Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • genre is history (as a genre)
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1399
1501
1603
1705
1807
1909
2011
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
14694 results, 1 - 50 shown , page 1 of 294
Jacob Hogers
King Jehoram and the people of Samaria during the great famine, 1655 gedateerd
Deventer, Museum De Waag (Deventer)
Koning Jehoram en het volk van Samaria tijdens grote hongersnood
Karel van Mander (II)
The wedding of Peleus and Thetis, ca. 1589
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv./cat.nr. MB-1991/T-7
De bruiloft van Peleus en Thetis
Jan Harmensz. Muller
Allegorical subject, inscribed 'Et Venus in Vinis'
Amsterdam, Kunsthandel Houthakker
Allegorie: amoureus paar
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio)
Solomon's idolatry (1 Kings 11:7-8)
Christie's (New York City) 2014-01-29 - 2014-01-30, nr. 286
De afgoderij van Salomo (1 Koningen 11:7-8)
Jan Pynas
Christ healing a woman with an issue of blood
Private collection
Christus geneest de bloedvloeiende vrouw
attributed to Jan Erasmus Quellinus
Solomon's sacrifice before the Ark of the Covenant (1 Kings 3:5)
Sotheby's (Amsterdam) 2003-02-18 - 2003-02-20, nr. 757
Salomo's offers bij de wijding van de Ark des Verbonds (1 Koningen 3:5)
Gerard van Honthorst
Christ crowned with thorns, ca. 1622
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. SK-A-4837
De doornenkroning van Christus
Jan Swart van Groningen
De onwaardige bruiloftsgast (Matth. XXII, 2-14)
The Hague/Amsterdam, private collection Henry. M. Knight
De onwaardige bruiloftsgast (Matth. XXII, 2-14)
Meester van de Kruisafneming van Figdor
Het martelaarschap van de H. Bartholomeus, laatste kwart 15de eeuw
Poeldijk (Monster), Parochie Bartholomeus
Het martelaarschap van de H. Bartholomeus
Anthony van Dyck
The Adoration of the Shepherds, ca. 1627-1628
Sotheby's (London (England)) 2018-07-04 - 2018-07-05, nr. 16
De aanbidding de herders
circle of Geertgen tot Sint Jans
Crucified Christ with Saint Dominic and Jerome; in the background other scenes from the Passion, ca. 1480 (?)
Edinburgh, National Galleries Scotland, inv./cat.nr. 1253
De kruisiging met de Heilige Hieronymus en Dominicus; in de achtergrond andere scènes uit de passie
Willem van Herp (I)
Landscape with God the Father who orders Noah to build the Ark
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 105
Landschap met God de Vader, die Noach opdracht geeft de ark te bouwen
Willem van Herp (I)
Landscape with Cain and his family, who till the land
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 106
Landschap met Kain en zijn familie, die het land bewerken
Willem van Herp (I)
Landscape with the sacrifice of Cain and Abel
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 107
Landschap met het offer van Abel en Kain
Willem van Herp (I)
Landscape with God holding Adam and Eve to account for their sin (Genesis 3:9:19)
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 108
God roept Adam en Eva ter verantwoording voor hun zonde (Genesis 3:9:19)
Willem van Herp (I) and Izaak van Oosten
Landscape with thecreation of Adam, Eve and the original sin (Genesis 3)
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 102
Landschap met de schepping van Adam en Eva en de zondeval (Genesis 3)
Willem van Herp (I) and Izaak van Oosten
Landscape with thecreation of birds and fishes
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 103
Landschap met de schepping van de vissen en de vogels
Adriaen van Stalbemt
Feast of the gods on a rocky shore
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 118
Godenmaaltijd op een rotsachtige kust
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1500
Anna-te-Drieën, ca. 1500
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Alte Meister, inv./cat.nr. 840
Anna-te-Drieën
attributed to Frans Badens (II)
Venus and Adonis as lovers
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 141
Venus en Adonis als minnaars
after Peter Paul Rubens attributed to Theodoor van Thulden
Alexander and Roxana, na 1617
Sotheby's (London (England)) 2015-07-08 - 2015-07-09, nr. 183
Alexander en Roxana
Frans Francken (II)
Salome presenting the head of St. John the Baptist to King Herod
Sotheby's (London (England)) 2006-07-06, nr. 144
Salome brengt het hoofd van Johannes de Doper naar koning Herodes
Willem van Herp (I)
Abraham entertaining the angels; the promise of a son is renewed; Sarah, overhearing it, laughs incredulously (Genesis 18:8-13), 1650-1660
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 145
De engelen op bezoek bij Abraham voorzeggen hem wederom de geboorte van een zoon. Sara luistert  stiekem vol ongeloof toe (Genesis 18:8-13)
follower of Anthony van Dyck
Saint Peter
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 151
De H. Petrus
Pièrre Joseph Verhaghen
The finding of Moses, 1773 gedocumenteerd
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 152
Het vinden van Mozes
Jacob van Oost (I)
The Virgin prayer
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 155
De H. Maagd in gebed
Gerard Hoet (I)
Achilles discovered amidst the daughters of Lycomedes
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 277
Achilles ontdekt temidden van de dochters van Lycomedes
Gerard Hoet (I)
Ulysses forces his way into the land of the Lotus-eaters to liberate his companions against their will (?)
Christie's (New York City) 2000-01-27, nr. 277
Odysseus dringt het paleis der Lotofagen binnen om zijn kameraden tegen hun zin te bevrijden (Odyssee IX) (?)
Pietro de Lignis
Saint Martha trampling the dragon, 1620-1629
Sotheby's (London (England)) 2006-07-05, nr. 45
De H. Martha vertrapt de draak onder de hoeven van haar paard
after Anthony van Dyck
Venus disarming Mars after his return from war (Lucretius, De rerum natura I, 29-40), ca. 1629
Christie's (London (England)) 2011-04-14, nr. 35
Venus ontwapent Mars na diens terugkeer uit de oorlog (Lucretius, De rerum natura I, 29-40)
Jan Victors
David's triumphant return with the head of Goliath, jaren 1650
New York City, The Leiden Collection
De triomf van David met het hoofd van Goliath
is/was called Claes Moeyaert
Saint John the Baptist preaching in the wilderness
Sotheby's (New York City) 2006-01-27, nr. 251
De prediking van Johannes de Dioper in de wildernis
attributed to Gabriël Franck
The penitent Mary Magdalene in the wilderness
Sotheby's (London (England)) 2006-04-25, nr. 240
De boetvaardige Maria Magdalena in de wildernis
Daniël Thivart
The continence of Scipio
Christie's (New York City) 2013-06-05, nr. 65
De grootmoedigheid van Scipio
manner of/after Anthony van Dyck
The Holy Family with an angel, na ca. 1625
Sotheby's (New York City) 2007-06-08, nr. 245
De H. Familie met een engel
Laurence Neter
The original sin: Eve offers Adam the apple (Genesis 3:6), 1639 gedateerd
Sotheby's (New York City) 2007-06-08, nr. 278
De zondeval: Eva biedt Adam de appel aan (Genesis 3:6)
manner of/after Peter Paul Rubens
The Battle of the Amazons, ca. 1630
Christie's (London (England)) 2007-04-27, nr. 9
De amazonenslag
Cornelis de Vos
Alexander the Great and Diogenes in his barrel
Christie's (London (England)) 2007-04-27, nr. 12
Alexander de Grote en DIogenes in de ton
Otto van Veen
The Triumph of Faith, ca. 1615-1620
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 2017.427
Triomf van het Geloof
Jacob de Wit
Putti spelend met druiven
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 50
Putti spelend met druiven
Jacob de Wet (II)
Vertumnus and Pomona
Sotheby's (Amsterdam) 2001-11-06, nr. 27
Vertumnus en Pomona (Metamorfosen 14:623-697 en 765-771)
Jan Victors
The Levite and his concubine in a street in Gibeah are offered lodging by an old man (Judges 19:16-21)
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 38
De oude man te Gibea biedt gastvrijheid aan de Leviet en zijn bijvrouw (Richteren 19:16-21)
attributed to Ferdinand Bol
The prophet Elijah awakened by the angel on Mount Horeb (I Kings 19:5-6)
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 39
De profeet Elia gewekt door een engel op de berg Horeb (I Koningen 19:5-6)
Maerten de Vos
The Archangel Jophiel and he Mocking of Noah
Christie's (Paris) 2008-04-10, nr. 33
De aartsengel Jophiel, rechts Cham bespot de naaktheid van  Noach
Jan Micker
Christ's agony in the garden
Lempertz (Keulen) 2004-05-22, nr. 1095
Christus in de Hof van Olijven te Getsemane
Daniel Vertangen
Arcadian landscape with Cimon and Iphigenia (Boccaccio, Decamerone, 5:1)
Lempertz (Keulen) 2004-05-22, nr. 1157
Arcadisch landschap met Cimon en Iphigeneia (Boccaccio, Decamerone, 5:1)
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1700
The peniten Mary Magdalene, ca. 1700
Sotheby's (Amsterdam) 2003-03-10, nr. 27
De boetvaardige Maria Magdalena
Jan Luyken
Athanasius verklaart het gekras van de raven, kort voor/in 1701
Munich, Staatliche Graphische Sammlung München, inv./cat.nr. 19440
Athanasius verklaart het gekras van de raven
Reynier van der Laeck
Sleeping nymph spied upon by a satyr, 1641 gedateerd
Dorotheum (Vienna) 2013-06-11, nr. 163
Slapende nimf bespied door een sater
attributed to Abraham Willemsen
Pinksteren: de uitstoring van de Heilige Geest
Whereabouts unknown
Pinksteren: de uitstoring van de Heilige Geest
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?