Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Friedländer 1967-1976
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1380
1483
1586
1689
1792
1895
1998
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
7586 results, 1 - 50 shown , page 1 of 152
attributed to Lambert Lombard
Saint Denis in front of Fescennius, 1530-1535
Luik, Musée de l'Art Wallon
De H. Dionysius voor Fescennius
attributed to Lambert Lombard
The Funearl of Saint Denis, 1530-1535
Luik, Musée de l'Art Wallon
De begrafenis van de H. Dionysius
attributed to Lambert Suavius or attributed to Lambert Lombard
King Dagobert Discovers the Tomb of Saint Denis, 1530-1535
Luik, Saint-Denis (Liège)
Koning Dagobert vindt het graf van de H. Dionysius
studio of Joos van Cleve
Christ as Salvator Mundi
Dulwich (London), Dulwich Picture Gallery, inv./cat.nr. DPG271
Christus als Salvator Mundi
attributed to Lambert Suavius or attributed to Lambert Lombard
The miracle of the cephalophore, 1530-1535
Luik, Musée de l'Art Wallon, inv./cat.nr. AW 3
Het mirakel van de cefaloforie
Joos van Cleve
Saints George and Nicasius with Georg and Nicasius Hackeney (interior left wing), the death of the Virgin (centre panel), Saints Catherine and Gudula with Christina Hackeney (née Hardenrath) and Sibilla Hackeney (née van Merle) (interior of right wing); Saint Anne with the Virgin and Child, and Saint Christopher (exterior left wing), Saints Sebastian and Roch (exterior right wing), 1515
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. 430
De HH. Joris en Nicasius met Georg en Nicasius Hackeney (binnenzijde linkerluik),  het sterfbed van Maria (middenpaneel), de HH. Catharina en Goedele met Christina Hackeney (née Hardenrath) en Sibilla Hackeney (née van Merle) (binnenzijde rechterluik); H. Anna met Maria en Kind en de H. Christoffel (buitenzijde linkerluik), HH. Sebastiaan en Rochus (buitenzijde rechterluik)
Jan van Coninxloo (II)
The Baptism of Christ, Salome is Given the Head of John the Baptist (exterior left wing); Christ's Feet Are Ainointed by Mary Magdalene, Christ's Head Is Anointed by Mary Magdalene (exterior right wing); Madonna in Mandorla (exterior left upper wing); The Mass of Gregory (exterior right upper wing); Scala Salutis with Male and Female Donors (exterior predella wings), 1514 gedateerd
Jäder (Zweden), Kerk (Jäder)
De doop van Christus, Salome krijgt het hoofd van Johannes de Doper (buitenzijde linkerluik); Christus' voeten worden door Maria Magdalena gezalfd, Christus' hoofd wordt door Maria Magdalena gezalfd (buitenzijde rechterluik); Maria in Mandorla (buitenzijde linker bovenluik); De Gregoriusmis (buitenzijde rechter bovenluik); Scala Salutis met mannelijke en vrouwelijke schenkers (buitenzijde predellaluiken)
circle of Jan Borman (II) and Master of the Orsoy Altarpiece or studio of Colijn de Coter
Christ before Herod, Ecce Homo, The Baptism of Christ, The Raising of Lazarus (interior left wing); The meal at Simon the Pharisee, Christ's Entry in Jerusalem, The Last Supper, The Agony in the Garden, The Arrest of Christ, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Entombment (centre); Christ in Limbo, The Resurrection of Christ, The Arrest of Christ, The Mocking of Christ (interior right wing), ca. 1500
Orsoy (Rheinberg), Katholische Pfarrkirche St. Nikolaus
Christus voor Herodus, Ecce Homo, de doop van Christus, de opwekking van Lazarus (binnenzijde linkerluik); De maaltijd bij Simon de farizeeër, de intocht in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal, Christus in Getsemane, de gevangenneming van Christus, de kruisdraging, de kruisiging, de graflegging (middendeel); Christus in het voorgeborchte, de opstanding, de gevangenneming, Christus voor de hogepriester (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Brussel ca. 1490-1500 and Meester van Sint Goedele and Colijn de Coter
The Marriage of Mary and Joseph (interior left wing); The Annunciation, The Nativity, The Circumcision (centre); The Adoration of the Magi (interior right wing); The Coronation of the Virgin by God the Father (interior upper wings), ca. 1490-1500
Brussels, Musée de la Ville de Bruxelles, inv./cat.nr. 1.5.3.
Het huwelijk van Maria en Jozef (binnenzijde linkerluik); De annunciatie, de geboorte, de besnijdenis (middendeel); De aanbidding der Wijzen (binnenzijde rechterluik); De kroning van Maria door God de Vader (binnenzijde bovenluiken)
Frans Floris (I)
Portrait of an old man,functionary of a guild, ca. 1566
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 7707
Portret van een oude man, functionaris bij een gilde
Rogier van der Weyden
Portrait of Antonie van Bourgondië (1421-1504), ca. 1461-1462
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 1449
Portret van Antonie van Bourgondië (1421-1504)
follower of Rogier van der Weyden
Portrait of Philip the Good (1396-1467), Duke of Burgundy, 1500-1505
Gotha (Germany), Schlossmuseum Schloss Friedenstein Gotha, inv./cat.nr. SG 1423
Portret van Philips de Goede (1396-1467), hertog van Bourgondië
Maarten van Heemskerck
The mocking of Christ, 1545 gedateerd
Pommersfelden, Schloss Weissenstein der Grafen von Schönborn, inv./cat.nr. 231
De bespotting van Christus
Herri met de Bles
Landscape with the journey to Emmaus, ca. 1540-1560
Rome, private collection Sterbini
Landschap met de reis naar Emmaüs
circle of Master of the Magdalen Legend free after Rogier van der Weyden
Virgin and Child, eerste helft 16de eeuw
Christie's (Amsterdam) 2015-06-23 - 2015-06-24, nr. 17
Maria met kind en anjer
Anoniem Antwerpen 1504 gedateerd and possibly Meester van de Triptiek van Morrison and Anoniem Spanje 1504 gedateerd
St. John altarpiece, 1504 gedateerd
Valladolid, Iglesia del Salvador (Valladolid)
Johannesretabel
Anoniem Antwerpen 1504 gedateerd and possibly Meester van de Triptiek van Morrison and Anoniem Spanje 1504 gedateerd
The baptism of Christ (cut upper part); The mass of St. Gregory (exterior left- and right wing); Four saints (predella wings), 1504 gedateerd
Valladolid, Iglesia del Salvador (Valladolid)
De doop van Christus (gesneden bovendeel); De Mis van de H. Gregorius (buitenzijde linker- en rechterluik); Vier heiligen (predellaluiken)
possibly Meester van de Triptiek van Morrison
Adoration of the Christ-child by the shepherds, 1504 gedateerd
Valladolid, Iglesia del Salvador (Valladolid)
De aanbidding van Christus door de herders
possibly Meester van de Triptiek van Morrison
Adoration of the Christ-child by the Magi, 1504 gedateerd
Valladolid, Iglesia del Salvador (Valladolid)
De aanbidding van Christus door de Wijze
Nicolas de Neufchâtel
Portrait of Margaretha Mertha (Merthen) (1544-1609), 1561 gedateerd
Budapest, Szépmüvészeti Múzeum, inv./cat.nr. 348
Portret van Margaretha Mertha (Merthen) (1544-1609)
after Jan de Beer Anonieme Antwerpse Maniërist
The bearing of the Cross (interior left wing), the Lamentation (centre panel), the resurrection (interior right wing), ca. 1525
Burgos, Monasterio de las Huelgas (Burgos)
De kruisdraging (binnenzijde linerluik), de bewening (middenpaneel), de verrijzenis (binnenzijde rechterluik)
possibly Bernard van Orley
The rest on the flight into Egypt, tweede kwart 16de eeuw
Aachen, private collection Leopold Bettendorf
De rust op de vlucht naar Egypte
pasticcio after Quinten Massijs (I)
The adoration of the Magi, 19de of 20ste eeuw
Private collection
De aanbidding van de Wijzen
Hans Memling
The Virgin and Child with Saints Catherine and Barbara, and John Donne of Kidwelly and his family, ca. 1480
London, National Gallery (London), inv./cat.nr. NG 6275
Maria met kind, de HH. Catharina en Barbara, en John Donne of Kidwelly en zijn familie
Hans Memling
Saint John the Baptist, ca. 1480
London, National Gallery (London), inv./cat.nr. NG 6275
De H. Johannes de Doper
Hans Memling
Saint John the Evangelist, ca. 1480
London, National Gallery (London), inv./cat.nr. NG 6275
De H. Johannes de Evangelist
attributed to Pieter Coecke van Aelst (I)
Adoration of the Magi, ca. 1520-1530
Madrid (Spain), Museo Nacional del Prado, inv./cat.nr. 2223 (cat. 1952)
De aanbidding van de Wijzen
Meester van de (Brugse) Legende van de Heilige Ursula
Saint Paul with Paolo Pagagnotti; Christ appearing to his mother, tweede helft jaren 1480
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 32.100.63ab
De heilige Paulus met Paolo Pagagnotti; De verschijning van Christus aan Maria
Joachim Patinir
The baptism of Christ (interior left wing), the penitence of Saint Jerome (centre panel), the temptation of Saint Anthony the Hermit (interior right wing); Saint Anne with the Virgin and Child (exterior left wing; in grisaille), Saint Sebald (exterior right wing; in grisaille), ca. 1512-1515
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 36.14a–c
De doop van Christus (binnenzijde links), de boetvaardige heilige Hieronymus (midden), de verzoeking van de heilige Antonius (binnenzijde rechts); De Heilige Anna met Maria en Kind (buitenzijde links; in grisaille), de Heilige Sebaldus (buitenzijde rechts; in grisaille)
Ambrosius Benson
Portrait of Elisabeth Doncke (....-....), jaren 1530 of 1540
Sydney (Australia), Art Gallery of New South Wales, inv./cat.nr. 301 1994
Portret van Elisabeth Doncke (....-....) (achterzijde: heraldisch wapen)
Maarten van Heemskerck
Christ's entombment, ca. 1545
Bonhams (London (England)) 2016-07-06, nr. 11
De graflegging van Christus
Vrancke van der Stockt
St. Helen finds the True Cross, tweede helft 15de eeuw
Private collection
De H. Helena vindt het ware kruis
Meester van de Magdalena van Mansi
Salvator Mundi, 1505-1530
Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, inv./cat.nr. GK 295
Christus als Salvator Mundi
attributed to Meester van de Brandon Portretten
Portrait of John Bourchier, 1st Baron Berners, ca. 1520-1530
London, National Portrait Gallery, inv./cat.nr. 4953
Portret van John Bourchier, 1st Baron Berners
Anonieme Antwerpse Maniërist
The adoration of the Magi, ca. 1510-1530
Cambridge (England), Fitzwilliam Museum, inv./cat.nr. M. 1 (cat. 1960)
De aanbidding van de Wijzen
Anonieme Antwerpse Maniërist or Meester van de Aanbidding te Antwerpen
Episoden uit het leven van Christus, ca. 1510-1530
Reims, Musée des Beaux-Arts de Reims, inv./cat.nr. 700 (cat. 1909)
Episoden uit het leven van Christus
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1450 or attributed to Meester van de Kruisiging van het Parlement van Parijs
The Betrayal of Judas with Saint Christopher and two donors ((Dreux Budé and his son Jean), ca. 1450
Sotheby's (London (England)) 2015-12-08 - 2015-12-10, nr. 5
Het verraad van Judas met de H. Christoforus en twee stichters (Dreux Budé en zijn zoon Jean)
studio of Pieter Coecke van Aelst (I)
The adoration of the shepherds (left); the adoration of the kings (middle); the circumcision (right)
Ketterer Kunst (München) 2011-10-27, nr. 12
De aanbidding van de herders (links); De aanbidding van de Wijzen (midden); De besnijdenis (rechts)
follower of Pieter Brueghel (II) or follower of Marten van Cleve (I) free after Pieter Bruegel (I)
The wedding dance, eind 16de of begin 17de eeuw
Sotheby's (Amsterdam) 2010-11-30, nr. 10
Dansende boeren op een bruiloftsfeest in de open lucht
studio of Meester van het Heilig Bloed
Lucretia's suicide
Sotheby's (London (England)) 2008-12-04, nr. 107
De zelfmoord van Lucretia
Pieter Coecke van Aelst (I) and after Meester van 1518
De annunciatie (links), de aanbidding van de Wijzen (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts)
Genoa, Galleria di Palazzo Bianco, inv./cat.nr. P.B. 177
De annunciatie (links), de aanbidding van de Wijzen (midden), de rust op de vlucht naar Egypte (rechts)
after Hubert van Eyck and after Jan van Eyck
The adoration of the Lamb (after the Ghent Altarpiece), na 1432
Antwerp, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, inv./cat.nr. 414
De aanbidding van het Lam Gods (naar het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck)
manner of/after Rogier van der Weyden
Portrait of a young man, 15de of 16de eeuw (?)
Indianapolis (Indiana), Indianapolis Museum of Art, inv./cat.nr. C10085
Portret van een jonge man
manner of/after Rogier van der Weyden
Portrait of a young man, 15de of 16de eeuw (?)
Berlin, private collection Carl von Hollitscher
Portret van een jonge man
attributed to Marten Pepijn and attributed to Jan Breughel (II)
The Holy Family with SaintsElizabeth and John the Baptist as a child in a wooded landscape, ca. 1625
Koller (Zürich) 2012-09-21, nr. 3025
De H. Familie met de H. Elizabeth en Johannes de Doper als kind in een boslandschap
possibly studio of Jheronimus Bosch
The temptation of Saint Anthony, eerste helft 16de eeuw
Merion (Pennsylvania), Barnes Foundation, inv./cat.nr. BF962
De verzoeking van de H. Antonius
Meester van Frankfurt
The birth of Mary (interior left wing), the Holy Kinship (centre panel), Mary on her deathbed (interior right wing); Saints Agnes and Lucia, Martin of Tours and Valentine (exterior left wing), Saints Joseph with the Christchild, Gregory the Great, Odilia and Cecilia (exterior right wing), ca. 1503-1506
Frankfurt am Main, Historisches Museum Frankfurt, inv./cat.nr. B259-264 en B2011.4
De geboorte van Maria (binnenzijde linkerluik), de H. Maagschap (middenpaneel), de dood van Maria (binnenzijde rechts); HH. Agnes en Lucia, Martinus van Tours en Valentijn (buitenzijde linkerluik), Jozef met het Christuskind en Gregorius de Grote, Odilia en Cecilia (buitenzijde rechterluik)
Meester van de Virgo Inter Virgines
Carrying of the cross (interior left), the crucifixion (centre), the descent from the cross (interior right), jaren 1490
Barnard Castle, The Bowes Museum
De kruisdraging (binnenzijde links), de kruisiging (midden), de kruisafneming (binnenzijde rechts)
after Pieter Bruegel (I)
Christ and the woman taken in adultery, ca. 1600
Whereabouts unknown
Christus en de overspelige vrouw
possibly after Pieter Bruegel (I) after Pieter Brueghel (II)
The Adoration of the Magi, laatste kwart 16de of eerste kwart 17de eeuw
Drouot 1937-12-15, nr. 46
De aanbidding van de Wijzen
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?