Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Abbreviated literature is Voorhelm Schneevoogt 1873
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1591
1645
1699
1753
1807
1861
1914
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
383 results, 1 - 50 shown , page 1 of 8
Boëtius Adamsz. Bolswert after Peter Paul Rubens
Solomon gives verdict; he commands a soldier to divide the living child in two; the true mother objects to Solomon's verdict (1 Kings 3:25-27)
London (England), British Museum, inv./cat.nr. R,3.22
Het oordeel van Salomo: Salomo beveelt een soldaat het levende kind in tweeën te snijden ; De ware moeder smeekt het levende kind zeker niet te doden (1 Koningen 3:25-27)
Christian Gottfried Schultze after Peter Paul Rubens
Nessus and Deianira, 1778 gedateerd
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
Nessus en Deianira
Boëtius Adamsz. Bolswert after Peter Paul Rubens
Interior of a barn with the Prodigal Son repenting his sins while tending the swine, 1618-1625
Stockholm, Nationalmuseum Stockholm
Stalinterieur met het berouw van de Verloren Zoon die de zwijnen hoedt
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 18de eeuw after Peter Paul Rubens
The Tribute Money, 18de eeuw
Private collection
De cijnspenning (Mattheus 22:19)
Cornelis van Caukercken (I) after Peter Paul Rubens
St. Anne
London (England), British Museum, inv./cat.nr. R,4.41
Heilige Anna en de Maagd
Jan Lauwryn Krafft (I) after design of Peter Paul Rubens
Job seated on a dunghill between his wife and his three friends (Job 1-42)
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Job op de proef gesteld tussen zijn scheldende vrouw en drie vrienden (Job 1-42)
attributed to Paulus Pontius (I) after Peter Paul Rubens
Old woman and boy with candles, na 1616
London (England), British Museum, inv./cat.nr. R,4.86
Oude vrouw en jongen met kaarsen
Nicolaes Lauwers after Peter Paul Rubens
Christ shown to the people, na 1634
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Christus aan het volk getoond
Schelte Adamsz. Bolswert after Peter Paul Rubens
Christ expiring on the cross
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Christus aan het kruis
Schelte Adamsz. Bolswert after Peter Paul Rubens
The assumption of the Virgin Mary
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
De tenhemelopneming van Maria
Schelte Adamsz. Bolswert after Peter Paul Rubens
God the Father standing or seated, holding the body of Christ, 'Pitié-du-Notre-Seigneur', 'Not Gottes'
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
De H. Drieënheid met de instrumenten van de Passie: de Nood Gods, ook wel de Genadesoel genaamd
Jacob Neefs after Peter Paul Rubens
The martyrdom of Saint Thomas in India
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
De marteldood van de H. Thomas in India
Frans Pilsen after Peter Paul Rubens
The conversion of Saint Bavo, 1730-1741
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
De bekering van Sint-Bavo
possibly Cornelis Galle (I) after Peter Paul Rubens
The adoration of the Wise Men, Tweede kwart 17de eeuw
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
De aanbidding der koningen
Ignatius Joseph van den Berghe after Peter Paul Rubens
The monstrance held by two cherubs
Haarlem, Teylers Museum
De monstrans gedragen door twee cherubijnen
Anoniem c. 1758 after Peter Paul Rubens
Hagar in the wilderness after her expulsion (Genesis 21: 9-19), c. 1758
Brussels, Koninklijke Bibliotheek van België, inv./cat.nr. Printroom, S.I 27821
Hagar vertwijfeld in de woestijn na haar verbanning (Genesis 21 :9-19)
William French after Peter Paul Rubens
Portrait of Hélène Fourment with a fur coat
The Hague, RKD – Nederlands Institute for Art History (Collection Old Netherlandish Art), inv./cat.nr. BD/0676 - ONS/Original Prints (by inventor)
Portret van Hélène Fourment met een bontmantel
Peter Paul Rubens
Design for the title-page for Gelresche Rechten Des Ruremundtschen Quartiers, ca. 1620
Christie's (London (England)) 2014-07-08 - 2014-07-10, nr. 10
Ontwerp voor de titelpagina van de Gelresche Rechten Des Ruremundtschen Quartiers
Willem Panneels after Peter Paul Rubens
David and Goliath (1 Samuel 17:51), 1630 gedateerd
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-OB-24.452
David en Goliath (1 Samuel 17:51)
Thomas Dick most likely after Peter Paul Rubens
Tomyris and Cyrus, ca. 1839
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1892,0714.687
Tomyris en Cyrus
Jakob Matthias Schmutzer after Peter Paul Rubens
The Fortitude of Scaevola, 1776 gedateerd
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1864,0714.86
De vastberadenheid van Scaevola
Schelte Adamsz. Bolswert after Peter Paul Rubens
Landscape with horses at a draw-well, 1638
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1891,0414.1281
Landschap bij zonsopgang met paarden bij een waterput
after Schelte Adamsz. Bolswert after Peter Paul Rubens
Saint Catherine of Alexandria
London (England), British Museum, inv./cat.nr. 1891,0414.839
Heilige Catharina van Alexandrië
Paulus Pontius (I) after Peter Paul Rubens
Equastrian portrait of Ferdinand of Austria, Cardinaal-Infant of Spain (1609-1641), na 1635
Madrid (Spain), Museo Municipal
Ruiterportret van Ferdinand van Oostenrijk, kardinaal-infant van Spanje (1609-1641)
Paulus Pontius (I) after Peter Paul Rubens
Portrait of Philip IV, King of Spain 1605-1665), 1632 gedateerd
Madrid (Spain), private collection Antonio Correa
Portret  van Philips IV, koning van Spanje (1605-1665)
Paulus Pontius (I) after Peter Paul Rubens after Diego Rodriguez de Silva y Velázquez
Portrait of Don Gasparo de Guzmàn y Pimentel, Count-Duke of Olivares, Duke of San Lucar de Barrameda (1587-1645), 1622-1625
Madrid (Spain), Museo Municipal
Portret van don Gasparo de Guzmàn y Pimentel, graaf-hertog van Olivares, hertog van San Lucar de Barrameda (1587-1645)
Pieter Soutman after Peter Paul Rubens
The fall of the damned, 1642 gedateerd
Galerie Gerda Bassenge (Berlin) 2000-05-26 - 2000-05-27, nr. 5474
De val der verdoemden
Michel Lasne after design of Peter Paul Rubens
Susanna and the elders (Daniel 13:1-63), na 1620
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Susanna en de ouderlingen (Daniël 13:1-63)
Michel Lasne after Peter Paul Rubens
Maria met kind, 1617-1620
Whereabouts unknown
Maria met kind
Andries Jacobsz. Stock Peter Paul Rubens
The sacrifice of Abraham: An angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:10-12), na 1614
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Het offer van Abraham: Een engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:10-12)
Willem Buytewech (I) after Peter Paul Rubens
The penitent Mary Magdalene
Galerie Gerda Bassenge (Berlin) 1999-06-04 - 1999-06-05, nr. 5290
De boetvaardige Maria Magdalena
Willem Buytewech (I) after Peter Paul Rubens
The stigmatisation of Saint Francis of Assisi
Galerie Gerda Bassenge (Berlin) 1999-06-04 - 1999-06-05, nr. 5289
De stigmatisering van de Heilige Franciscus van Assisi
Lucas Vorsterman (I) after Peter Paul Rubens
Christ and the tribute money for Caesar, 1621 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
Christus en de penning voor Caesar
Lucas Vorsterman (I) after Peter Paul Rubens
The descent from the cross, 1620 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen
De kruisafneming van Christ
Christoffel Jegher after Peter Paul Rubens
Jesus and John the Baptist as children in an arcadian wooded landscape, na 1628
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Christus en Johannes de Doper als kinderen met het lam in een arcadisch boslandschap
Jacob Neefs after Peter Paul Rubens
The fall of the rebel angels (Book of Revelation 12: 7-9)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Val van de opstandige engelen (Openbaring 12: 7-9)
Pieter de Jode (II) after Peter Paul Rubens
Portrait of archduke Charles of Austria
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Portret van aartshertog Karel van Oostenrijk
Paulus Pontius (I) after Peter Paul Rubens
Portrait of Ladislaus Sigismund IV, king of Poland (1595-1648), 1624 gedateerd
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Portret van Wladislaus Sigismund IV, koning van Polen (1595-1648)
Jan van der Heyden after Peter Paul Rubens
Portrait of Ladislaus Sigismund IV, king of Poland (1595-1648), na 1624
Haarlem, Teylers Museum
Portret van Wladislaus Sigismund IV, koning van Polen (1595-1648)
after Peter Paul Rubens
Portrait of Wladislaus-Sigismund, king of Poland
Haarlem, Teylers Museum
Portret van Wladislaus-Sigismund, koning van Polen
after Peter Paul Rubens
Portrait of Wladislaus-Sigismund, king of Poland
Haarlem, Teylers Museum
Portret van Wladislaus-Sigismund, koning van Polen
Jonas Suyderhoef after Peter Paul Rubens
Portrait of Maximilian, archduke of Austria (1558-1618)
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Portret van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk (1558-1618)
Lucas Vorsterman (I) after Peter Paul Rubens
Portrait of Maximilian von Habsburg, Archduke of Austria
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Portret van Maximilian von Habsburg, aartshertog van Oostenrijk
Pieter de Jode (II) after Peter Paul Rubens
Portrait of Maximilian von Habsburg, archduke of Austria
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Portret van Maximilian von Habsburg, aartshertog van Oostenrijk
Pieter de Jode (II) after Peter Paul Rubens
Portrait of King Philips III of Spain
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Portret van koning Philips III van Spanje
after Peter Paul Rubens
Portrait of koning Philips III van Spanje
Haarlem, Teylers Museum
Portret van koning Philips III van Spanje
Willem Panneels after Peter Paul Rubens
David beheads Goliath with a sword (1 Samuel 17:51) 71H1443, 1630
Haarlem, Teylers Museum
David onthoofdt Goliat met een zwaard  (1 Samuël 17:51)
Jean François Janinet after Peter Paul Rubens
Portrait of Henry IV, king of France, 1777 gedateerd
Haarlem, Teylers Museum
Portret van Hendrik IV, koning van Frankrijk
Claude Dupin de Franclieu after Peter Paul Rubens
Portrait of Hendrik IV, king of France
Vienna, Graphische Sammlung Albertina
Portret van Hendrik IV, koning van Frankrijk
after Peter Paul Rubens
Portrait of emperor Charles V
Haarlem, Teylers Museum
Portret van keizer Karel V
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?