Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Johann Wilhelm von der Pfalz
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1799
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
230 results, 1 - 50 getoond , pagina 1 van 5
Anthony van Dyck
Portrait of a man, possibly Pieter Snayers (1599-?), 1626-1632
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 592
Portret van een man, mogelijk Pieter Snayers (1599-?)
Sebastiaan Vrancx
Pilgrims in a village, 1622 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 2058
Bedevaartgangers bij een dorp
Adriaen van de Velde
River landscape with ferry, 1667 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 1853
Rivierlandschap met veerpont
Adriaen van der Werff
Lot made drunk by his daughters (Genesis 19:33-34), 1694 gedateerd
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister
Lots dochters maken hun vader dronken (Genesis 19:33-34)
Adriaen van der Werff
The banishment of Hagar and Ishmael, 1701 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. L2525
De wegzending van Hagar en Ismael (Genesis 21:16-21)
Adriaen van der Werff
Solomon gives verdict: Solomon gives verdict; he commands a soldier to divide the living child in two; the true mother objects to Solomon's verdict (1 Kings 3:25-27), ca. 1697
Bayreuth, Staatsgalerie im Neuen Schloss Bayreuth, inv./cat.nr. 1179
Het oordeel van Salomo: Salomo beveelt een soldaat het levende kind in tweeën te snijden; De ware moeder smeekt het levende kind zeker niet te doden (1 Koningen 3: 25-27)
Adriaen van der Werff
The visitation, 1708 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 253
De visitatie
Adriaen van der Werff
The Annunciation, 1706 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 252
De annunciatie
Adriaen van der Werff
The twelve year old Jesus in the temple among the doctors, 1708 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 236
De twaalfjarige Jezus in de tempel met de schriftgeleerden
Adriaen van der Werff
The assumption of the Virgin Mary, 1714 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 228
De tenhemelopneming van Maria
Adriaen van der Werff
The descending of the Holy Ghost, 1711 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 227
De uitstorting van de Heilige Geest
Adriaen van der Werff
The burial of Christ, 1703 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 224
De graflegging van Christus
Adriaen van der Werff
Ecce Homo, 1698 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 222
Ecce Homo (Johannes 19:4-6)
Adriaen van der Werff
The mocking and crowning with thorns of Christ, 1710 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 239
De bespotting en doornenkroning van Christus
Adriaen van der Werff
The flagellation of Christ, 1710 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 238
De geseling van Christus
Adriaen van der Werff
Christ on the cross with Mary, swooning at his feet, 1708 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 223
Christus aan het kruis met Maria, bezwijmd aan zijn voeten
Adriaen van der Werff
The carrying of the cross with Christ collapsing, 1712 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 240
De kruisdraging van Christus met de val
Adriaen van der Werff
The ascension of Christ, 1710 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 226
De hemelvaart van Christus
Adriaen van der Werff
The resurrection of Christ, 1713 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 225
De wederopstanding van Christus
Adriaen van der Werff
The adoration of the shepherds, 1703 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. P 1778 (cat. 1979)
De aanbidding van de herders
Adriaen van der Werff
The Holy Family with John the Baptist as child, 1715 gedateerd
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, inv./cat.nr. 2973
De Heilige Familie met Johannes de Doper als kind
Adriaen van der Werff
De kruisafneming (Mattheüs 27: 57-58), 1704 gedateerd
Rome, Villa Albani
De kruisafneming (Mattheüs 27: 57-58)
Adriaen van der Werff
Rest on the flight into Egypt, 1702 gedateerd
Bayreuth, Staatsgalerie im Neuen Schloss Bayreuth
Rust op de vlucht naar Egypte
Adriaen van der Werff
The Holy Family during the rest on the flight to Egypt, 1706 gedateerd
London, National Gallery (London), inv./cat.nr. 3909
De heilige familie tijdens de rust op de vlucht naar Egypte
Adriaen van der Werff
The penitent Mary Magdalene contemplating in the wilderniss, 1705 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek
De boetvaardige Maria Magdalena in contemplatie
Adriaen van der Werff
The penitent Mary magdalene in the wilderness, 1707 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 285
De boetvaardige Maria Magdalena in de wildernis
Adriaen van der Werff
Diana discovers the pregnancy of Callisto, 1704 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. 2535
Diana ontdekt de misstap van Callisto
Adriaen van der Werff
Venus en Amor, 1684 gedateerd
Miami (Florida), Vizcaya Museum & Gardens
Venus en Amor
Adriaen van der Werff
Amorous couple in a park, 1689 gedateerd
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1812 (cat. 1930)
Liefkozend paar in een park
Adriaen van der Werff
Children playing in front of a statue of Hercules, 1687 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 250
Spelende kinderen voor een standbeeld van Hercules
Peter Paul Rubens
St. Christopher carries the infant Christ across the dark river, 1611-1612
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 72
Christoffel draagt Christus in het donker de rivier over
Gerard Dou
The quack, 1652 gedateerd
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. St.4
De kwakzalver
Peter Paul Rubens
Portrait of Ferdinand, Cardinal-Infante of Spain (1609-1641), 1628 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 335
Portret van Ferdinand, kardinaal-infant van Spanje (1609-1641)
Gerard Dou
Old woman cutting bread for two boys by the light of an oil lamp, ca. 1655 of later
Boston (Massachusetts), Museum of Fine Arts Boston, inv./cat.nr. 2003.71
Oude vrouw brood snijdend voor twee jongens bij het licht van een olielamp
Rembrandt
The Descent from the Cross, 1632/33
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 395
De Kruisafneming
Anthony van Dyck
Self-portrait with golden chain, ca. 1625
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 405
Zelfportret met gouden ketting
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 17de eeuw
Farmers and milkmaids on the go with their herd in a landscape with a rainbow, 17de eeuw
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 312
Boeren en melkmeisjes onderweg met hun kudde in een landschap met een regenboog
Peter Paul Rubens and Jan Brueghel (I)
Madonna and Child in floral crest, ca. 1620
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 331
Madonna en kind in een bloemenkrans
Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) 1620-1640 after Peter Paul Rubens
Philip IV (1605-1665), king of Spain, 1620-1640
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 787
Filips IV van Spanje (1605-1665)
Peter Paul Rubens
Portrait of Elisabeth of Bourbon, wife of Philip IV of Spain, na 1625
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 310
Portret van Elisabeth van Bourbon, vrouw van Philips IV van Spanje
Peter Paul Rubens
At night, an angel of the Lord decimates the Assyrian camp: 185.000 soldiers are killed (2 Kings 19:35; Isaiah 37:36-37), ca. 1612-1614
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 326
De engel doodt 185000 soldaten der Assyriërs gedurende de nacht (2 Koningen 19:35; Jesaja 37)
Peter Paul Rubens
The reconciliation of Esau and Jacob (Genesis 33:3-4), ca. 1625-1628
Oberschleissheim, Staatsgalerie im neuen Schloss Schleissheim
De verzoening van Jacob en Esau (Genesis 33:3-4)
Rembrandt
The raising of the cross, ca. 1633
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 394
De Kruisoprichting
Rembrandt
The Ascension, 1636 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 398
De Hemelvaart
Adriaen van der Werff
The honouring of the arts with the portraits of Johann Wilhelm of the Palatine (1658-1716), Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743) and Adriaen van der Werff (1659-1722), 1716 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 260
De huldiging der kunsten met de portretten van Johann Wilhelm van de Palts (1658-1716), Anna Maria Luisa de' Medici (1667-1743) en Adriaen van der Werff (1659-1722)
Anthony van Dyck
Portrait of an unknown man, 1628-1634
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 407
Portret van een onbekende man
Anthony van Dyck
Portrait of an unknown man, 1630-1632
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 369
Portret van een onbekende man
Anthony van Dyck
Portrait of a woman with a lace ruff, standing full length, 1630-1632
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 368
Portret van een vrouw met grote kanten kraag, staande ten voeten uit
Anthony van Dyck
Portrait of the sculptor Georg Petel from Augsburg (?-1635), 1628 te dateren
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 406
Portret van de Augsburgse beeldhouwer Georg Petel (?-1635)
Peter Paul Rubens
The martyrdom of Saint Laurence, ca. 1615
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 338
Het martyrium van de Heilige Laurentius
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?