Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Herzog Anton Ulrich-Museum
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1425
1509
1593
1677
1761
1845
1927
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
1258 results, 1 - 50 shown , page 1 of 26
Abraham Genoels (II)
Angelica and Medoro in an Italianate landscape with ruins
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 151
Angelica en Medoro in een italianiserend landschap met ruïnes
Cornelis de Wael (1592)
Winter landscape with robbers and their booty outside a town
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 419
Winterlandschap met struikrovers met hun buit bij een stad
Cornelis de Wael (1592)
Chariots and a soldiers resting in a landscape
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 419
Stoet van wagens en rustende soldaten in een landschap
attributed to Renier Meganck
Wooded landscape with shepherds and cattle on the road
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1368
Bebost landschap met herders en vee op weg
Jeremias Falck after Daniel Schultz
Portrait of prince Bogusław Radziwiłł (1620-1669), 1654 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum
Portret van prins Bogusław Radziwiłł (1620-1669)
Willem Hondius and Dirk Janszoon van Santen after Abraham van Westerveld
Portrait of Vasile Lupu (1595-1661), 1651 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. P-Slg. illum. 3.8
Portret van Vasile Lupu (1595-1661)
Willem Hondius after Daniel Schultz
Portrait of John II Casimir, king of Poland (1609-1672), 1650
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. P-Slg. illum. 3.41
Portret van Jan II Casimir, koning van Polen (1609-1672)
after Rembrandt
Bust of an old woman, ca. 1631
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 257
Borststuk van een oude vrouw
Albrecht Dürer
The betrothal of the virgin Mary, 1504
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 4143
De verloving van Maria
Hendrik de Clerck
Holy family with St. Ann and Joachim
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1862
H. Familie met HH. Anna en Joachim
Chrispijn van den Broeck
The flight into Egypt
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 2168
De vlucht naar Egypte
Maerten de Vos
St. Roch
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 2302
H. Rochus in de woestijn met engel en hond die hem brood brengt
Maerten de Vos
Alchemist
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 2301
De alchemist
Maerten de Vos
The judgement of Solomon: Solomon gives verdict; he commands a soldier to divide the living child in two; the true mother objects to Solomon's verdict (1 Kings 3:25-27)
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1087
Het oordeel van Salomo: Salomo beveelt een soldaat het levende kind in tweeën te snijden ; De ware moeder smeekt het levende kind zeker niet te doden (1 Koningen 3:25-27)
Maerten de Vos
Burying the dead, one of the (seven) Acts of Mercy
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1762
Het begraven van de doden, een van de werken van barmhartigheid
Hans Speckaert
Barak comes to Jael's tent; she shows him Sisera's body
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 343
Jaël toont Barak het lichaam van Sisera (Richteren 4:12-24)
Gerard de Lairesse
Nude male seated, rear
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. geen
Zittend manlijk naakt, rugfiguur
Aertgen Claesz. van Leyden
Christ chasing the money-lenders from the temple
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1750
Christus verdrijft de geldwisselaars uit de tempel
Joachim Wtewael
Jupiter and Io
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z 265
Jupiter verleidt Io en verandert haar in een koe
Maerten de Vos
The massacre of the innocents
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1089
De kindermoord te Bethlehem
François Desportes
Hound with death hare, 1716 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 530
Jachtstilleven met jachthond en dode haas met doorkijk naar landschap
Jan Collaert (I) after Jan Snellinck (II)
Orpheus playing the lyre, and the nine muses
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum
Orfeus en de negen muzen
Abraham van Diepenbeeck
Children's bacchanal in a forest: the upbringing of Bacchus
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 123
Kinderbacchanaal in een boslandschap: de jeugd van Bacchus
studio of Jacques Jordaens
Twelfth Night, the Feast of Epiphany, ca. 1640-1645
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 119
De koning drinkt, het Driekoningenfeest
Barent Fabritius
Peter in the house of Cornelius: the Holy Ghost descends upon Cornelius and his family, who are baptized by Peter (Acts 10:25), 1653 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 268
Petrus in het huis van Cornelius: de H. Geest daalt neer over Cornelius en zijn familie; zij worden gedoopt door Petrus (Handelingen 10:25)
Klaes Molenaer
River landscape with cottages on the banks and fishermen with a boat in the foreground
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 385
Rivierlandschap met boerderijen aan de oever en vissers bij een roeiboot op de voorgrond
attributed to Chaerles de Hooch
Landscape with buildings by the water, Tobias and the angel in the foreground, ca. 1630
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 337
Landschap met gebouwen aan de waterkant, Tobias en de engel in de voorgrond
attributed to Adriaen Jansz. Ocker
Wooded hilly landscape with a stone bridge crossing a river
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 345
Bebost heuvellandschap met een stenen brug over een rivier
possibly Jan Asselijn
Italianate landscape with a water fall and cattle, ca. 1640
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 350
Italianiserend landschap met waterval en koeien
Michiel Carrée
Italianate mountainous landscape with animals near a ruin
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1080
Italianiserend berglandschap met vee bij een ruïne
is/was called Pieter Wouwerman (II)
Soldiers playing cards before a cottage
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 371
Kaartspelende soldaten voor een huis
Justus van Huysum (I)
Cavalry skirmish in a mountainous landscape
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 423
Ruitergevecht in een berglandschap
Jacob de Wet (I)
Aeneas carrying his father Anchises from the burning Troy
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 251
Aeneas draagt Anchises uit het brandende Troje
Pieter de Molijn
Dune landscape with a horse-drawn wagon, 1626 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 338
Duinlandschap met een boerenwagen
Louis Chalon
Mountainous river landscape with moored boats, jaren 1730
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 416
Bergachtig rivierlandschap met aangemeerde boten
Louis Chalon
Mountainous river landscape with moored boats, jaren 1730
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 415
Bergachtig rivierlandschap met aangemeerde boten
Jan van Goyen
Fantasy view of a village, with the Petronellakapel at De Bilt, 1623 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 339
Gefantaseerd dorpsgezicht met de Petronellakapel in De Bilt
Leonaert Bramer
The continence of Scipio
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z 1221
De grootmoedigheid van Scipio
Adriaen Backer
The rape of the Sabine women: they are carried off by Romulus and his men during a feast, 1671 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 285
De Sabijnse maagdenroof
Jacob Adriaensz. Backer
Portrait of an unknown man
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 282
Portret van een onbekende man
Jacob Adriaensz. Backer
The shepherd Cimon spying on Iphigenia and her friends (Boccaccio, Decamerone, day 5 no 1), c. 1642
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 670
De herder Cimon bespiedt Ifigeneia en haar gezellinnen (Boccaccio, Decamerone, dag 5 nr 1)
Abraham Bloemaert
The adoration of the Christ-child by Mary and Joseph, ca. 1622-1625
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 428
De aanbidding van Jezus door Maria en Jozef
Cornelis Schut (I)
The triumph of Silenus
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. Z. 1020
De triomf van Silenus
Abraham Bloemaert
Saint John the Baptist preaching in the desert, ca.1630
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 172
De prediking van Johannes de Doper in de wildernis
Hendrick Bloemaert or after Hendrick Bloemaert
The apostles Peter Cephas and Paul discussing in Jerusalem (Galatians 1:18), c.a 1635
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 173
De apostels Petrus Kefas en Paulus discussiërend in Jeruzalem (Galaten 1:18)
Ferdinand Bol
Gaius Fabricius, surnamed Luscinus, as an ambassador in Pyrrhus' camp; he bravely stands his ground as Pyrrhus suddenly draws aside a curtain to disclose an elephant, 1654-1656
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 248
De onverschrokkenheid van Fabritius in Pyrrhus' legerkamp
Leonaert Bramer
Christ's dispute with the doctors in the temple, 1647 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 222
De twaalfjarige Jezus temidden der schriftgeleerden in de tempel
attributed to Thomas van Apshoven
Wooded mountain landscape with shepherds
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 108
Bebost berglandschap met herders
Bonaventura Peeters (I)
River landscape with sailing vessels near a jetty, 1636 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 141
Rivierlandschap met zeilboten bij een aanlegplaats
Leonaert Bramer
The circumcision of the Christ-child by the priest in the temple (Luke 2:21), 1647 te dateren
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1079
De besnijdenis van Jezus in de tempel (Lucas 2:21)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?