Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Pont 1958
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1640
1667
1694
1721
1748
1775
1799
Object category
Medium/technique
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
24 results, 1 - 24 shown , page 1 of 1
follower of Rembrandt or studio of Rembrandt
The Centurion Cornelius, ca. 1660
London (England), Wallace Collection, inv./cat.nr. P86
De centurion Cornelius
Barent Fabritius
Unidentified scene, possibly: the silver cup is found in Benjamin's sack(Genesis 44:11), ca. 1651
Kasteel Zeecrabbe (Ukkel), private collection Michel van Gelder
Ongeïdentificeerde scène, mogelijk de zilveren beker in de zak van Benjamin aangetroffen (Genesis 44:11)
Barent Fabritius
Anna brings home a young goat: Tobit thinks she has stolen it (Tobias 2-3), ca. 1654
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, inv./cat.nr. 600
Anna brengt een bokje mee naar huis, Tobit denkt dat zij het gestolen heeft (Tobias 2-3)
Barent Fabritius
Zacharias writing the name of John the Baptist; (Luke 1:59-63), ca. 1653
London (England), National Gallery (London), inv./cat.nr. 1339
De naamgeving van Johannes de Doper door zijn  vader Zacharias (Lucas 1:59-63)
Barent Fabritius
Zacharias writing the name of John the Baptist; (Luke 1:59-63), 1669 gedateerd
Frankfurt am Main, Städel Museum, inv./cat.nr. 90
De naamgeving van Johannes de Doper door zijn  vader Zacharias (Lucas 1:59-63)
Barent Fabritius
The adoration of the shepherds, 1667 gedateerd
London (England), National Gallery (London), inv./cat.nr. 1338
De aanbidding der herders
Barent Fabritius
Cimon and Pero, Caritas Roimana, ca. 1653
York (England), York City Art Gallery, inv./cat.nr. YORAG 897
Cimon en Pero, Caritas Roimana
pasticcio after Rembrandt
Pharisees bring a woman accused of adultery before Christ (John 8:2-11), 18de eeuw
Whereabouts unknown
Christus en de overspelige vrouw
Barent Fabritius
Self portrait with a big hat, 1650 gedateerd
Frankfurt am Main, Städel Museum
Zelfportret met grote hoed
Barent Fabritius
Manoah's sacrifice (Judges 13:20), 1668-1669
Rudolph Lepke (Berlin) 1911-11-10, nr. 92
Het offer van Manoach (Richteren 13::20)
Barent Fabritius
Elkanah asks his wife Hannah, who is harrassed by Peninnah, why she is crying (1 Samuel 1:8), 1655 gedateerd
Turin, Galleria Sabauda
Elkana vraagt zijn vrouw Hanna, die getergd wordt door Peninna, waarom zij weent (1 Samuel 1:8)
Barent Fabritius
The satyr and the peasants (Aesop), 1662 gedateerd
Bergamo, Pinacoteca dell'Accademia Carrara, inv./cat.nr. 58MR00054
De sater bij de boer (Aesopus)
Barent Fabritius
Simeon, holding the Christ-child, sings his canticle: 'Nunc dimittis', 1668 gedateerd
Copenhagen, SMK - National Gallery of Denmark, inv./cat.nr. 217
Simeon in de tempel zingt 'Nunc dimittis' met het Christuskind in zijn armen
Barent Fabritius
Balaam strikes his ass three times, whereupon the ass lies down and starts to speak (Numbers 22:22-35), 1672 gedateerd
Maurice Rheims (Paris) 1949-05-25, nr. 19
Bileam slaat zijn ezelin tot drie keer toe, terwijl deze neerknielt voor de engel, die haar de weg verspert (Numeri 22:22-35)
Barent Fabritius
The banishment of Hagar and Ishmael (Genesis 21:18-21), ca. 1652-1653
San Francisco, M.H. de Young Memorial Museum
De wegzending van Hagar en Ismaël (Genesis 21:18-21)
Barent Fabritius
Tobit and Anna quarreling over the young billygoat (Tobias 2:14-15), 1667 gedateerd
Sotheby's (New York City) 2010-01-28, nr. 274
Tobit en Anna ruziënd om het geitebokje (Tobias 2:14-15)
follower of Rembrandt and possibly Constantijn à Renesse
The good Samaritan transports the wounded man to the inn, ca. 1650
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1737
De barmhartige Samaritaan brengt de gewonde reiziger naar de herberg
attributed to Johann Ulrich Mayr
Joseph interpreting the baker's dream (Genesis 40:16-19), ca. 1654
Private collection
Jozef legt de droom van de bakker uit (Genesis 40:16-19)
Barent Fabritius
Portrait of Willem van der Helm (?-1675), Belytgen Cornelisdr. van der Schel (?-1661) en Leendert van der Helm (1655-1664), 1656 gedateerd
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-1304
Portret van Willem van der Helm (?-1675), Belytgen Cornelisdr. van der Schel (?-1661) en Leendert van der Helm (1655-1664)
Barent Fabritius
The parabel of the Prodigal Son (Luke15:11-32), 1660-1661
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 2958
De gelijkenis van de Verloren Zoon (Lucas 15:11-32)
Barent Fabritius
The apostle Matthew with the angel, 1656 gedateerd
Montreal (Canada), Montreal Museum of Fine Arts, inv./cat.nr. 1990.13
De evangelist Mattheüs met de engel
Barent Fabritius
Portrait of a man, probably a self portrait, 1660 gedateerd
Amsterdam/Genève, Salomon Lilian Old Master Paintings
Portret van een man, waarschijnlijk een zelfportret
follower of Rembrandt
Jacob's farewell to Benjamin (Genesis 43:13), 1650-1660
Chicago (Illinois), The Art Institute of Chicago, inv./cat.nr. 1937.463
Jacobs afscheid van Benjamin (Genesis 43:13)
Anoniem
Girl with a hen
Rohrau (Austria), Schloss Rohrau (Graf Harrach)
Meisje met een hoen
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?