Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Liberna Collection
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1475
1534
1593
1652
1711
1770
1829
Object category
Created in
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
115 results, 1 - 50 shown , page 1 of 3
Jan Lievens
Portrait of Joost van den Vondel (1587-1679), ca. 1655-1660
Mettingen, Draiflessen Collection
Portret van Joost van den Vondel (1587-1679)
Cornelis Visscher (II)
Self portrait of Cornelis Visscher II (c.1629-1658), 1651 gedateerd
Mettingen, Draiflessen Collection
Zelfportret van Cornelis Visscher II (ca.1629-1658)
Crispijn de Passe (I)
Angel with sponge and dice (instruments of the Passion)
Mettingen, Draiflessen Collection
Engel met spons en dobbelstenen (lijdenswerktuigen van Christus)
Jacob Jordaens (I)
Allegory of Love teaching Music, ca. 1644
Mettingen, Draiflessen Collection
Allegorie op de muziek die de liefde onderwijst
Moses ter Borch
Standing man with his hand in his pockets
Mettingen, Draiflessen Collection
Staande man met zijn handen in zijn zakken
Anthony van Dyck
Madonna with female saints, 1624
Mettingen, Draiflessen Collection
Maria met kind en vrouwelijke heiligen
Jan van Huijsum
Vase of flowers in a niche
Mettingen, Draiflessen Collection
Vaas met bloemen in en nis
Jacob de Wit
Allegory of Temperance and Patience, 1725
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. D 172
Allegorie van de Gematigdheid en het Geduld
Monogrammist MVO (formerly called Michiel van Overbeek)
Orti Farnesiani, ruins of the Domus Flaviorum and the Torre delle Milizie, Rome
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 164
Orti Farnesiani, resten van het Domus Flaviorum, de Torre delle Milizie, Rome
Monogrammist MVO (formerly called Michiel van Overbeek)
View of the Ponte Molle, Rome
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 165
Ponte Molle, Rome
Ferdinand Bol
The annunciation to the shepherds, ca. 1650
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 147
De verkondiging aan de herders
Lambert Doomer
Travellers at a country inn, in/na 1644
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 76
Reizigers bij een herberg
Lambert Doomer
Mountain landscape wit river and castle, 1690 gedateerd
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 92
Berglandschap met rivier, brug en kasteel
Pieter Jansz.
A man near a burning candle on a pedestal
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Staande man bij een brandende kaars op een piëdestal
Pieter Jansz.
Women with palmbranches and men with glas in hand around an woman on a pedestal
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Vrouwen met palmtakken, mannen met glas en een zittende vrouw op een piëdestal
Adriaen van de Venne
Emblem with a crown, pigeon, crucifix and a rainbow, 165(4?) gedateerd
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Emblema met kroon, duif, kruis en regenboog
Adriaen van de Venne
Men sawing wood near Delft, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Houtzagers in de buurt van Delft
Adriaen van de Venne
A mole crawling out of the earth, pounced upon by a bird, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Een mol, kruipend uit zijn hol, wordt door een vogel aangevallen
Adriaen van de Venne
Weavers at work with a weaver's shuttle, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Werkplaats met wevers en weefgetouw
Adriaen van de Venne
Boys fighting in a street, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Vechtende straatjongens
Adriaen van de Venne
Death and an old man, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
De Dood en een oude man
Adriaen van de Venne
A woman seeing a log burning in the middle with water issuing from the end, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Een vrouw ziet dat een houtblok in het midden brandt en aan het uiteinde water afscheidt
Adriaen van de Venne
A woman boiling sausages, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Een vrouw worstjes kokend in een keuken
Adriaen van de Venne
The feast of king Belshazzar, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Het feestmaal van koning Belsasssar
Adriaen van de Venne
Alexander of Macedonia on his throne receives a woman from India, kort voor 1655
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 177 (album)
Tronende Alexander de Grote ontvangt een hem geschonken vrouw uit India
Willem van de Velde (II)
Marine with nine ships, ca. 1700
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 111
Negen schepen op zee
Leendert Overbeek
Landscape with a farmhous, haystack and figures, voor of in december 1776
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 40
Landschap met boerenhuis, hooimijt en figuren
Egbert van Heemskerck (II)
Satire: animals having a drinking-party in a wine cellar
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 86
Dierensatire: drinkgelag in een wijnkelder
Dirk Jan van der Laan
Landscape with a farm near a river
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 44
Landschap met boerderij aan een rivier
Dirk Maas
The riding school
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 32 recto
Een rijschool
Dirk Maas
A cavalry battle
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 32 verso
Een veldslag te paard
Ary van Wanum
Ships on the Merwede in the roadstead off Dordrecht (?)
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 41
Schepen op de Merwede bij Dordrecht (?)
Ary van Wanum
Ships on the Nieuwe Maas in the roadstead off Rotterdam
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 115
Schepen op de Nieuwe Maas bij Rotterdam
Leendert Overbeek
Landscape with a farmhouse and a shepherd with his flog, voor of in december 1776
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 39
Landschap met boerenhofstede en een schaapherder met kudde
Anthonie Crussens
View of Tervuren Castle from the North
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 30
Kasteel Tervuren gezien vanuit het noorden
(after?)
Head of an old man
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 24
Kop van een oude man
Esaias van de Velde
Landscape with buildings and a wooden bridge, ca. 1615
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 59
Landschap met poortgebouw en een houten brug over een riviertje
Esaias van de Velde
Soldiers throwing dice in a barn, 1629 gedateerd
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 89
Dobbelende soldaten in een wachtlokaal
attributed to Jan Lievens
A painter's studio
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 79
Een schilder in zijn atelier
Pieter Jansz.
Peasants in the open air
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 77
Boerse figuren buiten rond een ton
attributed to Meester van 1527
The adoration of the shepherds, 1527-1537
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 4
De aanbidding van de herders
Pieter Coecke van Aelst (I)
The stoning of Stephen
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 70
De steniging van de H. Stefanus
attributed to Jacob Cornelisz
The descent from the cross
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 3
De kruisafneming
Jacob Matham
Bust of a young woman, gedateerd 15 juni 1602
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 73
Kop van een jonge vrouw
Pieter Jansz. Quast
A standing man with plumed hat
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 84
Staande man met veer op zijn hoed
Herman Saftleven
Marigold, 23 juli 1683 gedateerd
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 134
Goudsbloem
Dirck Vellert
St. Bruno reading the papal letter
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 68
H. Bruno leest de pauselijke brief
Maerten de Vos
A Hapsburg monarch receiving a delegation
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 139
Een Hapsburgse vorst ontvangt een delegatie
Maerten de Vos
Horatius Cocles at the Pons Sublicius, 1600 gedateerd
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 140
Horatius Cocles vechtend op de Pons Sublicius
Allaert van Everdingen
Landscape with building among trees
Mettingen, Draiflessen Collection, inv./cat.nr. 42
Boomrijk landschap met twee gebouwen
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?