddend voor haar maaltijd
Jan Steen
Love sickness, ca. 1659-1663
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 158
Hier baet geen medesyn want het is minnepyn
Peter Paul Rubens
The adoration of the shepherds, 1619 gedocumenteerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 303
De aanbidding der herders
Peter Paul Rubens
Pentecost: the Holy Spirit descends on the Virgin Mary and the apostles, 1619 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 999
Pinksteren: het uitstorten van de Heilige Geest
Otto Marseus van Schrieck
Forest floor still life with thistle and rodent, ca. 1670
Landshut, Staatsgalerie in der Stadtresidenz Landshut, inv./cat.nr. 1966
Bosstilleven met distel en knaagdier
Adriaen van der Werff
The adoration of the sheperds (Luke 2:8-20), 1706 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 254
De aanbidding der herders (Lukas 2:8-20)
Adriaen van der Werff
Christ's agony in the garden at Gethsemane, 1711 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 237
Christus in de Hof der Olijven te Getsemane
Adriaen van der Werff
Simeon singing in the Temple, 1705 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 235
De zingende Simeon in de Tempel
Peter Paul Rubens
The abduction of Leucippus'daughters, ca. 1616-1618
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 321
De schaking van de dochters van Leucippos
Peter Paul Rubens
Self-portrait with his first wife Isabella Brant (1591-1626), 1609-1610
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 334
Zelfportret met zijn eerste echtgenote Isabella Brant (1591-1626)
Abraham Mignon
Field flowers in woodland, jaren 1670
Ansbach, Staatsgalerie in der Residenz Ansbach, inv./cat.nr. 1645
Veldbloemen in een bos
Peter Paul Rubens
The fall of the damned during the Last Judgement, ca. 1619
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. AP 611
De val der verdoemden tijdens het  Laatste Oordeel
Peter Paul Rubens
The Last Judgement, 1615-1616
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. AP 890
Het  Laatste Oordeel
manner of/after Nicolaes Berchem
Meridional landscape with huntsmen en travellers near a ruin, na 1650
Hampel Kunst Auktionen München (Munich) 2013-09-19 - 2013-09-20, nr. 596
Zuidelijk landschap met jagers en reizigers bij een ruïne
Rachel Ruysch
Flowers and fruit in a forest, 1714 gedateerd
Augsburg, Städtische Kunstsammlungen Augsburg, inv./cat.nr. 12580
Bloemen en vruchten in een bos
Rachel Ruysch
Flowerpiece, 1715 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 878
Bloemstuk
Rachel Ruysch
Flowers in a glass vase, with a praying mantis, on a marble ledge, 1708 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 430
Bloemen in een glazen vaas, met een bidsprinkhaan, op een marmeren blad
Rachel Ruysch
Still life of fruit and animals at the bottom of a a tree in front of a grotto, 1709 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 420
Stilleven van vruchten en dieren bij een boomstam voor een grot
Frans van Mieris (I)
Soldier with a pipe blowing out smoke, 1662 gedateerd
Worcester (Massachusetts), Worcester Art Museum (Massachusetts), inv./cat.nr. 2003.51
Soldaat met een pijp die rook uitblaast
Adriaen van der Werff
Adam and Eve at the corpse of Abel, 1699 gedateerd
Turin, Galleria Sabauda
Adam en Eva bij het lijk van Abel
Adriaen van der Werff
Rosary cycle, 1705-1714
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 221-228, 235-240, 252-254
Rozenkranscyclus
Peter Paul Rubens
Double portrait of Alethea Talbot (1585-1654), Countess of Arundel and Sir Dudley Carleton(1573-1632), with two servants, voor 1620
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 352
Dubbelportret van Alethea Talbot (1585-1654), gravin van Arundel en Sir Dudley Carleton (1573-1632),  met twee bedienden
Caspar Netscher
Amorous couple in a park, 1681 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 110
Liefkozend paar in een park
Frans van Mieris (I)
Still life with boot, in the background two figures, 1666 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 586
Stilleven met rijlaars en in de achtergrond twee figuren
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (hist. regio) na 1640 after Peter Paul Rubens
Equestrial portrait of Ferdinand of Austria (1609-1641), Cardinal Infante of Spain, na 1640
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 314
Ruiterportret van Ferdinand van Oostenrijk (1609-1641), kardinaal-infant van Spanje
Jan Asselijn
Mountainous landscape with horsemen
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 431
Bergachtig landschap met ruiters
Peter Paul Rubens
The coronation of virtue
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 997
De kroning van de deugd
after Peter Paul Rubens
Diogenes seeking a True Man, 17de eeuw
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 1301
Diogenes op zoek naar een oprechte mens
Peter Paul Rubens
Assumption of the Virgin, ca. 1617
Düsseldorf, Museum Kunstpalast, inv./cat.nr. M 2309
De tenhemelopneming van Maria
Jan Brueghel (I) Frans Snijders studio of Peter Paul Rubens
Diana and the sleeping nymphs
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 344
Diana en de slapende nymfen
Peter Paul Rubens
Portrait of a Franciscan monk
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 347
Portret van een Franciscaner monnik
Peter Paul Rubens
The capture of Samson (Judges 16:19-21), ca. 1620
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 348
De gevangenneming van Simson  (Rechters 16:19-21)
Peter Paul Rubens
Battle between horsemen, ca. 1618
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 324
Gevecht tussen amazones
Peter Paul Rubens
Christ on the cross, ca. 1615
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 339
Christus aan het kruis
Peter Paul Rubens
Christ and the penitent sinners, ca. 1616
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 329
Christus en de boetevaardige zondaars
Peter Paul Rubens
The fall of the damned during the Last Judgement, ca. 1621
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 320
De val der verdoemden tijdens het Laatste Oordeel
after Peter Paul Rubens
Mary with child, na 1618
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 4867
Maria met kind
Godefridus Schalcken
The five wise and five foolish virgins, 1700 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 296
De vijf wijze en de vijf dwaze maagden
Nicolaes Berchem
Italianate landscape with donkey cart, 1655 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 272
Italianiserend landschap met ezelkar
Nicolaes Berchem
The upbringing of Jupiter, jaren 1680
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 2110
De opvoeding van Jupiter
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?