Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Hessisches Landesmuseum (Darmstadt)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1400
1475
1550
1625
1700
1775
1849
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
401 results, 1 - 50 shown , page 1 of 9
Peeter Gijsels
Jachtstilleven met hert, zwaan, konijnen en gevogelte in een landschap
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. 212 (cat. 1914)
Jachtstilleven met hert, zwaan, konijnen en gevogelte in een landschap
attributed to Pseudo-Vinckboons
Landschap met kasteel en galante figuren
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE: 557; cat. Bergsträsser 1979, nr. 34 met afb., als: Louis de Caullery
Landschap met kasteel en galante figuren
Dirk Kuipers
River mouth with ships, boats and figures
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 991, als Jan Kuyper
Riviermonding met schepen, bootjes en figuren
attributed to Pieter de Jode (I) possibly Friedrich Sustris
Coat of arms of Jacques de Joigny de Pamèle (1536-1587), Bishop of Saint-Omer, Archdeacon of Flanders; from left to right the saints: Omer, Benedict, Bertinus and William of Maleval
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 900; cat. Bergsträsser 1979, nr. 112 met afb., als anoniem
Wapenschild van Jacques de Joigny de Pamèle (1536-1587), Bisschop van Saint-Omer, Aartsdiaken van Vlaanderen; van links naar rechtsde heiligen Omer, Benedictus, Bertinus en Willem van Maleval
after Hans Bol
Hilly landscape with castle, churches and other buildings, in the background a lake
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 509; cat. Bergsträsser 1979, nr. 20
Heuvelachtig landschap met kasteel, kerken en andere gebouwen, op de achtergrond een meer
Roelant Savery
Two beggars
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. Hz 8743; cat. Bergsträsser 1979, nr. 80 met afb.
Twee bedelaars
Roelant Savery
Two standing figures
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. Hz 8744; cat. Bergsträsser 1979, nr. 81 met afb.
Twee staande figuren
Roelant Savery
Landscape with buildings and figures
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. Hz 8728; cat. Bergsträsser 1979, nr. 82 met afb.
Landschap met gebouwen en figuren
Pieter Stevens (II)
Roman ruins (interior of the Colosseum?)
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. Hz 1771; cat. Bergsträsser 1979, nr. 93 met afb.
Romeinse ruïnes (interieur van het Colosseum?)
Pieter Stevens (II)
City on a river, trees on the foreground
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. Hz 8734; cat. Bergsträsser 1979, nr. 95 met afb.
Stad aan een rivier, op de voorgrond bomen
after Bartholomeus Spranger
Ceres, Juno and Minerva
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 414; cat. Bergsträsser 1979, nr. 90
Ceres, Juno en Minerva
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 16de eeuw
The adoration of the Kings, 16de eeuw
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 390; cat. Bergsträsser 1979, nr. 109
De aanbidding der koningen
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
Woman with bird, 17de eeuw
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 427; cat. Bergsträsser 1979, nr. 126
Vrouw met vogel
after Hendrik de Clerck
The meeting of David and Abigail, who kneels before him and brings him supplies for his men (1 Samuel 25:23)
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 876; cat. Bergsträsser 1979, nr. 39 met afb.
De ontmoeting van David en Abigaïl, die hem mondkost voor zijn leger brengt (1 Samuel 25:23)
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 16de eeuw
Mountain landscape with village, 16de eeuw
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 404 recto; cat. Bergsträsser 1979, nr. 115 recto
Berglandschap met dorp
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 16de eeuw
Mountain landscape with village, 16de eeuw
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 404 verso; cat. Bergsträsser 1979, nr. 115 verso
Berglandschap met dorp
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 16de eeuw possibly Marcus Gheeraerts (I)
City at a river in a hilly landscape, 16de eeuw
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 398; cat. Bergsträsser 1979, nr. 106 met afb.
Stad aan een rivier in een heuvelachtig landschap
Adriaen van der Werff
Kneeling female figure
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 947
Geknielde vrouwenfiguur
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 18de eeuw
Portrait of the painter Claude Lorrain (1604/'05-1682), 18de eeuw
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 933, als 'Zeeman'
Portret van de schilder Claude Lorrain (1604/'05-1682)
Cornelis de Grient
Ships off the coast
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1001
Schepen voor de kust
Johannes Cornelis Haccou
Fishing boats at the coast at low tide, 1820 gedateerd
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1029
Vissersboten bij de kust bij laag water
Hendrik Kobell
Ships on the high seas
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 989
Schepen op volle zee
Pieter van Loo (1735-1784)
Boats at a shore
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 981
Boten bij een oever
Hendrik Kobell
Ships in front of a rocky coast with stormy weather
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1077
Schepen voor rotskust met stormachtig weer
Pieter van Loo (1735-1784)
Landscape with moored boat and mill
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 982
Landschap met aangemeerde boot en molen
Hendrik Kobell
Fishing boats on calm water
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1034
Vissersboten op kalm water
Joos de Momper (II)
Town in a hilly landscape
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 434; cat. Bergsträsser 1979, nr. 77 met afb.
Stad  in heuvellandschap
Johannes Cornelis Haccou
Fishing boats with figures on open water, 1819 gedateerd
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1030
Vissersboten met figuren op open water
Jan ten Compe
View on city wall with dilapidated fortifications and fishing figures
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1025
Gezicht op stadswal met vervallen fortificaties en vissende figuren
Johannes Huibert Prins
Shop interior with figures
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. Hz 2093
Winkelinterieur met figuren
Jan Hulswit
Polder landscape with windmills
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1033
Polderlandschap met molens
Maarten van Heemskerck
Last Judgement, 1552 gedateerd
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 394; cat. Bergsträsser 1979, nr. 61 met afb.
Het laatste oordeel
Aert Schouman
Two birds on a branch
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 960
Twee vogels op een tak
Jan van Huijsum
Flower still life with tulips and roses in a vase with putti, on a stone ledge
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 898
Bloemstilleven met tulpen en rozen in een vaas met putti, op een stenen plint
Maarten van Heemskerck
Paul preaching in Ephesus, 1549 gedateerd
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 393; cat. Bergsträsser 1979, nr. 60 met afb.
Paulus predikend in Ephese (Handelingen 19)
Jacob Jordaens (I)
The Fall of Man: the snake offers the apple to Eve, Eve offers the fruit to Adam (Genesis 3:6)
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 921
De Zondeval: De slang geeft Eva de appel, Eva biedt Adam het fruit aan (Genesis 3:6)
Abraham Bloemaert
Figures near a shed, ca. 1615-1625
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 614
Boerenschuur met figuren
Abraham Bloemaert
Seated woman and study of hands and braided hair, ca. 1605-1615
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 412 recto
Zittende vrouw en studie van handen en een hoofd
after Friedrich Sustris
Christ on the cross flanked by the two malefactors, with Mary, John, and Mary Magdalene, 16de eeuw
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. Hz 565; cat. Bergsträsser 1979, nr. 101
Christus aan het kruis tussen de twee moordenaars, met Maria, Johannes en Maria Magdalena
Paulus van Liender
A view of the city of Utrecht from the north
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 986, als Stadsgezicht
Gezicht op de stad Utrecht vanuit het noorden
Franciscus Andreas Milatz
Harlem, the Kleine Houtpoort
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 980, als Toren en brug
Haarlem, de Kleine Houtpoort
Cornelis Pronk
Harlem, the Kleine Houtpoort
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 971, als Toren aan een rivier
Haarlem, de Kleine Houtpoort
Meester van het Kurpfälzisches Skizzenbuch
Frankenthal, the buthcery and the watermill, 16de eeuw
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 641; cat. Bergsträsser 1979, nr. 74 met afb.
Frankenthal, op het slachthuis en de watermolen
Paulus Constantijn la Fargue
The Hague, Binnenhof
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1008, als Stadsgezicht
Den Haag, Binnenhof
Hendrik van der Straaten
Italian river landscape with bridge, figures and cattle
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 839+
Italianiserend rivierlandschap met brug, figuren en vee
Christiaan van Geelen (I)
Landscape with figures and cattle, in the background a village with a mill
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 685
Landschap met figuren en vee, op de achtergrond een dorp met een molen
Cornelis de Vos
Head of a boy
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. Hz 2624
Jongenskop
David Teniers (I)
Hurdy-gurdy player
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 574
Liereman
Jan ten Compe
Amsterdam, the Polderhuis on the Boerenwetering as seen from the Mennonietensloot
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1024, als 'Wintervoorstelling met schaatsers'
Amsterdam, het Polderhuis aan de Boerenwetering gezien vanaf de Mennonietensloot
Bartholomeus Barbiers
Windmill and a portage
Darmstadt (Germany), Hessisches Landesmuseum (Darmstadt), inv./cat.nr. AE 1013
Windmolen en een overtoom
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?