Mainmenu

Explore

all databases/website
Search history
Search Filter Database Actie
  • Iconclass code is 73E425
RKDimages

REFINE YOUR SEARCH

Period made
You can enter a year (format yyyy) or a period (format yyyy - yyyy)
      
 
 
 
 
 
 
1300
1371
1442
1513
1584
1655
1723
Physical connection
Reference in ‘composite artworks’: artworks that are/were connected, such as alterpieces, decorative pieces incorporated in panelling, and works of art that were intended to be displayed together, such as pendants and series.
genre
Depicted place
In the case of topographical representations, i.e. identified exteriors or interiors, the location depicted is noted in this field
0 related places within map
65 results, 1 - 50 shown , page 1 of 2
studio of Pieter Coecke van Aelst (I)
De hemelvaart (op de buitenzijde: de H. Eucherius), ca. 1530
Trier, Städtisches Museum Simeonstift, inv./cat.nr. III/25
De hemelvaart (op de buitenzijde: de H. Eucherius)
Michiel Sittow
The ascension of Christ, ca. 1500-1501
Private collection
De hemelvaart van Christus
Anoniem Rheinland ca. 1550 or Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1550 after Albrecht Dürer
De hemelvaart van Christus, ca. 1550
Lempertz (Keulen) 2001-11-17, nr. 1180
De hemelvaart van Christus
studio of Colijn de Coter
Passion altarpiece of Pruszcz Gdański (Praust): The Ascension, ca. 1500
Warsaw, Muzeum Narodowe w Warszawie, inv./cat.nr. Śr.13/1–7 (187369) MNW
Passieretabel van Pruszcz Gdański (Praust): de hemelvaart van Christus
Meester van Attel
Ascension, ca. 1490
Lempertz (Keulen) 2009-05-16, nr. 1009
Hemelvaart
circle of Bernard van Orley
De hemelvaart van Christus met stichters, ca. 1525-1530
Raleigh (North Carolina), North Carolina Museum of Art
De hemelvaart van Christus met stichters
Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) ca. 1580-1599
De hemelvaart van Christus (Lucas 24:50-53), ca. 1580-1599
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, inv./cat.nr. Cod. 1822, fol. 96
De hemelvaart van Christus (Lucas 24:50-53)
Meester van 1518 and/or Anoniem Antwerpen ca. 1520
Christus en de Samaritaanse vrouw, de maaltijd bij Simon de Farizeeër (linker bovenluik); De ongelovige Thomas, de kroning van Maria (rechter bovenluik); Christus neemt afscheid van Maria, de intrede in Jeruzalem, de zuivering van de tempel, het verraad van Judas, Christus en de overspelige vrouw, Christus wast de voeten van Petrus, het Laatste Avondmaal (linkerluik); Het Laatste Avondmaal, de opstanding, de tenhemelopneming, de uitstorting van de Heilige Geest, de Genadestoel, de sacramentsverering, het Laatste Oordeel (rechterluik), ca. 1520
Västeras, Kathedraal (Västeras)
Christus en de Samaritaanse vrouw, de maaltijd bij Simon de Farizeeër (linker bovenluik); De ongelovige Thomas, de kroning van Maria (rechter bovenluik); Christus neemt afscheid van Maria, de intrede in Jeruzalem, de zuivering van de tempel, het verraad van Judas, Christus en de overspelige vrouw, Christus wast de voeten van Petrus, het Laatste Avondmaal (linkerluik); Het Laatste Avondmaal, de opstanding, de tenhemelopneming, de uitstorting van de Heilige Geest, de Genadestoel, de sacramentsverering, het Laatste Oordeel (rechterluik)
Meester van 1518 and/or Anoniem Antwerpen ca. 1520
Passion Altarpiece and Altarpiece with the Mass of Gregory, ca. 1520
Västeras, Kathedraal (Västeras)
Passieretabel en Gregoriusmisretabel
possibly Anonieme Antwerpse Maniërist
De hemelvaart van Christus (Hand. 1:1-11), eerste helft 16de eeuw
Dorotheum (Vienna) 1998-03-12, nr. 197
De hemelvaart van Christus (Hand. 1:1-11)
studio of Pieter Coecke van Aelst (I)
De hemelvaart van Christus
Paris, art dealer Jacques Leegenhoek
De hemelvaart van Christus
possibly Goswin van der Weyden
The Ascension of Christ, ca. 1515-1520
New York City, The Metropolitan Museum of Art, inv./cat.nr. 1987.290.3a-p
De hemelvaart
Anoniem Roermond ca. 1435
Achttien episoden uit het leven van Christus, ca. 1435
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 1491
Achttien episoden uit het leven van Christus
Meester van de Kruisiging te Antwerpen studio of Adriaen van Overbeke
The Ascension of Christ (left); The prophet Elijah fawakened by the angel on Mount Horeb (I Kings 19:5-6) (right), jaren 1520
Christie's (Amsterdam) 2014-05-13 - 2014-05-14, nr. 72
De hemelvaart van Christus (links), De profeet Elia gewekt door een engel op de berg Horeb (I Koningen 19:5-6)
Anonieme Antwerpse Maniërist
De hemelvaart (op de buitenzijde: De HH. Martha en Lazarus in grisaille), ca. 1520
Berlin, Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), inv./cat.nr. 1189
De hemelvaart (op de buitenzijde: De HH. Martha en Lazarus in grisaille)
Anoniem Antwerpen ca. 1510
Peter Draws his Sword and Cutts Off Malchus' Ear, The Presentation of Mary in the Temple, Christ before Pilate, The Marriage of Mary and Joseph, The Agony in the Garden (interior left wings); The Carrying of the Cross, The Annunciation, The Nativity, The Crucifixion, The Tree of Jesse, The Mourning of Christ, The Circumcision, The Adoration of the Kings (center); The Circumcision, The Flight into Egypt, The Resurrection, The Ascension, The Doubting Thomas (interior right wings), ca. 1510
Maignelay, Église Sainte-Marie-Madeleine
Simon Petrus hakt met zijn zwaard het rechter oor van Malchus af, de presentatie van Maria in de tempel, Christus voor Pilatus, de huwelijk van Maria en Joseph, Christus in Gethsemane (binnenzijde linkerluiken); Kruisdraging, de annunciatie, de geboorte, de kruisiging, de Boom van Jesse, pieta, de besnijdenis, de aanbidding der Koningen (midden); De besnijdenis, de vlucht naar Egypte, de verrijzenis, de hemelvaart, de ongelovige Thomas (binnenzijde rechterluiken)
Anoniem Antwerpen ca. 1520 and Richard Moest
Passion Altarpiece with the Life of an Unknown Saint, ca. 1520
Jülich, St. Agatha (Mersch)
Passieretabel met het leven van een onbekende heilige
Anoniem Antwerpen ca. 1520 and Richard Moest
The Last Supper, The Arrest (interior left wing); The Annunciation, The Visitation, The Tree of Jesse, The Adoration of the Christ-child, The Circumcision, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Descent from the Cross (centre); The Ascension, Pentecost (interior right wing), ca. 1520
Jülich, St. Agatha (Mersch)
Het Laatste Avondmaal, de gevangenneming (binnenzijde linkerluik); De annunciatie, de visitatie, de Boom van Jesse, de aanbidding van het Christuskind, de besnijdenis, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisafneming (middendeel); De tenhemelopneming, de uitstorting van de Heilige Geest (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1520
Passion Altarpiece, ca. 1520
Linnich, Pfarrkirche St. Martinus (Linnich)
Passieretabel
Anoniem Antwerpen ca. 1520
The Baptism of Christ in the Jordan, The Multiplication of the Loaves (exterior left wing); The Multiplication of the Loaves, The Wedding at Cana (exterior right wing); The Woman Taken in Adultery (exterior left upper wing); Christ and the Woman of Samaria (exterior right upper wing), ca. 1520
Linnich, Pfarrkirche St. Martinus (Linnich)
De doop van Christus in de Jordaan, de vermenigvuldiging van de broden (buitenzijde linkerluik); De vermenigvuldiging van de broden, de bruiloft te Kana (buitenzijde rechterluik); De overspelige vrouw (buitenzijde linker bovenluik); Christus en de Samaritaanse vrouw (buitenzijde rechter bovenluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1520
The Annunciation, The Visitation, The Agony in the Garden, The Arrest, Ecce Homo (interior left wing); The Circumcision, The Tree of Jesse, The Adoration of the Magi, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Descent from the Cross (center); The Adoration, The Presentation, The Entombment, The Ascension, Pentecost (interior right wing), ca. 1520
Linnich, Pfarrkirche St. Martinus (Linnich)
De annunciatie, de visitatie, de tuin van Gethsemane, de gevangenneming, Ecce Homo (binnenzijde linkerluik); De besnijdenis, de Boom van Jesse, de aanbidding der Wijzen, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisafneming (middendeel); De aanbidding, de presentatie, de graflegging, de tenhemelopneming, de uitstorting van de Heilige Geest (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1520
Passion Altarpiece, ca. 1520
Barmen (Wuppertal), St. Martinuskirche (Barmen)
Passieretabel
Anoniem Antwerpen ca. 1520
The Agony in the Garden, The Arrest (interior left wing); Ecce Homo (interior left upper wing); The Annunciation, The Visitation, The Tree of Jesse, The Circumcision, The Presentation in the Temple, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Lamentation (centre); The Entombment (interior right upper wing); The Ascension, Pentecost (interior right wing), ca. 1520
Barmen (Wuppertal), St. Martinuskirche (Barmen)
Christus in Gethesemane, de gevangenneming (binnenzijde linkerluik); Ecce Homo (binnenzijde linker bovenluik); De annunciatie, de visitatie, de Boom van Jesse, de besnijdenis, de presentatie in de tempel, de kruisdraging, de kruisiging, de bewening (middendeel); De graflegging (binnenzijde rechter bovenluik); De tenhemelopneming, pinksteren (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1525
Passion Altarpice, ca. 1525
Baume-les-Messieurs, Abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs
Passieretabel
Anoniem Antwerpen ca. 1525
The Agony in the Garden, The Arrest, Ecce Homo, The Annunciation, The Visitation (interior left wing); The Adoration of the Shepherds, The Tree of Jesse, The Adoration of the Magi, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Lamentation (centre); The Presentation in the Temple, Christs' Dispute with the Doctors, The Resurrection, Pentecost, The Ascension (interior right wing), ca. 1525
Baume-les-Messieurs, Abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs
Christus in Gethesemane, de gevangenneming, Ecce Homo, de annunciatie, de visitatie (binnenzijde linkerluik); De aanbidding der herders, de Boom van Jesse, de aanbidding der Wijzen, de kruisdraging, de kruisiging, de bewening (middendeel); De presentatie in de tempel, Christus' dispuut met de tempelgeleerden, de verrijzenis, Pinksteren, Hemelvaart (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1501-1525 and follower of Colijn de Coter
Passion altarpiece, ca. 1501-1525
Västeras, Västerfärnebo kyrka
Passieretabel
follower of Colijn de Coter
The Baptism of Christ in the Jordan, Christ in the Wilderness (exterior left wing); The Temptation of Christ (exterior right wing), ca. 1501-1525
Västeras, Västerfärnebo kyrka
De doop van Christus in de Jordaan, Christus in de woestijn (buitenzijde linkerluik); De verzoeking van Christus (buitenzijde rechterluik)
Anoniem Brussel ca. 1500-1510 and studio of Colijn de Coter
Passion Altarpiece, ca. 1500-1510
Veckholm, Veckholms kyrka
Passieretabel
Anoniem Brussel ca. 1500-1510 and studio of Colijn de Coter
The Arrest of Christ, Christ before Pilate (interior left wing); Ecce Homo, The Crucifixion, The Lamentation (centre); The Resurrection, The Ascension (interior right wing); The Entombment (predella); Saint Bridget (interior left upper wing); Saint Catherine of Vadstena (interior right upper wing), ca. 1500-1510
Veckholm, Veckholms kyrka
De gevangenneming van Christus, Christus voor Pilatus (binnenzijde linkerluik); Ecce Homo, de kruisiging, de bewening (middendeel); De opstanding, de tenhemelopneming (binnenzijde rechterluik); De graflegging (predella); De H. Birgitta (binnenzijde linker bovenluik); De H. Catharina van Vadstena (binnenzijde rechter bovenluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1520-1555 or Anoniem Frankrijk ca. 1520-1555 Anoniem ca. 1520-1555
Passion Altarpiece, ca. 1520-1555
Thourotte, église paroissiale de la Nativité de Notre-Dame
Passieretabel
Anoniem Brussel ca. 1510-1525 and studio of Colijn de Coter
Passion Altarpiece, ca. 1510-1525
By (Dalarna), By Kyrka
Passieretabel
Anoniem Brussel ca. 1510-1525 and studio of Colijn de Coter
The Agony in the Garden, Christ before his Judges (interior left wing); Ecce Homo, The Crucifixion, The Lamentation, The Annunciation, The Adoration (centre); The Entombment, The Resurrection, The Ascension (interior right wing), ca. 1510-1525
By (Dalarna), By Kyrka
Christus in Gethesame, Christus voor zijn berechters (binnenzijde linkerluik); Ecce Homo, de kruisiging, de bewening, de annunciatie, de aanbidding (middendeel); De graflegging, de opstanding, de Hemelvaart (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1510-1520
Passion Altarpiece, ca. 1510-1520
's-Hertogenbosch, Sint-Jan ('s-Hertogenbosch)
Passieretabel
Anoniem Antwerpen ca. 1510
Passion Altarpiece, ca. 1510
Maignelay, Église Sainte-Marie-Madeleine
Passieretabel
Anoniem Antwerpen 1523 and studio of Adriaen van Overbeke
Passion Altarpiece, 1523
Schwerte, St. Viktorkirche (Schwerte)
Passieretabel
Anoniem Antwerpen 1523 and studio of Adriaen van Overbeke
The Betrayal of Judas, The Arrest of Christ, The Mocking of Christ, Ecce Homo, The Crowning of Thorns, The Flagellation (interior left wing); Christ before Pilate, The Carrying of the Cross, Christ Sitting on the cold Stone, The Crucifixion, The Lamentation, The Mass of Gregory, Our Lady of Sorrows, The Deposition, The Entombment, The Resurrection (centre); The Resurrection, Christ in Limbo, The Holy Women at the Grave, The Ascension, Pentecost, The Last Judgment (interior right wing); Joseph is Chosen as Husband for Mary, The Marriage between Mary and Josep (interior left predella wing); The Annunciation, The Nativity, The Adoration of the Magi, The Circumcision, The Presentation in the Temple (predella); The Flight into Egypt, The Massacre of the Innocents (interior right predella wing), 1523
Schwerte, St. Viktorkirche (Schwerte)
Het verraad van Judas, de gevangenneming van Christus, de bespotting van Christus, Ecce Homo, de doornenkroning, de geseling (binnenzijde linkerluik); Christus voor Pilatus, de kruisdraging, Christus op de koude steen, de kruisiging, de bewening, de Gregoriusmis, Mater Dolorosa, de kruisafneming, de graflegging, de opstanding (middendeel); De opstanding, Christus in limbo, de heilige vrouwen bij het graf, Hemelvaart, pinksteren, het Laatste Oordeel (binnenzijde rechterluik); Jozef wordt gekozen als echtgenoot voor Maria, het huwelijk tussen Maria en Jozef (binnenzijde linker predellaluik); De annunciatie, de geboorte, de aanbidding der Wijzen, de besnijdenis, de presentatie in de tempel (predella); De vlucht naar Egypte, de kindermoord te Bethlehem (binnenzijde rechter predellaluik)
Anoniem Antwerpen 1515-1520
The Last Supper, The Arrest (interior left wing); Christ before Pilate (interior left upper wing); The Marriage of Mary and Joseph, The Annunciation, The Nativity, The Adoration of the Magi, The Circumcision, The Presentation, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Lamentation (centre); Christ Appearing to Mary (interior right upper wing); The Ascension, Pentecost (interior right wing), 1515-1520
Hamm-Rhynern, St. Reginakirche
Het Laatste Avondmaal, de gevangenneming (binnenzijde linkerluk); Christus voor Pilatus (binnenzijde linker bovenluik); Het huwelijk van Maria en Jozef, de annunciatie, de geboorte, de aanbidding der Wijzen, de besnijdenis, de presentatie, de kruisdraging, de kruisiging, de bewening (middendeel); Christus verschijnt aan Maria (binnenzijde rechter bovenluik); De hemelvaart, pinksteren (binnenzijde rechter bovenluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1540 and Anoniem Antwerpen ca. 1540
Passion altarpiece, ca. 1540
Opitter, Sint-Trudokerk (Opitter)
Passieretabel
Anoniem Antwerpen ca. 1540 and Anoniem Antwerpen ca. 1540
The Agony in the Garden, The Arrest, The Mocking of Christ, Christ before Caiaphas, Pilate Washing his Hands (interior left wing); The Flagellation, Ecce Homo, The Crowning with Thorns, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Descent from the Cross and The Lamentation (centre); Christ in the Underworld, The Resurrection, Christ Appearing to Mary, The Ascension, Pentecost (interior right wing), ca. 1540
Opitter, Sint-Trudokerk (Opitter)
Jezus in de Hof van Olijven, Het verraad van Judas en de gevangenneming, De bespotting van Christus, Jezus voor Kajafas gebracht, De handwassing van Pilatus (binnenzijde linkerluik); De geseling, Ecce Homo, De doornenkroning, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisafneming en de bewening (middendeel); De nederdaling ter helle, de verrijzenis, Christus verschijnt aan zijn moeder, Hemelvaart, Pinksteren (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen ca. 1520-1530
Passion altarpiece, ca. 1520-1530
Bielefeld, Altstädter Nicolaikirche (Bielefeld)
Passieretabel
Anoniem Antwerpen 1510-1515
The kiss of Judas, Christ before Pilate (interior left wing); Ecce Homo (interior left upper wing); The carrying of the cross, Ascension, Pentecost (interior right wing), 1510-1515
Arlon, Musée Gaspar (Arlon)
De Judaskus, Christus voor Pilatus (binnenzijde linkerluik); Ecce Homo (binnenzijde linker bovenluik); De kruisdraging, de kruisiging, de bewening (middendeel); Noli me tangere (binnenzijde rechter bovenluik); Hemelvaart, Pinksteren (binnenzijde rechterluik)
Anoniem Antwerpen 1510-1515
Passion altarpiece of Fisenne, 1510-1515
Arlon, Musée Gaspar (Arlon)
Passieretabel van Fisenne
Anoniem Antwerpen 1515-1520
Passion altarpiece, 1515-1520
Hamm-Rhynern, St. Reginakirche
Passieretabel
Anoniem Antwerpen eerste kwart 16de eeuw
Passion Altarpiece, eerste kwart 16de eeuw
Möklinta, Möklinta kyrka
Passieretabel
Anoniem Antwerpen eerste kwart 16de eeuw
The Agony in the Garden, The Arrest (interior left wing); Ecce Homo (interior left upper wing); The Annunciation, The Visitation, The Adoration of the Shepherds, The Adoration of the Magi, The Circumcision, The Presentation in the Temple, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Lamentation (centre); The Resurrection (interior right upper wing); The Ascension, Pentecost (interior right wing); Vera Icon (predella), eerste kwart 16de eeuw
Möklinta, Möklinta kyrka
Christus in Gethsemane, de gevangenneming (binnenzijde linkerluik); Ecce Homo (binnenzijde linker bovenluik); De annunciatie, de visitatie, de aanbidding der herders, de aanbidding der Wijzen, de besnijdenis, de presentatie in de tempel, de kruisdraging, de kruisiging, de bewening (midden); De opstanding (binnenzijde rechter bovenluik); De tenhemelopneming, de uitstorting van de Heilige Geest (binnenzijde rechterluik); Vera Icon (predella)
Anoniem Antwerpen ca. 1520-1555 or Anoniem Frankrijk ca. 1520-1555 Anoniem ca. 1520-1555
Ecce Homo, The Last Supper, Christ Washes the Feet of the Apostles, The Marriage of Mary and Joseph, The Circumcision (interior left wings); The Annunciation, The Visitation, The Dormition, The Nativity, The Adoration of the Kings, The Carrying of the Cross, The Crucifiction, The Descent of the Cross (center); Christ's Entombment, Pentecost, The Ascension, Christ Appearing to the Holy Women, The Holy Family (interior right wings), ca. 1520-1555
Thourotte, église paroissiale de la Nativité de Notre-Dame
Ecce homo, het laatste avondmaal, Christus wast de voeten van de apostelen, het huwelijk van Maria en Jozef, de besnijdenis (binnenzijde linkerluiken); De annunciatie, de visitatie, de dood van Maria, de geboorte, de aanbidding van de drie koningen, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisafneming(midden); De graflegging, Pinksteren, Hemelvaart, de drie Maria's bij het lege graf, de heilige familie (binnenzijde rechterluiken)
Anoniem Antwerpen 16de eeuw
Passion Altarpiece, 16de eeuw
Geilenkirchen, Heilig Kreuz (Süggerath)
Passieretabel
Anoniem Antwerpen 16de eeuw
Christ before Pilate, The Arrest of Christ, Ecce Homo (interior left wing); The Annunciation, The Adoration of the Shepherds, The Resurrection of Christ, The Circumcision, The Presentation in the Temple, The Carrying of the Cross, The Crucifixion, The Deposition (centre); The Ascension, Pentecost, The Entombment (interior right wing), 16de eeuw
Geilenkirchen, Heilig Kreuz (Süggerath)
Christus voor Pilatus, de gevangenneming van Christus, Ecce Homo (binnenzijde linkerluik); De annunciatie, de aanbidding der herders, de opstanding van Christus, de besnijdenis, de presentatie in de tempel, de kruisdraging, de kruisiging, de kruisafneming (midden); De tenhemelopmening, de uitstorting van de Heilige Geest, de graflegging (binnenzijde rechterluik)
studio of Pieter Coecke van Aelst (I)
Ascension (inside): St. Eucherius (outside), ca. 1530
Trier, Städtisches Museum Simeonstift, inv./cat.nr. III/25
De Hemelvaart (binnenzijde); de H. Eucherius (buitenzijde)
Anoniem Keulen ca. 1300-1330
Ascension and Pentecost, ca. 1300-1330
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv./cat.nr. WRM 1
Hemelvaart en Pinksteren
My selections

My selections

Your current selection will be lost. Are you sure?