Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Reinsch 1967
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1547
1557
1567
1577
1587
1597
1603
Object category
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
34 results, 1 - 34 shown , page 1 of 1
Maerten de Vos
De waarheid, en de wijsheid van God
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. Z 3848; cat. Robels 1983, nr. 89, afb.
De waarheid, en de wijsheid van God
Maerten de Vos
De preek van Petrus in Caesarea (Handelingen 10:43-48)
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. Z 1392; cat. Robels 1983, nr. 88, afb.
De preek van Petrus in Caesarea (Handelingen 10:43-48)
Maerten de Vos
De apostelen ontvangen giften en geven aalmoezen aan bedelaars (Handelingen 4:32-36)
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. Z 1391; cat. Robels 1983, nr. 87, afb.
De apostelen ontvangen giften en geven aalmoezen aan bedelaars (Handelingen 4:32-36)
Maerten de Vos
Jacob and Laban and their herds discussing their division (Genesis 30:25-43), 1581 gedateerd
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 998
Jacob en Laban bij hun kudde, sprekend over de verdeling (Genesis 30:25-43)
Maerten de Vos
Faith; in the background Moses raising his staff causing the water to return; Pharaoh's army perishes in the water, ca. 1590
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 19428
Het Geloof; op de achtergrond de doortocht van de Israëlieten door de Rode Zee en de ondergang van de Egyptenaren in de Rode Zee (Exodus 14:21-29)
Maerten de Vos
The Deposition
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 21077
De graflegging
Maerten de Vos
Giving the thirsty to drink, one of the seven Acts of Mercy, ca. 1581-1582
Private collection
Het laven der dorstigen, een van de zeven werken der barmhartigheid
Maerten de Vos
St. Clare
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 2746
H. Clara
Maerten de Vos
St. Anna with Mary and Christ-child
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 2747
H. Anna te Drieën
Maerten de Vos
Longinus pierces Christ's side with a lance, 1582 gedateerd
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 2744
Longinus doorsteekt met zijn lans Christus' zijde
Maerten de Vos
The Lord orders Jeremiah to tell the people to patiently bear to yoke of the Babylonian servitude; Hananiah prophesies falsely in the temple and breaks Jeremiah's wooden yoke (Jeremiah 27:1-11 & 28:10-11), ca. 1585
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 4390
God verschijnt aan de profeet Jeremia en gebiedt hem te profeteren het juk van de Babylonische ballingschap geduldig te dragen; de profeet Chananja breekt Jeremia's houten juk en wordt door Jeremia vervloekt (Jeremia 27:1-11 &  28:10-11)
Maerten de Vos
The capture of King Zedekiah by the Chaldeans (2 Kings 25:5-6), ca. 1585
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 4389
De gevangeneming van koning Zedekia van Juda door de Chaldeeen (2 Koningen 25:5-6)
Maerten de Vos
The circumcision of the Christ-child, 1580 gedateerd
Frankfurt am Main, Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, inv./cat.nr. 2745
De besnijdenis van Christus
Maerten de Vos
De doornenkroning en de bespotting van Christus (Mattheüs 27:29)
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1946.7.13.1045
De doornenkroning en de bespotting van Christus  (Mattheüs 27:29)
Maerten de Vos
H. Augustinus
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1946.7.13.1047
H. Augustinus
Maerten de Vos
H. Eligius
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1946.7.13.1048
H. Eligius
Maerten de Vos
De opstanding van Christus (Lucas 24:1-9)
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1946.7.13.1046
De opstanding van Christus (Lucas 24:1-9)
Maerten de Vos
H. Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1946.7.13.1049
H. Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar
Maerten de Vos
Rozenkrans-Madonna; links H. Onufrius (?) en H. Franciscus; rechts H. Antonius en H. Hieronymus
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1946.7.13.1050
Rozenkrans-Madonna; links H. Onufrius (?) en H. Franciscus; rechts H. Antonius en H. Hieronymus
Maerten de Vos
Azië
Cambridge (Massachusetts), Fogg Museum, inv./cat.nr. 1969.102
Azië
Maerten de Vos
The allegory of Taste;right the Temptation and Fall, left the multiplication of loaves and fishes for a multitude of four or five thousand people
Cambridge (Massachusetts), Fogg Museum, inv./cat.nr. 1969.103
De Smaak; rechts De zondeval (Genesis 3:1-6); links De vermenigvuldiging van broden en vissen (Matthëus 14:13-21)
circle of Maerten de Vos
The flagellation of Christ (Matthew 27:26)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 26040; 192 a, als: Hans Vredeman de Vries
De geseling van Christus (Mattheüs 27:26)
Maerten de Vos
The Transfiguration (Matthew 17:1-9), 1589 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7929
De Transfiguratie (Mattheüs 17:1-9)
Maerten de Vos
The circumcision (Luke 2:21)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7927; cat. Benesch 1928, nr. 189, afb.
De besnijdenis (Lucas 2:21)
Maerten de Vos
The resurrection (Luke 24:1-9)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7928; cat. Benesch 1928, nr. 190, afb.
De opstanding (Lucas 24:1-9)
Maerten de Vos
Ezeckiel's Vision of the valley of the dry bones (Ezekiel 37:1-14), gedateerd 1578
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7926; cat. Benesch 1928, nr. 184, afb.
Ezechiëls visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen (Ezechiël 37:1-14)
Maerten de Vos
The prophet Jonas predicts the demise of Nineve in forty days (Jonah 3:4-9), gedateerd 1586
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7925; cat. Benesch 1928, nr. 186, afb.
De profeet Jonas voorspelt de ondergang van Nineve in veertig dagen (Jona 3:4-9)
Maerten de Vos
Christ triumphant
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 3726; 188 a
Christus triomfator
circle of Maerten de Vos
Adoration of the kings (Matthew 2:1-12)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 3724; 183 a
Aanbidding der koningen (Mattheüs 2:1-12)
attributed to Maerten de Vos
Saint Francis receives the stigmata
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7931; cat. Benesch 1928, nr. 187, afb., als: Maerten de Vos
De H. Franciscus ontvangt de stigmata
Maerten de Vos
Saint Luke painting the Madonna
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 13199; cat. Benesch 1928, nr. 191, afb.
De H. Lucas schildert de Madonna
Maerten de Vos
Saint Anastasia, 1585 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7930; cat. Benesch 1928, nr. 185, afb.
H. Anastasia
Maerten de Vos
The Holy Trinity, surrounded by angels with passion-attributes, 1573 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv./cat.nr. 7924: cat. Benesch 1928, nr. 183, afb.
De H. Drieëenheid, omgeven door engelen met passie-attributen
Maerten de Vos
'Pius Aeneas': Aeneas, leading Ascanius, escapes from burning Troy; left: Caritas Romana
Madrid (Spain), Biblioteca Nacional de España, inv./cat.nr. 8657; cat. De Barcia, 1906, p. 708
Pietas: Aeneas verlaat Troje met zijn vader Anchises en zijn zoontje Ascanius; links: Caritas Romana
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?