Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Schwerin 1962
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1578
1624
1670
1716
1762
1808
1850
Medium/technique
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
0 related places within map
296 results, 1 - 50 shown , page 1 of 6
after Willem van Aelst
Still life with glass, fruits and insects on a dark cloth
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 426
Stilleven met glaswerk, vruchten en insekten op een donker kleed
Willem van Aelst
Still life with nautilus cup, fruits, crab and insects on a table with dark cloth and white napkin, 1661
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 424
Stilleven met nautilusbeker, vruchten, krab en insekten op een tafel met donker kleed en wit servet
Paulus Potter
Resting rider before an inn, 1650 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 131
Rustende ruiter voor een herberg
(was) Johannes Borman or manner of/after Johannes Borman
Still life with oysters and peaches, grapes and a glass chalice
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 79
Stilleven met oesters en perzikken, druiven en een glazen bokaal
Gerard de Lairesse
Antiochus and Stratonice, 1673 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 341
Antiochus en Stratonice
Gerard de Lairesse
Saters and Maenads, 1687 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 512
Saters en Menaden
Gerard de Lairesse
The tomb of the poet Eumolpe, who died of love (Virgil, Bucolica X, 9-10), c. 1687
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 434
De tombe van de dichter Eumolpe, gestorven van liefde (Vergilius, Bucolica X, 9-10)
after Cornelis Cornelisz. van Haarlem
Pietà, 1629 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 914
Pietà
attributed to Jacques de Claeuw
Still life with fruit, peeled lemon and a small vase of flowers, ca. 1650
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 417
Stilleven met fruit, geschilde citroen en een boeketje
Frans van Mieris (II)
Vertumnus and Pomona, 1716 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2346
Vertumnus en Pomona
Gabriel Metsu
The widow's penny
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 66
De penning van de weduwe
Frans van Mieris (I)
Gyges in the bedroom of King Candaules
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2345
Gyges in de slaapkamer van koning Candaules
manner of Jan Porcellis
Ships on troubled waters with a backdrop of an unknown city
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2341
Schepen op onrustig water met op de achtergrond een onbekende stad
Reinier Nooms
View on a harbor with the caulking of a fluyt to the right, 1663 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 34
Zicht op een haven met rechts het kalafateren van een fluitschip
follower of Simon de Vlieger
Ships in a heavy storm
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2344
Schepen in een hevige storm
Aernout Smit
Ships in a storm in front of a rocky coast
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 352
Schepen in een storm voor een rotsachtige kust
Aernout Smit
Ships before the Mediterranean coast in evening light
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 1698
Schepen voor mediterrane kust bij avondlicht
Aert van der Neer
Caulk ships at moonlight, 1646 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 98
Kalefateren van schepen bij maanlicht
Hendrick Jacobsz. Dubbels
Ships on a Dutch inland sea, ca. 1650
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 42
Schepen op een Hollandse binnenzee
Dirck van der Lisse
Lot made drunk by his daughters; in the background the destruction of Sodom and Gomorrah (Genesis 19:33-34)
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 354
Lots dochters die hun vader dronken maken; op de achtergrond de ondergang van Sodom en Gomorra  (Genesis 19:33-34)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio)
Ships on calm water, one ship fires a cannon
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 503
Schepen op rustig water, één schip lost een saluutschot
Ludolf Bakhuizen
Schips in the roadstead of Enkhuizen, ca. 1680
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 36
Schepen op de rede van Enkhuizen
Ludolf Bakhuizen
Ships drifting on the rocks
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 393
Schepen lopen op de klippen
Ludolf Bakhuizen
Shipwreck on a rocky coast
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 392
Schipbreuk voor een rotsachtige kust
Ludolf Bakhuizen
Ships sail into a southern harbor, 1693 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 94
Schepen varen een zuidelijke haven binnen
Hendrick van Anthonissen
Beach view with boats
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 127
Strandgezicht met boten
Willem van Aelst
Still life with nautilus cup, 1672 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 52
Stilleven met nautillusbeker
possibly Pieter de Putter
Still life with fresh-water fish
Sotheby's (London (England)) 2003-10-30, nr. 66
Stilleven met riviervis
Simon de Vlieger
Calm sea with ships
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2368
Stille zee met schepen
Adriaen van der Werff
Portrait of a young painter, possibly a self portrait of Adriaen van der Werff, 1679 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2383
Portret van een jonge schilder, mogelijk een zelfportret van Adriaen van der Werff
Eglon van der Neer
Two boys playing with a cat in a classic ruin, 1679 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G2311
Twee jongens spelend met een kat in een klassieke ruïne
after Gerard Dou
An old woman eating porridge near a spinning wheel in an interior, ca. 1632-1635
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. 140
Een oude vrouw die pap eet bij een spinnewiel in een interieur
Willem van Mieris
Yougn woman with two children in a window, ca. 1698-1708
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G2352
Jonge vrouw met twee kinderen in een venster
Pieter Cornelisz. van Slingelandt
Man with a violin in a window, 1677 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2293
Man met een viool in een venster
Thomas Mathisen
Richly dressed young lady a table with sumptuous tableware (Vanitas), jaren 1640
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. 1601
Rijkgeklede jonge vouw bij siervaatwerk (Vanitas)
Adriaen van de Velde
Shepherds and their cattle at a watering place
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 113
Herders en hun kudde bij een drenkplaats
Isaac de Moucheron
View of Kleve with the Schwanenburg castle seen from the Lustgarten (pleasure garden)
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 365
Burcht en benedenstad van Kleef met de Zwanenburcht vanaf de Lustgarten
attributed to Jan Lievens
Bust of an Old Man, ca. 1630
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G. 2462
Borststuk van een oude man
Cornelis Beelt
Small whale stranded at Scheveningen, 1663 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 97
Gestrande kleine walvisachtige bij Scheveningen
Nicolaes Berchem
Ruins of Brederode Castle from the south, in an imaginary setting
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 110
Ruine van kasteel Brederode vanuit het zuiden, in een gefantaseerde omgeving
Bartholomeus Breenbergh Cornelis van Poelenburch
Landscape with bathing women
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 104
Landschap met badende vrouwen
Quiringh van Brekelenkam
Reading hermit near a ruin, 1661 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 302
Lezende heremiet bij een ruïne
J. Breuningk
Still life with grapes, peaches and walnuts
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 428
Stilleven met druizen, perziken en walnoten
Elias van den Broeck
Cactuses and lizards
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 73
Kaktussen en hagedissen
Elias van den Broeck
Still life with flowers
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 448
Bloemstilleven
Elias van den Broeck
Still life with flowers
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2332
Bloemstilleven
Hendrick ter Brugghen
Liberation of Saint Peter from prison, 1629 gedateerd
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 913
De bevrijding van Petrus uit de gevangenis
Michiel van Mierevelt
Portrait of an unknwon man
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 295
Portret van een onbekende man
Frans van Mieris (I)
Selfportrait of Frans van Mieris (I)
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2385
Zelfportret van Frans van Mieris (I)
Frans van Mieris (I)
Portrait of Cunera van der Cock, wife of the painter, ca. 1662
Schwerin, Staatliches Museum Schwerin, inv./cat.nr. G 2384
Portret van Cunera van der Cock, echtgenote van de schilder
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?