Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Houbraken 1718-1721
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1633
1647
1661
1675
1689
1703
1716
Medium/technique
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
52 results, 1 - 50 shown , page 1 of 2
Adriaen van der Werff
Rosary cycle, 1705-1714
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 221-228, 235-240, 252-254
Rozenkranscyclus
Adriaen van der Werff
Solomon gives verdict; he commands a soldier to divide the living child in two; the true mother objects to Solomon's verdict (1 Kings 3:25-27, 1697 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 1777
Het oordeel van Salomo: Salomo beveelt een soldaat het levende kind in tweeën te snijden ; De ware moeder smeekt het levende kind zeker niet te doden (1 Koningen 3:25-27)
Adriaen van der Werff
The penitent Saint Mary Magdalene, 1708-1709
Whereabouts unknown
De boetevaardige heilige Maria Magdalena
Adriaen van der Werff
Self-portrait of the artist with a double portrait of his wife Margaretha van Rees (1669-1732) and their daughter Maria (1692-1731), 1697 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 971
Zelfportret van de kunstenaar met het dubbelportret van zijn vrouw Margaretha van Rees (1669-1732) en hun dochter Maria (1692-1731)
Jan van Huchtenburg
Storming of a fortified city
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 2070
Bestorming van een vestingstad
Jan Both and Nicolaes Knüpfer and Jan Baptist Weenix
Italianate landscape with Mercury and Argus, 1650 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 140
Italianiserend landschap met Mercurius en Argus
Willem Wissing (1656-1687)
Portrait of Mary II Stuart (1662-1695), 1685
Great Britain, private collection The Royal Collection, inv./cat.nr. RCIN 404449
Portret van Maria II Stuart (1662-1695)
Willem Wissing (1656-1687) after Peter Lely
Portrait of Willem III van Oranje-Nassau (1750-1702), 1685
Great Britain, private collection The Royal Collection, inv./cat.nr. RCIN 404449
Portret van Willem III van Oranje-Nassau (1750-1702)
Barend Graat
Allegory of Economy
Blindarte Casa d'Aste 2012-05-29, nr. 113
Allegorie op de goede huisbestiering of Economia
Michiel van Musscher
Portrait of a man. possibly Jonas Witsen I (1647-1675), 1666 gedateerd
Private collection
Portret van een man, mogelijk Jonas Witsen I (1647-1675)
Adriaen van der Werff
Portrait of Johann Wilhelm, elector of the Palatine, 1700 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 210
Portret van Johann Wilhelm, keurvorst van de Palts
Adriaen van der Werff
Portrait of Anna Maria Luisa de' Medici, electress of the Palatine, 1700 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 209
Portret van Anna Maria Luisa de' Medici, keurvorstin van de Palts
Govert Flinck
Solomon's prayer for wisdom (1 Kings 3:4-15), ca. 1658
Greenville (South Carolina), Bob Jones University
Salomo's gebed om wijsheid (1 Koningen 3:4-15
Eglon van der Neer
Portrait of Maria Anna of Neuburg, future queen of Spain (1667-1740), 1689
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 5647
Portret van Maria Anna van Neuburg, toekomstige koningin van Spanje (1667-1740)
Maria van Oosterwijck
Vanitas Still-life with a skull, books, flowers in a vase and a celestial globe, 1668 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 5714
Vanitas-stilleven met een schedel, boeken, bloemen in een glazen vaas en een hemelglobe
Samuel van Hoogstraten
Trompe L'oeil still life of a letter rack with a rosary and playing cards, 1651-1654
Prague, Prague Castle Picture Gallery, inv./cat.nr. O 108
Trompe-l'oeil stilleven van een brievenbord met rozenkrans en speelkaarten
Jan Steen
The marriage of Tobias and Sarah: the signing of the Contract of Marriage(Tobit 7), ca. 1667-1668
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 313
Het huwelijk van Tobias en Sara: het tekenen van het huwelijkscontract  (Tobias 7)
Adriaen van der Werff
The adoration of the sheperds (Luke 2:8-20), 1706 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 254
De aanbidding der herders (Lukas 2:8-20)
Adriaen van der Werff
Christ's agony in the garden at Gethsemane, 1711 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 237
Christus in de Hof der Olijven te Getsemane
Adriaen van der Werff
Simeon singing in the Temple, 1705 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 235
De zingende Simeon in de Tempel
Jan de Braij
David, dressed in a linen shirt, brings the ark into Jerusalem, dancing before the ark and making music, while the people rejoice (2 Samuel 6:11-14), 1674 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 286 (cat. 1983)
David loopt harpspelend en dansend voor de ark des verbonds in een linnen hemd  (2 Samuel 6:11-14)
Adriaen van der Werff
The visitation, 1708 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 253
De visitatie
Adriaen van der Werff
The Annunciation, 1706 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 252
De annunciatie
Adriaen van der Werff
The twelve year old Jesus in the temple among the doctors, 1708 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 236
De twaalfjarige Jezus in de tempel met de schriftgeleerden
Adriaen van der Werff
The assumption of the Virgin Mary, 1714 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 228
De tenhemelopneming van Maria
Adriaen van der Werff
The descending of the Holy Ghost, 1711 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 227
De uitstorting van de Heilige Geest
Adriaen van der Werff
The burial of Christ, 1703 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 224
De graflegging van Christus
Adriaen van der Werff
Ecce Homo, 1698 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 222
Ecce Homo (Johannes 19:4-6)
Adriaen van der Werff
The mocking and crowning with thorns of Christ, 1710 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 239
De bespotting en doornenkroning van Christus
Adriaen van der Werff
The flagellation of Christ, 1710 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 238
De geseling van Christus
Adriaen van der Werff
Christ on the cross with Mary, swooning at his feet, 1708 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 223
Christus aan het kruis met Maria, bezwijmd aan zijn voeten
Adriaen van der Werff
The carrying of the cross with Christ collapsing, 1712 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 240
De kruisdraging van Christus met de val
Adriaen van der Werff
The ascension of Christ, 1710 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 226
De hemelvaart van Christus
Adriaen van der Werff
The resurrection of Christ, 1713 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 225
De wederopstanding van Christus
Adriaen van der Werff
The Judgement of Paris (Hyginus 92; Lucianus, Deorum dialogi, 20)>, 1712 gedateerd
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1818 (cat. 1930)
Het oordeel van Paris (Hyginus 92; Lucianus, Deorum dialogi, 20)>
Adriaen van der Werff
Diana discovers the pregnancy of Callisto, 1704 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2535
Diana ontdekt de misstap van Callisto
Adriaen van der Werff
Children playing in front of a statue of Hercules, 1687 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 250
Spelende kinderen voor een standbeeld van Hercules
Arent de Gelder
The Passion: the arrest of Christ, ca. 1715
Aschaffenburg, Staatsgalerie im Schloß Johannisburg, inv./cat.nr. 6293
De Passie-cyclus: De Gevangenneming (Lukas 22:47-53 / Mattheus 26:47-56)
Arent de Gelder
The Passion Cycle: The Last Supper ((Luke 22: 14-22), ca. 1715
Aschaffenburg, Staatsgalerie im Schloß Johannisburg, inv./cat.nr. 6327
De Passie-cyclus: Het Laatste Avondmaal ((Luk. 22:14-22)
Gerard Hoet (I)
Portrait of a man, possibly a self-portrait of Gerard Hoet I (1648-1733), in the left background the 'Farnese Hercules', jaren 1685-1695
Doetinchem, Kasteel Slangenburg
Portret van een man, mogelijk zelfportret van Gerard Hoet I (1648-1733), links in de achtergrond de 'Hercules Farnese'
Adriaen van der Werff
Angels crown the Virgin in heaven, 1713 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. N 82
Engelen kronen Maria  tot koningin der hemelen
Rembrandt
John the Baptist preaching, 1634/1635
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 828 K
De prediking van Johannes de Doper
Rembrandt
Christ in the storm on the Sea of Galilee, 1633 gedateerd
Boston (Massachusetts), Isabella Stewart Gardner Museum, inv./cat.nr. P21S24
Christus in de storm op het Meer van Genesareth (Mattheus 8:23-25, Marcus 4:35-40, Lucas 8:22-25)
Adriaen van der Werff
The honouring of the arts with the portraits of Johann Wilhelm of the Palatine (1658-1716), Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743) and Adriaen van der Werff (1659-1722), 1716 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 260
De huldiging der kunsten met de portretten van Johann Wilhelm van de Palts (1658-1716), Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743) en Adriaen van der Werff (1659-1722)
Pieter Cornelisz. van Slingelandt
Portrait of the family of Francois Meerman (1630-1672) and Theodora van Hoogeveen (1630-?), with a servant, 1668 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1840
Portret van de familie van Francois Meerman (1630-1672) en Theodora van Hoogeveen (1630-?), met een bediende
Gerard ter Borch (II)
The Treaty of Munster, 15 May 1648, 1648 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum
Het sluiten van de vrede van Munster, 15 mei 1648
Adriaen van der Werff
Lot made drunk by his daughters (Genesis 19:33-34), 1711 gedateerd
Saint Petersburg (Russia), Hermitage, inv./cat.nr. 1117
Lots dochters maken hun vader dronken (Genesis 19:33-34)
Adriaen van der Werff
Lot made drunk by his daughters (Genesis 19:33-34), 1694 gedateerd
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister
Lots dochters maken hun vader dronken (Genesis 19:33-34)
Govert Flinck
Solomon prays for wisdom (1 Kings 3), 1658/1659
Greenville (South Carolina), Bob Jones University Museum & Gallery
Salomon bidt om wijsheid (1 Koningen 3:)
Adam Pijnacker
Landscape with Sportsmen and Game, ca. 1665
Dulwich (London), Dulwich Picture Gallery, inv./cat.nr. DPG86
Boslandschap met jagers en hun honden
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?