Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Collection is Staatliche Graphische Sammlung München
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1400
1475
1550
1625
1700
1775
1847
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
Technical examination type
Document type
Researcher
0 related places within map
627 results, 1 - 50 shown , page 1 of 13
Pieter Jansz. is/was called Gerbrand van den Eeckhout
Cartouche bekroond met twee wapenschilden
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 10285; cat. Wegner 1973, nr. 551 met afb., als: Gerbrand van den Eeckhout
Cartouche bekroond met twee wapenschilden
Meester van de Barmhartige Samaritaan
An angel restraints Abraham from sacrifycing Isaac (Genesis 22:10-12), ca. 1545
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6848
Een engel weerhoudt Abraham om Isaak te offeren (Genesis 22:10-12)
Johan van Lintelo
H. Andreas
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1995:25
H. Andreas
Jacques de Gheyn (II)
Standing soldier with rifle and sword
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1996:29
Staande soldaat met geweer en zwaard
Peter Paul Rubens
Study for the portrait of the Duke of Lerma, ca. 1603
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1983: 84 Z.
Studie voor het portret van de Hertog van Lerma
Bernard van Orley
Romulus and Remus bring the head of Amulius to Numitor
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 979
Romulus en Remus brengen het hoofd van Amulius naar Numitor
Pieter Aertsen
Saint Martin sharing his cloak with a beggar, ca. 1554
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1949:32
Sint Maarten met de bedelaar
Pauwels Franck
Landscape with a city on a river
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 11734
Landschap met stad aan een rivier
Leonaert Bramer
The naked Lazarillo drags himelf to the altar, 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 460, afb.
De naakte Lazarillo sleept zich naar het altaar (Lazarillo de Tormes dl. 2, cap. 20, p. 126)
Joachim Wtewael
Danae receiving Jupiter in the guise of a shower of gold (Ovid, Metanmorphoses 4:611), ca. 1606-16010
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1011; cat. Wegner 1973, nr. 142, afb.
Danaë ontvangt Jupiter in de gedaante van een regen van goud (Ovidius, Metamorfosen 4:611)
Arnold Houbraken
Pygmalion en het Venusbeeld (Metamorfosen 10:243-297)
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 2000 : 27
Pygmalion en het Venusbeeld (Metamorfosen 10:243-297)
Nicolaas Verkolje
De Kunst overwint de Tijd
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1993:17
De Kunst overwint de Tijd
Dirck Dalens (II)
Wooded hilly landscape with figures and cattle
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1997:35
Boomrijk heuvellandschap met figuren en vee
Samuel van Hoogstraten
Christ and the woman of Samaria
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 1559; cat. Wegner 1973, nr. 1275 met afb, als: Omgeving van Rembrandt
Christus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:15)
Cornelis Galle (I) after Peter Paul Rubens
Maria met kind in een nis met engelen en vruchtenguirlandes
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 30487
Maria met kind in een nis met engelen en vruchtenguirlandes
Leonaert Bramer
Lazarillo is questioned by the police (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 15, p. 42), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
Lazarillo wordt door de politie ondervraagd (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 15, p. 42)
Leonaert Bramer
Lazarillo is witness to the quarrel between the indulgence seller and his henchman (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 16, p. 44), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
Lazarillo is getuige van de ruzie tussen de aflaatverkoper en zijn trawant (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 16, p. 44)
Leonaert Bramer
The quarrel between the indulgence seller and his henchman degenerates into a fight (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 16, p. 44), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
De ruzie tussen de aflaatverkoper en zijn trawant ontaardt in een gevecht (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 16, p. 44)
Leonaert Bramer
The indulgence seller preaches from the pulpit (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 16, p. 46), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 413, afb.
De aflaatverkoper preekt vanaf de kansel (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 16, p. 46)
Leonaert Bramer
The indulgence seller provides his accomplice mental assistance (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 16, p. 48), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 414, afb.
De aflaatverkoper verleent zijn medeplichtige geestelijke bijstand (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 16, p. 48)
Leonaert Bramer
Lazarillo as water seller (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 17, p. 50), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 415, afb.
Lazarillo als waterverkoper (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 17, p. 50)
Leonaert Bramer
Lazarillo becomes city announcer (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 17, p. 51), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 416, afb.
Lazarillo wordt stadsomroeper (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 17, p. 51)
Leonaert Bramer
Lazarillo's marriage is consecrated (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 18, p. 52), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 417, afb.
Lazarillo's huwelijk wordt ingezegend (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 18, p. 52)
Leonaert Bramer
Lazarillo makes friends with German landsquenets (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 19, p. 54), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 418, afb.
Lazarillo sluit vriendschap met Duitse landsknechten (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 19, p. 54)
Leonaert Bramer
Lazarillo says goodbye to his family (Lazarillo de Tormes part 2, chapter 1, p. 59), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 419, afb.
Lazarillo neemt afscheid van zijn familie (Lazarillo de Tormes dl. 2, cap. 1, p. 59)
Leonaert Bramer
Lazarillo's reunion with his impoverished master (Lazarillo de Tormes part 2, chapter 2, p. 61), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 420, afb.
Lazarillo's weerzien met zijn aan lager wal geraakte meester (Lazarillo de Tormes dl. 2, cap. 2, p. 61)
Leonaert Bramer
The maids of Lazarillo meet with officers (Lazarillo de Tormes part 2, chapter 2, p. 62), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 421, afb.
De deernen van Lazarillo's meester ontmoeten officieren (Lazarillo de Tormes dl. 2, cap. 2, p. 62)
Leonaert Bramer
The chaplain checks the number of loaves of bread in his suitcase (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 7, p. 21), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
De kapelaan controleert het aantal broden in zijn koffer (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 7, p. 21)
Leonaert Bramer
The chaplain nails down the suitcase (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 8, p. 22), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
De kapelaan spijkert de koffer dicht (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 8, p. 22)
Leonaert Bramer
The chaplain shows the empty mouse trap to the neighbours (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 9, p. 25), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
De kapelaan toont de lege muizenval aan de buurvrouwen (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 9, p. 25)
Leonaert Bramer
The chaplain discovers the second suitcase key in Lazarillo's mouth (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 10, p. 27), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
De kapelaan ontdekt de tweede koffersleutel in Lazarillo's mond (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 10, p. 27)
Leonaert Bramer
Lazarillo, beaten half to death by the chaplain, is being nursed (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 10, p. 28), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
Lazarillo, door de kapelaan half dood geslagen, wordt verpleegd (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 10, p. 28)
Leonaert Bramer
Lazarillo becomes servant of a distinguished gentleman (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 11, p. 29), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 405, afb.
Lazarillo wordt dienaar van een voorname heer (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 11, p. 29)
Leonaert Bramer
Lazarillo and his master walk along a market stall (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 11, p. 30), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 406, afb.
Lazarillo en zijn meester lopen langs een marktkraam (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 11, p. 30)
Leonaert Bramer
Lazarillo shares his begged meal with his master (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 13, p. 38), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
Lazarillo deelt zijn bij elkaar gebedelde maaltijd met zijn meester (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 13, p. 38)
Leonaert Bramer
Lazarillo runs into a funeral procession (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 14, p. 39), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
Lazarillo komt een lijkstoet tegen (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 14, p. 39)
Leonaert Bramer
Lazarillo and the blind beggar eating from the bunch of grapes (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 4, p. 11), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 391, afb.
Lazarillo en de blinde bedelaar eten van de druiventros (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 4, p. 11)
Leonaert Bramer
Lazarillo vomits (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 4, p. 13), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 392, afb.
Lazarillo vomeert (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 4, p. 13)
Leonaert Bramer
Women wash the battered Lazarillo with wine (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 4, p. 13), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 393, afb.
Vrouwen wassen de toegetakelde Lazarillo met wijn (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 4, p. 13)
Leonaert Bramer
Lazarillo's successful revenge on the blind beggar (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 5, p. 15), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 394, afb.
Lazarillo's geslaagde wraakneming op de blinde bedelaar (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 5, p. 15)
Leonaert Bramer
Lazarillo takes up office with the village chaplain (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 6, p. 17), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 395, afb.
Lazarillo treedt in dienst bij de dorpskapelaan (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 6, p. 17)
Leonaert Bramer
Church collection (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 6, p. 18), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 396, afb.
Kerkcollecte (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 6, p. 18)
Leonaert Bramer
Funeral (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 6, p. 19), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
Begrafenis (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 6, p. 19)
Leonaert Bramer
Funeral meal (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 6, p. 19), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
Begrafenismaal (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 6, p. 19)
Leonaert Bramer
Lazarillo lets the tinker open the suitcase of the chaplain (Lazarillo de Tormes part 1, chapter 7, p. 20), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470
Lazarillo laat de ketellapper de koffer van de kapelaan openen (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 7, p. 20)
Leonaert Bramer
Lazarillo's wife is being released by two men (Lazarillo de Tormes part 2, chapter 10, p. 83), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 438, afb.
Lazarillo's vrouw wordt door twee mannen bevrijd (Lazarillo de Tormes dl. 2, cap. 10, p. 83)
Leonaert Bramer
Lazarillo's wife and the archpriest are being captured at night (Lazarillo de Tormes part 2, chapter 10, p. 85), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 439, afb.
De vrouw van Lazarillo en de aartspriester worden 's nachts gevangengenomen (Lazarillo de Tormes dl. 2, cap. 10, p. 85)
Leonaert Bramer
Lazarillo in the service of a monk as carrier (Lazarillo de Tormes part 2, chapter 12, p. 89), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 440, afb.
Lazarillo als pakjesdrager in dienst van een monnik (Lazarillo de Tormes dl. 2, cap. 12, p. 89)
Leonaert Bramer
As thanks for his help Lazarillo gets spanked by a brother (Lazarillo de Tormes part 2, chapter 12, p. 90), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 441, afb.
Als dank voor zijn hulp krijgt Lazarillo van een broeder een pak rammel (Lazarillo de Tormes dl. 2, cap. 12, p. 90)
Leonaert Bramer
Lazarillo, de blinde en het beeld van een stier (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 2, p. 5), 1646
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 6470; cat. Wegner 1973, nr. 389, afb.
Lazarillo, de blinde en het beeld van een stier (Lazarillo de Tormes dl. 1, cap. 2, p. 5)
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?