Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Corpus Rubenianum Ludwig Burchard
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1528
1607
1686
1765
1844
1923
2001
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
6846 results, 1 - 50 shown , page 1 of 137
after Peter Paul Rubens attributed to Theodoor van Thulden
Alexander and Roxana, na 1617
Sotheby's (London (England)) 2015-07-08 - 2015-07-09, nr. 183
Alexander en Roxana
Peter Paul Rubens
Hercules's dog discovers tyrian purple, 1636-1637
Bayonne (France), Musée Bonnat, inv./cat.nr. 1068
Hercules en de ontdekking van het geheim van de purperslak
Peter Paul Rubens
Saint Sebastian, 1608-1610
Rome, Galleria Nazionale d'Arte Antica - Palazzo Corsini, inv./cat.nr. 388
De Heilige Sebastiaan
Gonzales Coques
A festive meal of Antwerp artists (?), 1644-1645
Paris, Musée du Petit Palais, inv./cat.nr. DUT 943
Een maaltijd van Antwerpse kunstenaars (?)
studio of Peter Paul Rubens
Portrait of Archduke Albrecht of Austria (1559-1621), ca. 1620
Whereabouts unknown
Portret van aartshertog Albrecht van Oostenrijk (1559-1621)
after Peter Paul Rubens
The Death of Seneca, 17de eeuw
Sotheby's (London (England)) 2005-04-21, nr. EN95
De dood van Seneca
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) na 1616 after Peter Paul Rubens
The assumption of the Virgin Mary, na 1616
Sotheby's (London (England)) 2002-10-31, nr. 35
De tenhemelopneming van Maria
possibly studio of Peter Paul Rubens
The Justice of Cambyses, na 1626
Private collection
Het oordeel van Cambyses
Remoldus Eynhoudt after Peter Paul Rubens
The Justice of Cambyses
Haarlem, Teylers Museum, inv./cat.nr. KG 17577
Het oordeel van Cambyses
attributed to Theodoor van Thulden after Peter Paul Rubens
The voyage of the prince from Barcelona to Genoa, na 1635
Christie's (London (England)) 2004-12-10, nr. 389
Neptunus kalmeert de oceaan tijdens de reis van de kardinaal-infant Ferdinand van Barcelona naar Genua
Hans Witdoeck after Peter Paul Rubens
The Supper at Emmaus, na 1635
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 2373 F
De maaltijd te Emmaüs: de discipelen herkennen Christus wanneer hij het brood breekt (Lucas 24:30-31)
Johann Justin Preissler after Peter Paul Rubens
Moses goes to the top of a hill with Aaron and Hur and raises his arms to make the Israelites victorious (Exodus17:9-13), 1735 te dateren
Haarlem, Teylers Museum
Mozes biddend op de berg, ondersteund door Aäron en Ur (Exodus 17:9-13)
Johann Justin Preissler after Peter Paul Rubens
Saint Athanasius, 1735 gedateerd
Haarlem, Teylers Museum
Heilige Athanasius
Johann Justin Preissler after Peter Paul Rubens
St. Anne and the Virgin, 1735 gedateerd
Haarlem, Teylers Museum
Heilige Anna en de Maagd
Peter Paul Rubens
The fall of the rebel angels (Book of Revelation 12: 7-9), 1620 gedateerd
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 7444
De val van de opstandige engelen (Openbaring 12: 7-9)
Peter Paul Rubens
Geboorte van Christus, 1620
Vienna, Akademie der bildenden Künste Wien, inv./cat.nr. 638
Geboorte van Christus
Peter Paul Rubens
The Queen of Sheba comes before Solomon with a large following bringing numerous gifts (1 Kings 10:1-2 ; 2 Chronicles 9:1-2), 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.369
De koningin van Seba komt voor Salomo met een talrijk gevolg en brengt vele geschenken  (1 Koningen 10:1-2;2 Kronieken 9:1-2)
Peter Paul Rubens
David beheads Goliath with a sword (1 Samuel 17:51) 71H1443, 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.366
David onthoofdt Goliat met een zwaard  (1 Samuël 17:51)
Willem Panneels after Peter Paul Rubens
David beheads Goliath with a sword (1 Samuel 17:51) 71H1443, 1630
Haarlem, Teylers Museum
David onthoofdt Goliat met een zwaard  (1 Samuël 17:51)
Peter Paul Rubens
The temptation of Christ in the desert (Matthew 4: 3-4), 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.370
Verzoeking van Christus in de woestijn (Evangelie volgens Matteüs 4: 3-4)
Peter Paul Rubens
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24), 1620 gedateerd
Paris, Musée du Louvre
De ontmoeting van Abram [Abraham] en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem  (Genesis 14:18-24)
Peter Paul Rubens
The last supper (Matthew 26: 17-30), 1620 gedateerd
Seattle (Washington), Seattle Art Museum - Samuel H. Kress Collection, inv./cat.nr. 61.166
Het laatste avondmaal (Evangelie volgens Mattheüs 26: 17-30)
Peter Paul Rubens
The last supper (Matthew 26: 17-30), 1620 gedateerd
London (England), British Museum, inv./cat.nr. Oo,9.33
Het laatste avondmaal (Evangelie volgens Mattheüs 26: 17-30)
Peter Paul Rubens
The raising of the cross (Matthew 27: 31-37), 1620 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 2122
De kruisoprichting (Evangelie volgens Matteüs 27: 31-37)
Peter Paul Rubens
The sacrifice of Isaac: An angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:10-12), 1620 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 2122
Het offer van  Abraham: Een engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:10-12)
Peter Paul Rubens
The ascension of Christ (Luke 24: 50-53), 1620 gedateerd
Vienna, Akademie der bildenden Künste Wien, inv./cat.nr. 634
De hemelvaart van Christus (Evangelie volgens Lucas 24: 50-53)
Peter Paul Rubens
The prophet Elijah is carried up into heaven in a chariot with horses of fire in a whirlwind; his cloak falls to the ground and is picked up by Elisha (2 Kings 2:11-13), 1620 te dateren
Atlanta (Georgia), private collection George Baer
De profeet Elia wordt ten hemel opgenomen door een strijdwagen met paarden van vuur in een wervelwind. Zijn mantel valt naar beneden, waar Elisa hem opraapt (2 Koningen 2:11-13)
Peter Paul Rubens
Ahasuerus holds out his golden sceptre to Esther (Esther 5:2), 1620 gedateerd
Vienna, Akademie der bildenden Künste Wien, inv./cat.nr. 652
Ahasveros reikt Ester zijn gouden scepter toe (Ester 5:2)
Peter Paul Rubens
Ahassuerus holds out his golden sceptre to Esther (Esther 5:2), 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.367
Ahasveros reikt Ester zijn gouden scepter toe (Ester 5:2)
Peter Paul Rubens
Coronation of the Virgin, 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.363
Kroning van Maria
after Peter Paul Rubens
Adoratie van de Eucharistie, na 1630
Paris, private collection Le Monnier
Adoratie van de Eucharistie
Peter Paul Rubens
Angels playing musicin heaven, 1625-1627
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 7745
Musicerende engelen in de hemel
Anoniem na 1630 after Peter Paul Rubens
Angels playing music, na 1630
Haarlem, Teylers Museum
Musicerende engelen
Peter Paul Rubens
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24), 1625-1627
Cambridge (England), Fitzwilliam Museum, inv./cat.nr. 231
De ontmoeting van Abram [Abraham] en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem  (Genesis 14:18-24)
Peter Paul Rubens
The meeting of Abram [Abraham] and Melchizedek, the high priest and king of Salem, who brings bread and wine (Genesis 14:18-24), 1625-1627
Madrid (Spain), Museo Nacional del Prado, inv./cat.nr. 1696
De ontmoeting van Abram [Abraham] en Melchisedek, de hogepriester-koning van Salem  (Genesis 14:18-24)
Peter Paul Rubens
Flight of Saint Barbara, 1620 gedateerd
Dulwich (London), Dulwich Picture Gallery
Vlucht van de Heilige Barbara
Peter Paul Rubens
Flight of Saint Barbara, 1620 gedateerd
Oxford (England), Ashmolean Museum of Art and Archaeology, inv./cat.nr. 382
Vlucht van de Heilige Barbara
Peter Paul Rubens
Saint Gregory the great adoring the madonna, 1620 gedateerd
London, Courtauld Gallery, inv./cat.nr. P.1978.PG.368
Heilige Gregorius de grote
Jan Punt after Jacob de Wit after Peter Paul Rubens
Martyrdom of saint Eugenia, 1751 gedateerd
Haarlem, Teylers Museum
Marteling van de heilige Eugenia
Jacob Jordaens (I) after Peter Paul Rubens
Atalanta and Meleager hunting the Calydonian boar, na ca.1630-1635
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 391
Landschap met de jacht van Meleager en Atalanta op het Caledonische everzwijn (Ovidius, Metamorfosen, VIII, 229-237)
Jacob Neefs after Peter Paul Rubens
The fall of the rebel angels (Book of Revelation 12: 7-9)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Val van de opstandige engelen (Openbaring 12: 7-9)
Peter Paul Rubens
Saint Albert of Louvain, 1620 gedateerd
Chicago (Illinois), The Art Institute of Chicago, inv./cat.nr. 68.96
Heilige Albert van Leuven
after Peter Paul Rubens
Heilige Albert, na 1620
Paris, private collection Leon Cohn
Heilige Albert
Peter Paul Rubens
An angel chases Adam and Eve out of paradise with a sword (Genesis 3:23-24), 1620 gedateerd
Prague, Národní Galerie v Praze, inv./cat.nr. DO 6032
De verdrijving van Adam en Eva door de engel uit het paradijs (Genesis 3:23-24)
Peter Paul Rubens
The Annunciation, 1620 gedateerd
Vienna, Akademie der bildenden Künste Wien, inv./cat.nr. 633
De annunciatie
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) na 1624 after Peter Paul Rubens
Portrait of Ladislaus Sigismund IV, king of Poland (1595-1648), na 1624
Genua, private collection Galleria Durazzo-Pallavicini
Portret van Wladislaus Sigismund IV, koning van Polen (1595-1648)
Paulus Pontius (I) after Peter Paul Rubens
Portrait of Ladislaus Sigismund IV, king of Poland (1595-1648), 1624 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Portret van Wladislaus Sigismund IV, koning van Polen (1595-1648)
Jan van der Heyden after Peter Paul Rubens
Portrait of Ladislaus Sigismund IV, king of Poland (1595-1648), na 1624
Haarlem, Teylers Museum
Portret van Wladislaus Sigismund IV, koning van Polen (1595-1648)
after Peter Paul Rubens
Portrait of Wladislaus-Sigismund, king of Poland
Haarlem, Teylers Museum
Portret van Wladislaus-Sigismund, koning van Polen
after Peter Paul Rubens
Portrait of Wladislaus-Sigismund, king of Poland
Haarlem, Teylers Museum
Portret van Wladislaus-Sigismund, koning van Polen
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?