Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Musée Napoléon
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1425
1496
1567
1638
1709
1780
1847
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
94 results, 1 - 50 shown , page 1 of 2
Rembrandt
Susanna, 1636 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 147
Suzanna
Rembrandt
Simeons song of praise, 1631 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 145
Het loflied van Simeon
Anthony van Dyck
Portrait of Quintijn Simons (1592-?), 1634-1635
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 242
Portret van Quintijn Simons (1592-?)
Anthony van Dyck
Portrait of Anna Wake (?-?), wife of Pieter Stevens, 1628 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 240
Portret van Anna Wake (?-?), chtgenote van Pieter Stevens
Daniël Seghers Abraham van Diepenbeeck
The Virgin and the Christ-child appearing to Saint Leopold of Austria, 1647 gedateerd
Montpellier, Musée Fabre, inv./cat.nr. D 892-3-1
De verschijning van de Madonna en het Kind aan de H. Leopold van Oostenrijk
Anthony van Dyck
Portrait of Peeter Stevens (....-1668), husband of Anna Wake, 1627 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 239
Portret van Peeter Stevens (....-1668), echtgenoot van Anna Wake
Jan van Eyck
Group portrait of Mary with Christ and chancellor Nicolas Rolin (1376-1462), ca. 1430
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1271
Groepsportret van Maria met Christus en kanselier Nicolas Rolin (1376-1462)
Adriaen van der Werff
Adam and Eve, 1711 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 332
Adam en Eva
Jacob van Loo
Diana resting and bathing with her nymphs, ca. 1665
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 274
Rustende Diana met haar badende nimfen
Rembrandt
Self portrait bare headed, 1633 gedateerd
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1744
Zelfportret, blootshoofds
after Rembrandt
The circumcision of Christ, in of na 1646
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 241
De besnijdenis van Christus
Rembrandt
Tronie of a man with a feathered beret, tussen 1634 en 1640
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 149
'Tronie' van een man met een gevederde baret
after Rembrandt or possibly Rembrandt
Self portrait with gorget, ca. 1629
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 148
'Zelfportret' met halsberg
Philips Wouwerman
The ascension of Christ, ca. 1660
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 306
De hemelvaart van Christus
Anthony van Dyck
The vision of St. Antony of Padua, ca. 1629
Milan, Pinacoteca di Brera, inv./cat.nr. 701
Het visioen van Antonius van Padua
Abraham Janssens (I)
Venus, Juno and Minerva arguing for Jupiter over the Golden Apple of Eris
Munich, Alte Pinakothek, inv./cat.nr. 4884
Venus, Juno en Minerva ruziën voor Jupiter over de Gouden Appel van Eris
after Samuel van Hoogstraten
Self-Portrait at 18 years old, ca 1645
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 1022
Zelfportret als 18-jarige
Claes Moeyaert
The calling of Saint Matthew, 1639 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 228
De roeping van de apostel Matteüs
Joachim Wtewael
The marriage-feast of Peleus and Thetis in the clouds, 1602 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 174
De bruiloft van Peleus en Thetis in de wolken
Moyses van Wtenbrouck
Achelous' banquet with Theseus and Pirithous (Ovid, Metamorfoses), ca. 1640
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 217
De maaltijd van Theseus en Piri bij de stroomgod Achelaos (Ovidius, Metamordosen)
Anthony van Dyck
Pharisees bring a woman accused of adultery before Christ (John 8:2-11)
Madrid (Spain), Hospital de la Venerable Orden Tecera de San Francisco
Christus en de door farizeeërs opgebrachte overspelige vrouw (Johannes 8:2-11)
Richard Brakenburgh
Smoking and drinking company in a village inn, 1689 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. 329
Rokend en drinkend gezelschap in een dorpsherberg
Jan van Huchtenburg
The Battle of Zenta, 11 September 1697: Prince Eugene of Savoy beats the Ottoman army at while crossing the river Tisa, 1712 gedateerd
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 886
De slag bij Zenta, 11 september 1697: prins Eugenius van Savoie verslaat de Osmaanse troepen, terwijl deze de rivier de Tisa oversteken
Jan van Huchtenburg
The Battle of Chiari 1 spetember 1703: Prince Eugene of Savoy beats the French army, that occupied Turin, under marshal Villeroy at the river Oglio near Chiari, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 887
De slag bij Chiari : prins Eugenius van Savoie verslaat het Franse bezettingsleger van Turijn onder maarschalk Villeroy bij de rivier de Oglio nabij Chiari
Jan van Huchtenburg
The Battle of Luzzara, 15 August 1702: Prince Eugen of Savoy fighting the French army under marshal Louis, duc de Vendôme, at the river Po, near Luzzara, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 889
De slag bij Luzzara, 15 augustus 1702: prins Eugenius van Savoye in gevecht met het Franse leger onder maarschalk Louis Joseph, duc de Vendôme bij de rivier Po nabij Luzzara
Jan van Huchtenburg
The (second) Battle of Höchstädt near Blenheim near the Danube, 30 August 1704: decisive victory of Eugen of Savoy and the Duke of Marlborough over the French and Bavarian armies under Elector Max Emanuel and marshal Tallard, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 890
De (tweede) slag bij  Höchstädt nabij Blenheim nabij de Donau, 13 Augustus 1704: overwinning van Eugenius van Savoie en de hertog van Marlborough over de Frans-Beierse troepen onder keurvorst Max Emanuel en maarschalk Tallard
Jan van Huchtenburg
The Battle of Cassano d'Adda, 16 August 1705 between Eugene of Savoy and Philippe Vendôme, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 896
De slag bij Cassano d'Adda, 16 augustus 1705 tussen Eugenius van Savoie en Philippe Vendôme
Jan van Huchtenburg
The Siege and Relief of Turin, 7 September 1706: Eugene of Savoy chases the French troops under Louis de la Feuillade and the reliefforce under Philippe, duc d'Orléans away from Turin, 1712 gedateerd
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 891
Het beleg en ontzet van Turijn, 7 September 1706 : Eugenius van Savoie verjaagt de  belegerende Franse troepen onder Louis de la Feuillade en de hulptroepen onder Philippe, hertog van Orléans van Turijn
Jan van Huchtenburg
The Battle of Oudenarde, 11 July 1708: the British, Dutch and Austrian troops under Eugene of Savoy and the duke of Marlborough beat the French under Louis Joseph, Duke of Vendôme and Louis, Duke of Burgundy, oldest grandson and (at that moment) heir-apparent of Louis XIV, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 892
De slag bij Oudenaarde, 11 juli 1708: de troepen van Engeland, de Republiek en het Heilige Roomse Rijk onder leiding van de hertog van Marlborough en Eugenius van Savoie verslaan de Fransen onder Louis Joseph, duc de Vendôme en Louis, duc de Bourgogne, oudste kleinzoon en op dat moment) kroonprins van Louis XIV
Jan van Huchtenburg
The Battle of Malplaquet, 11 September 1709: a Pyrrhic victory of the Habsburg, English, Dutch and Prussian troops under the Duke of Marlborough, Eugene of Savoy and Johan Willem Friso of Orange over the French under Maréchal de Boufflers, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 894
De slag bij Malplaquet, 11 september 1709: een Pyrrhus-overwinning van de Habsburgese, Engelse, Hollandse en Pruisische troepen onder de hertog van Marlborough, Eugenius van Savoie en Johan Willem Friso van Oranje op de Fransen onder Maréchal de Boufflers
Jan van Huchtenburg
The Battle of Peterwardein/Petrovaradin, 5 August 1716: decisive victory of the Imperial troops under Eune of Savoy over the Ottoman troops under Grand Vizier Damat Ali, 1716 gedateerd
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 897, cat. 612
De slag bij Peterwardein/Petrovaradin, 5 augustus 1716: verpletterende overwinning van Oostenrijks-keizerlijke troepen onder Eugenius van Savoie over de numeriek sterkere Ottomaanse troepen onder Groot-vizier Damat Ali
Jan van Huchtenburg
The Battle of Belgrado, 16 August 1717: Eugene of Savoy's greatest victory over the Turkish-Ottoman troops under Grand Vizier Chalil Pasha, na 1710
Turijn, Galleria Sabauda, inv./cat.nr. 898
De slag bij Belgrado, 16 augustus 1717: Eugenius van Savoie verslaat het Turkse leger onder Grootvizier Chalil Pasja voor Belgrado
Justus Juncker
Master at the easel, 1752
Kassel (Hessen), Gemäldegalerie Alte Meister (Museumslandschaft Hessen Kassel)
Meester aan de schildersezel
circle of Peter Paul Rubens
Doouble portrait of a couple with a dog, ca. 1625
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 15034
Dubbelportret van een echtpaar met een jachthond
Adriaen van der Werff
The penitent Saint Mary Magdalene, 1708-1709
Whereabouts unknown
De boetevaardige heilige Maria Magdalena
Adriaen van der Werff
Adam and Eve at the corpse of Abel, 1699 gedateerd
Turijn, Galleria Sabauda
Adam en Eva bij het lijk van Abel
Gerard van Honthorst
The Concert, 1623 gedateerd
Washington (D.C.), National Gallery of Art (Washington), inv./cat.nr. 2013.38.1
Het concert
Nicolaes Berchem
Shepherds by Roman ruins, 1661 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 13
Herders bij Romeinse ruïnes
Gerard Dou
Self portrait with family portrait, ca. 1650-1655
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 303
Zelfportret met familieportret
Jan Brueghel (I) and Peter Paul Rubens
Battle of Amazones, ca. 1597-1599
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I 10021
Amazoneslag
Wolfgang Heimbach
Portrait of Queen Christina of Sweden (1626-1689), 1660 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GK 709
Portrait of Koningin Christina van Zweden (1626-1689)
Jan Victors
Haman begging Queen Esther for his life, while King Ahasuerus orders his execution (Esther 7:7), 1642 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 253
Haman smeekt Ester om genade, Ahasverus beveelt zijn executie (Ester 7:7)
Jan Victors
Samuel anointing David in the presence of his father Jesse and his brothers (1 Samuel 16:13), 1653 gedateerd
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv./cat.nr. GG 255
Samuel zalft david tot koning in het bijzijn van zijn vader Jesse en zijn broers  (1 Samuël 16:13)
Caspar Netscher
Company playing music, 1665 gedateerd
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 125
Musicerend gezelschap
Philips Wouwerman
Battle scene, ca. 1655-1660
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, inv./cat.nr. 219
Veldslag
Joachim von Sandrart (I)
The mystic marriage of Saint Catherine of Alexandria with the Chtrist-Child, with Saints Leopold and Wilhelm looking on, 1647 gedateerd
Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv./cat.nr. GG 1117
Het mystieke huwelijk van de H. Catherina van Alexandrië met het Christuskind, op de achtergrond de HH. Leopold en Wilhelm
Cornelis Kruseman after Rafaël
Sketch of Rafael Coronation of the Virgin, ca. 1821-1847
Nijhoff (The Hague) 1869-04-19 - 1869-04-22, nr. 77, p. 74
Schets naar Raphael (kroning der Heilige Maagd)
studio of Peter Paul Rubens possibly Jan van den Hoecke
The Flight of Cloelia, na 1619
Paris, Musée du Louvre, inv./cat.nr. 1210
De vlucht van Cloelia
Rafaël
Coronation of the Virgin, ca. 1502-04
Rome, Musei Vaticani, inv./cat.nr. 334
De kroning der Heilige Maagd
Anthony van Dyck
Pentecost: the Holy Ghost descends upon Mary and the apostles, ca. 1617-1620
Potsdam (Germany), Bildergalerie am Schloss Sanssouci, inv./cat.nr. GK I.10623
Het Pinksterwonder: de uitstorting van de H. Geest
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?