Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Johann Wilhelm von der Pfalz
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1507
1556
1605
1654
1703
1752
1799
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
229 results, 1 - 50 shown , page 1 of 5
Rembrandt
Passion Series, 1632-1646
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 393, 394, 395, 396, 397, 398
Passie-serie
after Pieter Soutman
Portrait of King Sigismund III Vasa of Poland (1566-1632) in coronation robe, ca. 1642
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 984
Portret van koning Sigismund III Wasa van Polen (1566-1632) in kroningsgewaad
Frans Francken (II)
Dinner at the house of Nicolaas Rockox, mayor of Antwerp, ca. 1630-1635
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 858
Gastmaal in het huis van Nicolaas Rockox, burgemeester van Antwerpen
Peter Paul Rubens
The Death of Seneca, ca. 1614-1615
Munich, Alte Pinakothek
De dood van Seneca
Adriaen van der Werff
Sarai [Sara] brings Hagar to Abram [Abraham] (Genesis 16:3-4), 1699 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 261
Sarai [Sara] brengt Hagar tot Abram [Abraham] (Genesis 16:3-4)
Adriaen van der Werff
Angels crown the Virgin in heaven, 1713 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. N 82
Engelen kronen Maria  tot koningin der hemelen
Jan Brueghel (I)
View of a village near a river, with figures at a landing place, 1616 gedateerd
Sotheby's (London (England)) 2008-07-09, nr. 19
Gezicht op een dorp aan een rivier, met figuren bij een aanlegplaats
Ferdinand Bol
Woman wearing a feather cap and veil, ca. 1648
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 610
Vrouw met bevederde muts en sluier
Gerard ter Borch (II)
Boy de-fleaing a dog, ca. 1655
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. inv.nr. 589
Jongen die een hond vlooit
Peter Paul Rubens
Venus trying to prevent Adonis from going hunting, ca. 1610
Düsseldorf, Museum Kunstpalast, inv./cat.nr. M2300
Venus tracht Adonis te weerhouden van de jacht
Eglon van der Neer
Young woman tuning a lute, 1678 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 204
Jonge vrouw die een luit stemt
Eglon van der Neer
Fainted woman, 1680 gedateerd
Private collection
Flauwgevallen vrouw
Peter Paul Rubens and Frans Snijders and Jan Wildens
A fruit garland upholded by seven putti, ca. 1616
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 330
Een vruchtenguirlande gedragen door zeven putti
Gabriel Metsu
Twelfth Night, ca. 1653-1655
Munich, Alte Pinakothek
De koning drinkt (Driekoningenfeest)
Frans van Mieris (I)
Woman teasing her lap dog, 1662 gedateerd
Worcester (Massachusetts), Worcester Art Museum (Massachusetts), inv./cat.nr. 2003.50
Vrouw die haar schoothondje plaagt
Frans van Mieris (I)
The doctor's visit, 1667 gedateerd
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. Paul Getty Museum, inv./cat.nr. 86.PB.634
Het bezoek van de dokter
Gerard Dou
Woman praying before her meal, ca. 1645-1650
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 588
Vrouw biddend voor haar maaltijd
Frans Snijders
Kitchen scene with game and vegetables, with a serving boy holding a bunch of grapes, ca. 1615-1620
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 198
Keukenstuk met jachtbuit en een dienaar die een druiventros vasthoudt
Frans Snijders
Dogs attacking a fallow deer, 1630-1639
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 5218
Honden vallen een damhert aan
Eglon van der Neer
Self portrait of Eglon van der Neer (1634-1703), 1696 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 1872
Zelfportret van Eglon van der Neer (1634-1703)
Caspar Netscher
Young woman in a window feeding a parrot, 1666 gedateerd
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington)
Jonge vrouw in venster, een papegaai voerend
studio of Peter Paul Rubens and Peter Paul Rubens
Saint Peter and Saint Paul, 1613-1621
Oberschleißheim, Staatsgalerie im neuen Schloss Schleissheim, inv./cat.nr. 336-3904
De apostels Petrus en Paulus
Jan Steen
Love sickness, ca. 1659-1663
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 158
Hier baet geen medesyn want het is minnepyn
Peter Paul Rubens
The adoration of the shepherds, 1619 gedocumenteerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 303
De aanbidding der herders
Peter Paul Rubens
Pentecost: the Holy Spirit descends on the Virgin Mary and the apostles, 1619 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 999
Pinksteren: het uitstorten van de Heilige Geest
studio of Peter Paul Rubens
Decius Mus being consacrated to the kingdom of Death (Livy VIII, 6-9-10), na 1616
Neuburg an der Donau, Staatsgalerie Neuburg an der Donau, inv./cat.nr. 323
Decius Mus wordt aan het dodenrijk gewijd  (Livius VIII, 6-9-10)
Otto Marseus van Schrieck
Forest floor still life with thistle and rodent, ca. 1670
Landshut, Staatsgalerie in der Stadtresidenz Landshut, inv./cat.nr. 1966
Bosstilleven met distel en knaagdier
Adriaen van der Werff
The adoration of the sheperds (Luke 2:8-20), 1706 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 254
De aanbidding der herders (Lukas 2:8-20)
Adriaen van der Werff
Christ's agony in the garden at Gethsemane, 1711 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 237
Christus in de Hof der Olijven te Getsemane
Adriaen van der Werff
Simeon singing in the Temple, 1705 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 235
De zingende Simeon in de Tempel
after follower of Rembrandt
Portrait of Rembrandt van Rijn, vroege 18de eeuw
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 429
Portret van Rembrandt van Rijn (1606-1669)
Peter Paul Rubens
The abduction of Leucippus'daughters, ca. 1616-1618
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 321
De schaking van de dochters van Leucippos
Peter Paul Rubens
Self-portrait with his first wife Isabella Brant (1591-1626), 1609-1610
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 334
Zelfportret met zijn eerste echtgenote Isabella Brant (1591-1626)
Abraham Mignon
Field flowers in woodland, jaren 1670
Ansbach, Staatsgalerie in der Residenz Ansbach, inv./cat.nr. 1645
Veldbloemen in een bos
Peter Paul Rubens
The fall of the damned during the Last Judgement, ca. 1619
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. AP 611
De val der verdoemden tijdens het  Laatste Oordeel
Peter Paul Rubens
The Last Judgement, 1615-1616
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. AP 890
Het  Laatste Oordeel
Anthony van Dyck
Susanna being harassed by the Elders (Daniel 13:1-64), ca. 1621-1627
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 595
Suzanna belaagd door de ouderlingen (Daniël 13:1-64)
manner of/after Nicolaes Berchem
Meridional landscape with huntsmen en travellers near a ruin, na 1650
Hampel Kunst Auktionen München (Munich) 2013-09-19 - 2013-09-20, nr. 596
Zuidelijk landschap met jagers en reizigers bij een ruïne
Rachel Ruysch
Still life of flowers in a wicker basket, waarschijnlijk 1711
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 1285 (1890)
Stilleven van bloemen in een rieten mand
Rachel Ruysch
Still life of fruit, animals and insects on a mossy ground, 1711 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 1276 (1890)
Stilleven van vruchten, dieren en insecten op een mossige ondergrond
Rachel Ruysch
Flowers and fruit in a forest, 1714 gedateerd
Augsburg, Städtische Kunstsammlungen Augsburg, inv./cat.nr. 12580
Bloemen en vruchten in een bos
Rachel Ruysch
Flowerpiece, 1715 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 878
Bloemstuk
Rachel Ruysch
Flowers in a glass vase, with a praying mantis, on a marble ledge, 1708 gedateerd
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, inv./cat.nr. 430
Bloemen in een glazen vaas, met een bidsprinkhaan, op een marmeren blad
Rachel Ruysch
Still life of fruit and animals at the bottom of a a tree in front of a grotto, 1709 gedateerd
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 420
Stilleven van vruchten en dieren bij een boomstam voor een grot
Adriaen van der Werff
Solomon gives verdict; he commands a soldier to divide the living child in two; the true mother objects to Solomon's verdict (1 Kings 3:25-27, 1697 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 1777
Het oordeel van Salomo: Salomo beveelt een soldaat het levende kind in tweeën te snijden ; De ware moeder smeekt het levende kind zeker niet te doden (1 Koningen 3:25-27)
Eglon van der Neer
Esther swoons in front of Ahassuerus (Esther Apocryphia 15:7), 1696 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 1186
Ester bezwijmt voor  Ahasveros (Ester Apocrief 15:7)
Adriaen van der Werff
Self-portrait of the artist with a double portrait of his wife Margaretha van Rees (1669-1732) and their daughter Maria (1692-1731), 1697 gedateerd
Florence, Galleria degli Uffizi, inv./cat.nr. 971
Zelfportret van de kunstenaar met het dubbelportret van zijn vrouw Margaretha van Rees (1669-1732) en hun dochter Maria (1692-1731)
Frans van Mieris (I)
Soldier with a pipe blowing out smoke, 1662 gedateerd
Worcester (Massachusetts), Worcester Art Museum (Massachusetts), inv./cat.nr. 2003.51
Soldaat met een pijp die rook uitblaast
Adriaen van der Werff
Adam and Eve at the corpse of Abel, 1699 gedateerd
Turin, Galleria Sabauda
Adam en Eva bij het lijk van Abel
Adriaen van der Werff
Rosary cycle, 1705-1714
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 221-228, 235-240, 252-254
Rozenkranscyclus
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?