Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Leopold Wilhelm (Archduke of Austria)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1438
1480
1522
1564
1606
1648
1690
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
148 results, 1 - 50 shown , page 1 of 3
Pieter Neefs (I) and Sebastiaan Vrancx
Interior of the Church of the Jesuits (before the fire of 1718) in Antwerp, ca. 1630
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG1051
Interieur van de Jezuitenkerk (vóór de brand van 1718) in Antwerpen
Anthony van Dyck
Samson taken by the Philistines (Judges 16:19-21), ca. 1630
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 512
De gevangeneming van Simson (Richteren 16:19-21)
Anthony van Dyck
Portrait of Infanta Isabella Clara Eugenia as a widow as a nun of Saint Clare, 1627 te dateren
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG496
Portret van de Infanta Isabella Clara Eugenia als weduwe in het habijt van de Ongeschoeide Clarissen
tapestry workshop of Jan Cordijs and Boudewijn van Beveren after design of Jacob Jordaens (I)
Series of tapestries with the Proverbs, ca. 1647
Hluboká nad Vltava, Zámek Hluboká
Reeks wandtapijten met Spreekwoorden
tapestry workshop of Boudewijn van Beveren after design of Jacob Jordaens (I)
Usury is a great evil, a plague in the town, ca. 1647
Hluboká nad Vltava, Zámek Hluboká, inv./cat.nr. 6593
De woeker is een groot kwaad, een erge pest in de stad
tapestry workshop of Boudewijn van Beveren after design of Jacob Jordaens (I)
Nature is content with a little, ca. 1647
Hluboká nad Vltava, Zámek Hluboká, inv./cat.nr. 6590
De natuur is tevreden met weinig
tapestry workshop of Boudewijn van Beveren after design of Jacob Jordaens (I)
As the old cock crows, the young cock learns, ca. 1647
Hluboká nad Vltava, Zámek Hluboká
Zo de ouden zongen, piepen de jongen
tapestry workshop of Jan Cordijs after design of Jacob Jordaens (I)
The pitcher goes often to the well until it breaks, ca. 1647
Hluboká nad Vltava, Zámek Hluboká, inv./cat.nr. 6591
De kruik gaat zolang te water tot ze barst
tapestry workshop of Boudewijn van Beveren after design of Jacob Jordaens (I)
The master pulls the cow out of the ditch by its tail, ca. 1647
Hluboká nad Vltava, Zámek Hluboká, inv./cat.nr. 6589
De meester trekt de koe bij z'n staart
Bartholomeus Spranger
Self portrait, ca. 1585-1586
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 1137
Zelfportret
Giambattista Moroni
Portrait of the artist Alessandro Vittoria (1525-1608), ca. 1552-1553
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 78
Portret van de kunstenaar Alessandro Vittoria (1525-1608)
Domenico Fetti
Portrait of a male member of the Gonzaga family, possibly Federico (II) Gonzaga (1500-1540), ca. 1620
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 2423
Portret van een mannelijk lid van de familie Gonzaga, mogelijk Federico (II) Gonzaga (1500-1540)
Peter Paul Rubens after Tiziano
Portrait of marchesa Isabella d' Este (1474-1539), ca. 1605
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1534
Portret van marchesa Isabella d' Este (1474-1539)
Pieter Aertsen
Vanitas Still-life with in the background Christ in the House of Martha and Mary, 1552 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 6927
Vanitas stilleven met op de achtergrond Christus in het huis van Martha en Maria
Jacob Duck
Interior with soldiers inspecting the booty and with a pleading woman, tweede helft jaren 1630
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 610
Interieur met soldaten de buit inspecteren en een smekende vrouw
Anthony van Dyck
Drunken Silenus, supported by satyrs, 1617-1621
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 1017
De dronken Silenus ondersteund door jonge mannen
possibly Jan Cossiers and possibly Jacob Jordaens (I) after Peter Paul Rubens
The meeting of the two Ferdinands at Nördlingen, 1634-1635
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 525
De ontmoeting tussen koning Ferdinand van Hongarije en kardinaal-infant Ferdinand van Spanje te Nördlingen
Pieter Bruegel (I)
The building of the tower of Babel (Genesis 11:3-5), 1563 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1026
De bouw van de toren van Babel (Genesis 11:3-5)
David Rijckaert (III)
The suffering of the peasants: soldiers plundering a village, 1649 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 733 (cat. 1991)
Het lijden van de boeren: soldaten plunderen een dorp
David Teniers (II) after Peter Paul Rubens
Andromeda chained to the rock, 1638-1639
Christie's (New York City) 2012-06-06, nr. 89
Andromeda vastgekluisterd aan de rots
Robert van den Hoecke
View at Oostende, c. 1650
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 454
Gezicht op Oostende
Robert van den Hoecke
Soldiers in a military camp
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1731
Soldaten in een legerkamp
Robert van den Hoecke
Pleasure on the ice on a canal of Brussels, 1649 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 656
IJsvermaak op de stadsgracht van Brussel
Daniël Seghers and Anoniem Zuidelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1650
Cartouche decorated with flowergarlands surrounding a portrait of archduchess Maria Anna of Austria (1610-1665), ca. 1650
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 9105
Cartouche versierd met bloemguirlandes rondom een portret van aartshertogin Maria Anna van Oostenrijk (1610-1665)
Peter Paul Rubens
Anne of Austria (1601-1666), Queen of France, 1622 gedateerd
Pasadena (California), Norton Simon Museum
Portret van Anna van Oostenrijk (1601-1666)
Peter Paul Rubens
Andromeda chained to the rock, 1638-1639
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 785
Andromeda vastgekluisterd aan de rots
Hans Speckaert
Portrait of Cornelis Cort (c. 1533-1578), ca. 1575
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 1163
Portret van Cornelis Cort (c. 1533-1578)
David Teniers (II) after Jacopo Bassano
Allegory of Autumn: activities concerning the wine harvest, na 1652
Lempertz (Keulen) 2016-11-17 - 2016-11-19, nr. 1060
Allegorie op de herfst: werkzaamheden rond de wijnoogst
Egbert Lievensz. van der Poel
Landscape with farm at a river, 1647 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 579
Landschap met boerderij bij een rivier
Jan van der Venne
Beggar playing the hurdy-gurdy, accompanied by a boy with a triangle
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 772
Bedelaar met draailier, begeleid door een jongen met triangel
Jacopo Bassano
The martyrdom of Saint Sebastian, 1574 gedateerd
Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon
Het martelaarschp van de H. Sebastiaan
Adriaen van Ostade
The village barber pulling teeth, ca. 1637
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. 748
De dorpsbarbier bij het kiezentrekken
Cornelis van Poelenburch
The Annunciation, ca.1635
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 614
De annunciatie
Joachim Wtewael
Actaeon is changed into a stag and killed by his own dogs, 1607 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 1052
Actaeon, die Diana en haar nimfen bij het baden verrast, wordt in een hert veranderd en door zijn eigen honden verscheurd
Philips Wouwerman
An attaque on travelers by robbers in a mountainous landscape, c. 1650-1660
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 669
Een roofoverval op reizigers in een bergpas
Philips Wouwerman
Horses swimming and drinking in a river, c. 1650-1660
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 713
Een paardenwed
Hans de Jode
View of the palace of the Sultan on the Bosphorus at Constantinople, 1659 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 2945
Gezicht op het paleis van de sultan aan de Bosporus te Constantinopel
Frans Wouters
The triumphal procession of Silenus, ca. 1645-1650
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 1718
De triomftocht van Silenus
Frans Wouters
Landscape with Hagar en the angel, ca. 1645-1650
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 441
Landschap met Hagar en de engel
Frans Wouters
Landscape with the Holy family and St. Antony of Padua, ca. 1645-1650
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 445
Landschap met de Heilige Familie en Antonius van Padua
Jan van Ossenbeeck
The annunciation to the shepherds, 1654 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 6801
De verkondiging aan de herders
Jan van Ossenbeeck
Landscape with Jacob and his family on the way to Canaan (Genesis 31:17-18), ca. 1656-1662
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 439
Landschap met de uittocht van Jacob en zijn familie naar Kanaän (Genesis 31:17-18)
Jan van den Hecke (I) and Jan Lievens
Portrait of a laughing young man in a flower garland, c. 1642-1644
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 412
Portret van een lachende jongeman in een bloemkrans
Jan van den Hecke (I)
Portrait bust of a young woman in a garland of fruit and flowers, 1645-1650
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 551
Portretbuste van een jonge vrouw in een krans van vruchten en bloemen
Jan van den Hecke (I)
Flowers in a vase on a window sill, on the background the siege of Grevelingen/Gravelines of 1652, 1652 te dateren
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 7989
Bloemen in een vaas op een vensterbank, op de achtergrond het beleg van Grevelingen/Gravelines  van 1652
Justus Sustermans
Portrait of Eleonora Gonzaga (1598-1655), Holy Roman Empress, 1623-1624
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 1734
Portret van Eleonora Gonzaga (1598-1655) keizeren van het Heilige Roomse Rijk
Gillis Backereel
Hero mourning the dead Leander, jaren 1640
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. Gemäldegalerie, 1711
Hero beweent de dode Leander
Jacopo Palma (il Giovane)
Salome with the Head of John the Baptist, ca. 1599
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. Gemäldegalerie, 39
Salomo met het hoofd van Johannes de Doper
Jan van Hemessen
The calling of Matthew, ca. 1548
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 961
De roeping van Mattheus
Leandro Bassano
The Ascension of Christ
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv./cat.nr. 255
De hemelvaart van Christus
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?